Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

6.3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУЛ ВИНАХОДИ, ВІДНОСЯТЬСЯ ДО РІЗНИХ ОБ'ЄКТІВ


Ознаки пристрою викладаються у формулі так, щоб характе-
ризовать його в статичному стані. При характеристиці виконан-
нения конструктивного елемента пристрою допускається вказівка
на його рухливість, на можливість реалізації ним певної
функції (наприклад, з можливістю гальмування, з можливістю
фіксації) і т.п.
У формулі винаходу, що відноситься до композиції, призводять-
ся її найменування з вказівкою призначення, що входять до компо-
зицію інгредієнти і, при необхідності, кількісне содер-
жание інгредієнтів.
Якщо у формулі винаходу, що відноситься до композиції, при-
водиться кількісний вміст інгредієнтів, вони висловлюють-
ся в будь-яких однозначних одиницях, як правило, двома значення-
ми, котрі характеризують мінімальний і максимальний межі
змісту.
Допускається вказівку змісту одного з інгредієнтів ком-
позиції одним значенням, а змісту інших інгредієнтів -
у вигляді інтервалу значень по відношенню до цього одиничного зна-
чению (наприклад, вміст інгредієнтів наводиться на
100 мас. ч. основного інгредієнта композиції або на 1 л розчину).
Допускається вказівку кількісного вмісту елементів в
складі композиції в інших одиницях, ніж одиниці решти ін-
інгредієнт композиції (наприклад, тис . од. стосовно масо-
вому кількістю інших інгредієнтів композиції).
Якщо в якості ознаки винаходу зазначено відоме ве-
щество складного складу, допускається використання його спеці-
ального назви із зазначенням функції або властивості цього веще-
ства і його основи. У цьому випадку в описі винаходу прива-
диться джерело інформації, в якому ця речовина описано.
При використанні дієслів для характеристики дії (при-
ема, операції) як ознаки способу їх викладають в дійсності
ном заставі в дійсного способу в третій особі під множе-
ственном числі (нагрівають, зволожують, прожарюють і т.п.).
Приклади формул винаходу пристрою, композиції і спосо-
ба наведені відповідно в дод. 5-7.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУЛ ВИНАХОДИ, відносяться до різних об'єктів "
 1. § 1. Поняття та ознаки інноваційної діяльності
  особливостей, визначених сутністю створюваних і використовуваних інтелектуальних продуктів. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 84 Частина з них, наприклад, твори науки, підкоряються вимогам законодавства про авторське право і вважаються створеними з моменту вираження ідеального продукту (в даному випадку
 2. 1. Поняття і сфера застосування
  особливості виробу, не відома з відомостей, що стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету промислового зразка. Промисловий зразок визнається оригінальним, якщо його істотні ознаки обумовлюють творчий характер естетичних особливостей виробу. Промисловий зразок вважається промислово придатним, якщо він може бути багаторазово відтворений шляхом виготовлення відповідного
 3. 3.3. приватноправове уніфікація і lex mercatoria
  особливості. Розвиток внутрінаціонального права у вигляді прийняття цивільних кодексів першого покоління (ФГК 1804 р., ГГУ 1898 , ШОЗ 1905 р.), другого покоління (ГК Італії, Австрії), третього покоління (ГК Квебека, Нідерландів, Аргентини, РФ, інших країн СНД) виявляє значну схожість цивільних кодексів третього покоління в чималому ступені завдяки впливу міжнародних конвенцій,
 4. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
  особливості взаємовідносин сторін з розміщення товарів на договірній території та узгоджуються деякі умови для майбутніх договорів міжнародної купівлі-продажу товарів. Основними регуляторами взаємовідносин сторін по першому із зазначених договорів є сам дистриб'юторський договір, включені в нього або додані до нього загальні умови продажу товарів, застосовувані постачальником і
 5. § 5. Правове становище іноземних громадян і осіб без громадянства в Російській Федерації
  особливостей кожного виду підхід до висвітлення правового становища в Російській Федерації неоднорідною у багатьох відношеннях категорії іноземних фізичних осіб не може бути визнаний плідним у всіх сенсах. Необхідно усвідомлювати, що в реальному житті конкретні параметри статусу особи в сутності залежать від того, до якої групи осіб воно відноситься. І тут є кілька різних критеріїв.
 6. § 1. Підряд
  особливості яких вельми різноманітні і не можуть бути, перш за все по міркувань юридико-технічного характеру, відображені у всіх деталях і подробицях в спеціальних нормативних актах, та в цьому й немає необхідності. Цілком достатньо мати добре розроблену спільну частину законодавства про підряд, щоб на її основі побудувати, сконструювати практично будь-який специфічний договір
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
  особливо Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С. - Петербурзький університет, 1997. С. 344 громадян. Самостійність договору банківського вкладу зумовлюється названими причинами. На думку Л.А. Новосьолова, при залученні банком коштів юридичних осіб боку «... вправі, з переслідуваних ними цілей, визначити правову оболонку своїх
 8. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного інноваційного процесу та в ході здійснення тих чи інших дій, результатом яких
 9. § 2. Предмет цивільного права
  особ відмовитися від обміну або наполягати на тому, щоб обмін відбувся не на запропонованих, а на прийнятних для нього умовах. А оскільки в ході обмінних процесів і виникаючих при цьому майново-вартісних відносин кількість і якість втіленого в товарі праці оцінюють обидва учасники відносини , не можна не погодитися з тим, що загальним предметною ознакою всіх цивільних майнових
 10. § 3. Форми власності
  особливостей виникнення, припинення і здійснення права власності на майно в залежності від його суб'єктного складу, що виключають повну рівність можливостей власників, то вони неминучі і відповідно до п. 3 ст. 212 ЦК можуть встановлюватися законом. Неможливість встановлення "інших" форм власності. Перелік форм власності, даний як у Конституції РФ, так і в ГК , що не
© 2014-2022  yport.inf.ua