Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Розрахунки по інкасо

. При розрахунках по інкасо банк-емітент зобов'язується за дорученням клієнта здійснити за рахунок клієнта дії щодо одержання від платника платежу та (або) акцепту платежу (п. 1 ст. 874 ЦК). На відміну від описаних вище форм розрахунків, при інкасової операції ініціатива за зверненням в банк належить не платнику, а одержувачу коштів, тому в міжнародній практиці дана форма отримала назву дебетового перекладу. Банком-емітентом у даному випадку є не банк платника, а банк одержувача.
Розрахунки по інкасо застосовуються у випадках, передбачених:
- законом (наприклад, за виконавчими документами, у випадках безспірного порядку стягнення);
- договором між платником і одержувачем.
Одержувач звертається в банк з дорученням направити вимогу про платіж у встановленій формі платнику. Форма вимоги залежить від обраного сторонами виду розрахункового документа.
При розрахунках по інкасо застосовуються такі розрахункові документи * (719):
- платіжна вимога, що вимагає акцепту;
- платіжна вимога , яке не потребує акцепту;
- інкасове доручення.
Крім розрахункового документа одержувач пред'являє в банк та інші - інкасуються документи (наприклад, відвантажувальні документи про поставку товару). Банк-емітент, приймаючи документи, перевіряє їх повноту і відповідність встановленій формі бланка. При відсутності будь-якого документа або невідповідності його форми встановленим вимогам банк сповіщає про це клієнта і тільки в разі усунення зазначених недоліків приймає документи до виконання, тобто передає у виконуючий банк.
Платіжна вимога застосовується при розрахунках за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а так само в інших випадках, передбачених законом або договором. Виконуючий банк реєструє прийняті від одержувача документи в журналі, перевіряє їх форму і відправляє платнику один примірник для акцепту. Термін акцепту передбачається в договорі між платником і одержувачем, але повинен бути не менше п'яти днів. Для вираження своєї згоди на оплату платіжної вимоги платник направляє в банк заяву про акцепт. Якщо платник не згоден з пред'явленим йому вимогою, він представляє в банк заяву про відмову від акцепту, в якому вказує причину відмови з посиланням на основний договір. Форма таких заяв передбачена Положенням N 2-П. Акцепт може бути даний платником і достроково - ще до отримання документів від одержувача. Для цього платник повинен надати в свій банк заяву в довільній формі.
Відповідно до чинного законодавства акцепт повинен бути попереднім і позитивним. Банк не має права розпочати списання грошових коштів з рахунку платника до отримання від нього прямого волевиявлення на це.
Після акцепту документів зазначена в них сума списується з рахунку платника і передається банку-емітента, який повинен зарахувати її на рахунок свого клієнта. Якщо на рахунку платника відсутні грошові кошти, то документи поміщаються у картотеку N 2.
При відмові платника акцептувати документи вони повертаються в банк-емітент із сповіщенням про причини неплатежу або відмови від акцепту.
Платіжне доручення, яке не потребує акцепту, застосовується тільки в тому випадку, якщо це прямо передбачено законом (тоді платіжне вимога повинна містити посилання на норму закону) або обумовлено в договорі банківського рахунку або в додатковій угоді до нього (при цьому платник повинен надати відомості про кредиторі, який має право виставити платіжну вимогу без акцепту і про договір з ним). Якщо в платіжній вимозі відсутнє посилання на закон або договір, у одержувача відсутнє право ставити вимогу без акцепту або на рахунку відсутні грошові кошти - банк оплачує платіжне вимога в порядку попереднього позитивного акцепту протягом п'яти робочих днів.
Інкасове доручення застосовується в наступних випадках: коли це прямо передбачено законом, коли провадиться стягнення грошових коштів за виконавчими документами, а також коли право на списання без розпорядження платника надано одержувачу на підставі основного договору (в останньому випадку відповідна умова має міститися в договорі банківського рахунку або в додатковій угоді до нього).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розрахунки по інкасо "
 1. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  Юридична природа розрахунків. Розрахунки, або розрахункові операції - це акти руху грошей, динаміка фінансів. Окремий випадок розрахунків - платежі за товари, роботи, послуги, виплата заробітної плати, видача стипендії. Але розрахунки - це не тільки власне платежі, це всі операції з передачі грошей від однієї особи іншій особі, тобто все, що пов'язано з рухом грошей: безповоротне фінансування,
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. § 7. Розрахункові зобов'язання
  Поняття розрахунків і розрахункових зобов'язань. У господарському обороті часто виникає необхідність передачі грошових коштів. Вона може викликатися виконанням публічно-правового обов'язку або грошового зобов'язання, пов'язаного з відшкодуванням шкоди, оплатою наданого товару, виконаних робіт або наданих послуг і т.п. Дії, що здійснюються господарюючими суб'єктами з приводу здійснення
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 6. 2. Особливості виконання зобов'язань за безготівковими розрахунками
  Порядок здійснення безготівкових розрахунків та вимоги до оформлення розрахункових документів встановлено ЦК та іншими федеральними законами, а також виданими відповідно до законодавства банківськими правилами. Насамперед йдеться про Положення від 3 жовтня 2002 р. N 2-П про безготівкові розрахунки в Російській Федерації (далі - Положення N 2-П), яке регулює здійснення безготівкових
 7. 3. Види зобов'язань за безготівковими розрахунками
  Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися у формах, передбачених федеральним законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту. Учасники цивільно-правового зобов'язання на передачу товарів, виконання робіт, надання послуг має право визначити і форму розрахунків (п. 2 ст. 862 ЦК). У цьому сенсі під формою безготівкових
 8. 4. Правова природа розрахункових операцій
  У цивілістичній літературі форми безготівкових розрахунків нерідко розглядаються як угод. Більше того, іноді вони трактуються не лише як двосторонні угоди за участю банків та їх клієнтів, а й як цілі сукупності таких угод, супроводжувані до того ж угодами про новації, договорами комісії та доручення, а також низкою односторонніх угод. Договір же банківського рахунку
 9. § 6. Зобов'язання при розрахунках по інкасо
  § 6. Зобов'язання при розрахунках по
 10. 1. Поняття та види зобов'язань при розрахунках по інкасо
  При розрахунках по інкасо банк-емітент зобов'язується за дорученням клієнта здійснити за його рахунок дії щодо одержання від платника платежу або акцепту платежу. Для виконання доручення клієнта банк-емітент має право залучити інший банк (виконуючий банк) (п. 1 та п. 2 ст. 874 ЦК). Основна відмінність розрахунків по інкасо від інших раніше розглянутих форм безготівкових розрахунків (розрахунки платіжними
© 2014-2022  yport.inf.ua