Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК 6 ПРИКЛАД ФОРМУЛИ ВИНАХОДУ КОМПОЗИЦІЇ

Приклад формули винаходу композиції
(патент РФ № 2363679 «Кладочний розчин», автори Баранов Н.П.
і Чистов Ю.Д., патентовласник Московський державний
будівельний університет)
Формула винаходу
Кладочний розчин, що містить цемент, заповнювач, добавку
у вигляді нанокаталізатор і воду, що відрізняється тим, що в якос-
стве заповнювач використовують пил виносу, що утворюється в систе-
мах газоочистки при сушінні піску, як нанокаталізатор
вуглецеві трубки або фулерени при наступному співвідношенні
компонентів, кг/м3:
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ДОДАТОК 6 Приклад формули винаходу композиції"
 1. § 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії
  Поняття договору комерційної концесії. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також
 2. 2. Правове регулювання договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  У Кодексах 1922 і 1964 рр.. жоден з передбачених тепер в гол. 38 ГК договорів не був особливо згаданий. І тільки в Основах цивільного законодавства 1991 р. в рамках глави про підряд вперше з'явилася особлива стаття, присвячена договорами про виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Більш повне регулювання цих договорів здійснювалося головним чином
 3. 3.3. Частноправовая уніфікація і lex mercatoria
  Ідея lex mercatoria виникла на початку 60-х років минулого століття. Теоретичним обгрунтуванням її виникнення послужив ряд теорій: соціологічна теорія Жоржа Селла, що вважав, що окремі групи всередині суспільства створюють власні юридичні правила, тому міжнародна спільнота комерсантів також прагне створити юридичні правила для організації діяльності своєї спільності та
 4. 5.11 . Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
  Типовий дистриб'юторський контракт МТП призначений для взаємовідносин сторін у міжнародних комерційних відносинах, коли дистриб'ютори виступають в ролі покупців - оптових торговців і імпортерів і організують розміщення товарів на договірній території (у цьому їх відмінність від дилерів, які реалізують товари на рівні роздрібної торгівлі). Дистриб'ютор - не посередники або брокер, він купує
 5. 5. Проблема визнання юридичних осіб іноземними державами
  Проблема визнання юридичних осіб іноземними державами є не настільки простий, якою може здатися на перший погляд. Відносно фізичної особи важко собі уявити, що будь-яке сучасне держава відмовиться визнавати його правосуб'єктність, навіть якщо дана фізична особа не має громадянства будь-якої держави
 6. 5. ВИМОГИ ДО ОПИСУ ВИНАХОДИ
  Опис повинен розкривати винахід з повнотою, достатньою для його здійснення. Воно починається з назви винаходу, а у разі встановлення рубрики діючої редакції Міжнародної патентної класифікації (далі - МПК), до кото-рій відноситься заявляється винахід, індекс цієї рубрики при-водиться перед назвою. Назва винаходу має бути коротким, точним, як
 7. 6.3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУЛ ВИНАХОДИ, відносяться до різних об'єктів
  Ознаки пристрою викладаються у формулі так, щоб характе-ризовать його в статичному стані. При характеристиці вико-нання конструктивного елемента пристрою допускається вказівка на його рухливість, на можливість реалізації ним певної функції (наприклад, з можливістю гальмування, з можливістю фіксації) і т.п. У формулі винаходу, що відноситься до композиції, призводять-
 8. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 9. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 10. § 1. Поняття та ознаки інноваційної діяльності
  Поняття інноваційної діяльності. Термін «інновація» (innovation - нововведення; нововведення - англ.) З'явився у вітчизняному економічному і юридичному лексиконі на початку 1980-х рр.., Будучи «включеним» в загальний смисловий контекст обширнейшего гуманітарного поняття науково-технічного прогресу. Його появі в Росії ми зобов'язані перш за все теоретичним розробкам вчених, що займаються
© 2014-2022  yport.inf.ua