Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 165 КК).

Злочин, передбаченої ст. 165 КК, може зазіхати на право будь-якого собст-венника або іншого власника майна.
З об'єктивної сторони злочин характеризується дей-ствиями, що складаються в обмані або зловживання довірою, яку надано винному, в результаті чого власнику за-чиняться майновий збиток. За способами вчинення (об-ман або зловживання довірою) воно має велику схожість з шахрайством, але відрізняється від нього іншим механізмом вилучення незаконної майнової вигоди. Шахрайство, як і інші форми розкрадання, характеризується тим, що в резуль-Таті протиправних дій винного (незаконне вилучення і звернення на свою користь) чуже майно переходить у його володіння, тобто за рахунок незаконного вилучення з готівкових фондів того чи іншого власника зменшується готівкова маса цього майна. Способи вчинення розглянутого злочини ня - обман або зловживання довірою - мають те ж фактичний зміст, що і при шахрайстві. Однак незаконну вигоду винний витягує не за рахунок майна,

знаходиться в готівкових фондах власника, а шляхом протиправних вилучення майна, яке ще не надійшло, але в со-відповідності з законом, іншим нормативним актом або договором має надійти в ці фонди. Таким чином, при розкраданні збиток полягає у прямих збитках, у зменшенні готівкової маси наявного майна, а збиток, заподіяний шляхом обману або зловживання довірою, означає неотримання належного - упущену вигоду.
Вчинення майнового злочину шляхом злоупотреб-лення довірою на практиці найчастіше виражається в використан-ванні чужого майна, довіреного винному, не відповідно до його цільового господарським призначенням, а для задоволення потреб самого винного без сплати власнику належної компенсації.
Так, за ст. 165 КК слід кваліфікувати дії слюсаря станції технічного обслуговування автомобілів, який, ви-повній не зазначену у вбранні роботу, звертає отриману від клієнта плату у свою власність, а також головного інженера друкарні, який звертає у свою власність плату за неврахований тираж замовленої продукції. При цьому необхідно мати на увазі, що використання при виконанні «лівого» замовлення матеріалів, що належать власнику чи іншому законному власнику підприємства, що не охоплюється складом рассматривае-мого злочину і вимагає додаткової кваліфікації як викрадення чужого майна у відповідній формі (розтрата або крадіжка).
Заподіяння майнової шкоди шляхом обману нерідко виражається в ухиленні винного від сплати обов'язкових пла-тежів і кваліфікується за ст. 165 КК за умови, що діяння не містить ознак злочинів, передбачених ст. 194, 198,
199 і 1991 КК. У цих випадках особливо важливо відмежовувати рас-
сматривать злочин, в якому, як підкреслив законодав-
тель, відсутні ознаки розкрадання, від шахрайства.
Наприклад, подання до пенсійний орган підробленої довідки про наявність необхідного стажу роботи на шкідливому виробництві і необгрунтоване отримання відповідної надбавки до пенсії має кваліфікуватися як шахрайство. А перед-дання в бухгалтерію єдиного розрахункового центру за місцем

проживання підробленої довідки про наявність утриманців для змен-шення розміру комунальних платежів містить склад причини-ня майнової шкоди шляхом обману. У першому випадку натисніть і швидко ва витягується за рахунок незаконних виплат з державного пенсійного фонду (позабюджетний фонд), а в другому - за рахунок того, що гроші, що підлягають надходженню до місцевого бюджету, незаконно утримувалися винним.
Склад злочину - матеріальний, тому воно призна-ється закінченим не з моменту обману або зловживання до-веріем, а з моменту фактичного заподіяння майнової шкоди власнику. Між протиправними діями ві-новного і наслідками має бути встановлен-на причинний зв'язок.
Суб'єктивна сторона характеризується виною у вигляді прямого умислу. Керуючись корисливим мотивом, винний пресле-дует мета вилучення незаконної майнової вигоди.
Суб'єктом злочину може бути тільки приватна особа, яка досягла віку 16 років. При здійсненні тих же дій службовою особою з використанням службових повноважень діяння слід кваліфікувати залежно від конкретних обставин його вчинення як зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК) або як отримання хабара (ст. 290
КК) . Якщо ті ж дії вчиняються особою, яка виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації, з використанням своїх повноважень всупереч законним інтересам цієї організації, то діяння має кваліфікуватися за ст. 201
КК, а за певних умов - за ч. 3 або 4 ст. 204 КК.
Кваліфікований склад злочину (ч. 2 ст. 165 КК) передбачає його вчинення групою осіб за поперед-ному змовою або у великому розмірі. За своїм змістом ці ознаки не відрізняються від аналогічних ознак при розкраданні чужого майна.
Особливо кваліфікований склад аналізованого Престо-
ння має місце, якщо діяння:
а) скоєно організованою групою;
б) заподіяло особливо великий збиток (ч. 3 ст. 165 КК).
Перша ознака за змістом збігається з однойменною ознакою особливо кваліфікованих видів розкрадання або

