Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 2. Злочини у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності


Економічна діяльність господарюючих суб'єктів здійснюється в різних сферах: підприємництва, фінан-совою, грошово-кредитної, зовнішньоекономічної, торгівлі та ус-луг. Підприємництво, як і інші форми економічної діяльності, мають важливе значення в системі ринкової еко-номіки. Визначається це поняття Цивільним кодексом РФ.
Під підприємництвом розуміється самостійна, здійснювана на свій ризик діяльність, спрямована на сис-тематичне витяг прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку (ст. 2 ГК РФ).
1 Див: Російське кримінальне право. Особлива частина: підручник / Под ред. М.П. Журавльова та С.І. Нікуліна. М., 1998. С. 164, 165; Кримінальне право Росії. Особлива частина: підручник / Под ред. проф. А.І. Рарога. М., 1997. С. 145; Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина: підручник / Под ред. проф. Л.В. Іногамовой-Хегай, проф. А.І. Рарога, проф. А.І. Чу-чаїв. М., 2006. С. 216.

Чи не будь-яка господарська діяльність може вважатися підприємництва, а тільки та, яка має сукупністю ознак, що випливають з даного визначення: 1) ця діяль-ність пов'язана з використанням майна, продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг; 2) здійснюється самостійно на свій ризик; 3) спрямована на отримання прибутку система-тично; 4) здійснюється особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку. Перші три ознаки виражають економічну сутність цього явища, четвертий - його юридичну характеристику. Відсутність хоча б одного з перерахованих ознак означає, що здійснювана економі-чна діяльність або не є підприємницькою, або здійснюється незаконно (за відсутності юридичної ознаки).
Учасниками відносин у сфері підприємництва є-ються громадяни та юридичні особи. Відповідно до ст. 23 ГК РФ громадянин має право займатися підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи з моменту державної реєстрації як індивідуального перед-прінімателя, але може також займатися підприємницькою діяльністю спільно з іншими громадянами, утворюючи Юридична особа (ст. 18 ГК РФ). Юридичні особи, що переслідують в якості основної мети отримання прибутку зі своєї діяльності, називаються комерційними організаціями і можуть ство-тися у формі господарських товариств і товариств, виробниц-дарських кооперативів, державних і муніципальних уні-тарних підприємств (ч. 1 і 2 ст . 50 ГК РФ). Юридична особа вважається створеним з моменту його державної реєстрації (ч. 2 ст. 51 ГК РФ). Індивідуальні підприємці та юридичні особи, зареєстровані в установленому законом по-рядку, можуть здійснювати будь-які, не заборонені законом угоди і брати участь у зобов'язаннях (ст. 18 ГК РФ).
Цивільний кодекс РФ не містить поняття іншої еконо-чеський діяльності, але виходячи зі змісту і змісту інших норм ГК РФ ця діяльність має ті ж ознаками, що і підприємництво, але здійснюється в інших сферах: в сфе - ре фінансових і кредитних відносин або надання деяких видів комерційних послуг (наприклад, у сфері культури, образо-вання, медицини, побутових послуг).

Безпосереднім об'єктом злочинів, що входять у першу групу, є відносини у сфері законної підприємницької та іншої економічної діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Злочини у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності "
 1. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  Кримінальна відповідальність за злочини у сфері економічної діяльності передбачена нормами, об'єднаними в гол. 22 "Злочини у сфері економічної діяльності" розд. VIII "Злочини у сфері економіки" Кримінального кодексу РФ 1996 р. У раніше діючому законодавстві ці злочини іменувалися господарськими. У кримінально-правовій літературі справедливо зазначається, що
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. § 1. Правова охорона секрету виробництва (ноу-хау)
  Поняття секрету виробництва (ноу-хау). Стаття 1465 ЦК визначає секрет виробництва (ноу-хау) як відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), в тому числі про результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, а також відомості про способи здійснення професійної діяльності, які мають дійсну або
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. 3. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями правоохоронних та судових органів
  Особливим випадком відповідальності за шкоду, заподіяну публічною владою, є відповідальність за шкоду, заподіяну громадянину в результаті: - незаконного засудження; - незаконного притягнення до кримінальної відповідальності ; - незаконного застосування як запобіжного заходу взяття під варту або підписки про невиїзд; - незаконного притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді
 8. § 4. Право як міра свободи і відповідальності особистості
  Свобода - одне з найбільш ємних, складних і багатогранних понять. Існують різні аспекти свободи - економічний, політичний, юридичний, моральний, духовний та ін Відповідно висунуто і безліч всіляких її концепцій, трактувань, визначень. Ці тлумачення нерідко залежать від того, чого хочуть від свободи самі її інтерпретатори, які, як правило, наповнюють даний феномен
 9. § 4. Право та інші соціальні норми
  Право відрізняється від інших соціальних норм в основному тими ж ознаками, що і від моральних. Співвідношенню права і моралі було приділено порівняно більшу увагу тому, що це - два найбільш важливих і поширених регулятора суспільних відносин, з якими люди постійно стикаються в повсякденному житті. З зазначеними регуляторами безпосередньо і перш за все пов'язана юридична
 10. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  Протягом багатьох років в юридичній науці радянського періоду панувала думка, згідно з яким необхідним підставою цивільно - правової відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило,
© 2014-2022  yport.inf.ua