здирництва. У другому ознаці відбивається специфіка розглядається злочину: те, що воно не пов'язане із заволодінням-ем чужим майном. Законодавець пов'язує посилення відпові-дальності за розглядається злочин не з особливо великим розміром (як при розкраданні), а з заподіянням особливо великого збитку. При його встановленні слід орієнтуватися на той же кількісний критерій, що встановлений для особливо великого розміру при розкраданні (примітка 4 до ст. 158 КК).
У судовій практиці як заподіяння майнової шкоди шляхом обману кваліфікуються такі діяння, як «крадіжка» теп-лової та електричної енергії, та інші подібні діяння, по-скільки вони характеризуються відсутністю речового ознаки предмета розкрадання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 165 КК). "
 1. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  заподіяної злочином). При відсутності відомостей про ціну вартість викраденого майна може бути встановлена на підставі висновку експертів (п. 25 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2002 р. N 29 "Про судову практику у справах про крадіжку, грабежі і розбої"). При оцінці викраденого майна його вартість повинна визначатися з урахуванням зносу. Не є предметом розкрадання
 2. 3. Система злочинів проти власності за чинним законодавством
  заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 165); неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом без мети розкрадання (ст. 166). Б. Злочини проти власності, не пов'язані з отриманням майнової вигоди: умисне знищення або пошкодження майна (ст. 167); знищення або пошкодження майна з необережності (ст. 168).
 3. 12. Розкрадання предметів, що мають особливу цінність, і інші корисливі злочини проти власності (ст. 164-166 КК)
  завдання матеріальної шкоди. Тому особлива цінність похищаемого предмета або документа визначається насамперед його високою вартістю. Очевидно, що матеріальний збиток, заподіяний даним злочином, повинен бути не менше великого розміру, тобто 500 мінімальних розмірів оплати праці. Історичне, наукове, художнє або культурне значення викраденого предмета визначається з
 4. 2. Свобода договорів
  заподіяної життю або здоров'ю громадян, а також по сплаті аліментів (п. 2 ст. 414 ЦК), укладати нові договори оренди, не чекаючи річного строку з моменту закінчення терміну дії старого, якщо орендодавець відмовив орендарю в продовженні договору (п. 1 ст. 621 ЦК) або відмовився укласти договір страхування майна за відсутності інтересу у збереженні майна у страхувальника (п. 2 ст. 930
 5. Стаття 126. Викрадення людини Коментар до статті 126
  заподіянням потерпілому фізичного болю), або погрозою застосування такого насильства. Насильство в даному випадку не вимагає додаткової кваліфікації за сукупністю злочинів. --- За аналогією з п. 21 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 грудня 2002 р. N 29 "Про судову практику у справах про крадіжку, грабежі і розбої". З суб'єктивної сторони викрадення
 6. Стаття 159. Шахрайство Коментар до статті 159
  заподіяно майнову шкоду, шахрайство відсутній (наприклад, потерпілий набуває товар низької якості за адекватною ціною). "Зловживання довірою при шахрайстві полягає у використанні з корисливою метою довірчих відносин з власником майна або іншою особою, уповноваженою приймати рішення про передачу цього майна третім особам. Довіра може бути обумовлено
 7. Стаття 165. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою Коментар до статті 165
  завдано збитків, навіть якщо воно виступає не в якості власника або власника майна, а в якості учасника зобов'язальних відносин, виконавця робіт або виконавця послуг. Об'єктивна сторона злочину виражена в дії, наслідку, причинного зв'язку між ними та альтернативних способи вчинення злочину (обман або зловживання довірою). Це злочин по
 8. Стаття 176. Незаконне отримання кредиту Коментар до статті 176
  заподіяння великого збитку кредитору. Наприклад, після закінчення терміну дії кредитного договору або порушення строків виплати відсотків. Склад злочину матеріальний. Згідно з приміткою до ст. 169 КК РФ під великим збитком розуміється грошова сума, що перевищує двісті п'ятдесят тисяч рублів. З якісної сторони збиток виражається в майнових втратах кредитора (наприклад, не
 9. Коментар до статті 7.27
  завданого власнику чи іншому власникові викраденого майна. Відповідно до п. "в" ч. 2 ст. 158 КК заподіяння значної шкоди громадянинові завжди кваліфікується як злочинне діяння. Згідно п. 2 примітки до ст. 158 КК при кваліфікації зазначеного злочину поряд з об'єктивним критерієм - вартість викраденого майна - враховується і суб'єктивний критерій - майнове
 10. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  заподіяння шкоди або безпідставного збагачення. До цієї позиції приєднується Д. Тузов, який вважає, що "реституцію володіння можна розглядати як окремий випадок віндикації з тією лише особливістю , що в якості віндіканта і незаконного власника виступають тут самі сторони недійсною угоди ". (Крім того, Д. Тузов вважає, що" добросовісний набувач стає власником
© 2014-2022  yport.inf.ua