Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Зміст договору прокату

Загальна обов'язок будь-якого орендодавця надати орендарю майно в стані, що відповідає умовам договору і призначенню майна, доповнюється в договорі побутового прокату поруч інших обов'язків, обумовлених публічним характером цього договору.
Так, орендодавець за договором прокату повинен у присутності орендаря перевірити справність переданого в оренду майна, ознайомити орендаря з правилами його експлуатації або передати разом з майном інструкцію про правила його використання (ст. 628 ЦК). У випадках, коли під час дії договору у майні, взятому напрокат, виявляться недоліки, повністю або частково перешкоджають подальшого його використання, у орендодавця виникають такі обов'язки. Він зобов'язаний у 10-денний строк з дня заяви орендаря про недоліки (якщо коротший строк не встановлений договором прокату) безоплатно усунути недоліки майна на місці або зробити заміну даного майна іншим аналогічним майном, що перебуває в належному стані. Якщо недоліки орендованого майна з'явилися наслідком порушення орендарем правил експлуатації та утримання майна, орендар оплачує орендодавцю вартість ремонту і транспортування майна (ст. 629 ЦК).
На арендодателе лежить обов'язок по здійсненню і капітального, і поточного ремонту майна, зданого в оренду за договором прокату (п. 1 ст. 631 ЦК).
Обов'язок орендаря по внесенню орендних платежів може бути здійснена тільки у твердій сумі, що вноситься періодично або одноразово (п. 1 ст. 630 ЦК). Інші форми орендної плати використовуватися в побутовому прокаті не можуть.
Якщо орендарем допускається заборгованість з орендної плати, вона підлягає стягненню у безспірному порядку за виконавчим написом нотаріуса (п. 3 ст. 630 ЦК). У зазначеному порядку підлягає стягненню тільки сама заборгованість з орендної плати. Вимоги про пеню, про відсотки за прострочення внесення орендних платежів, а одно будь-які інші вимоги про відшкодування збитків, адресовані до орендаря, підлягають задоволенню лише в судовому порядку.
Права орендаря щодо володіння та користування предметом прокату набагато вже, ніж у звичайному договорі оренди. Згідно п. 2 ст. 631 ГК орендар за договором прокату не вправі здавати в суборенду орендоване майно, передавати свої права та обов'язки за договором іншій особі, надавати орендоване майно у безоплатне користування. Крім того, він не може передавати в заставу орендні права і вносити їх як майнового внеску до господарські товариства і товариства або пайового внеску у виробничі кооперативи.
Права громадянина-споживача, що є орендарем за договором побутового прокату, захищаються також нормами Закону про захист прав споживачів. У першу чергу мова йде про норми, що стосуються спеціальних гарантій якості і безпеки майна (ст. ст. 4 і 7); підвищеної відповідальності орендодавця за шкоду, завдану внаслідок недоліків орендованого майна, в тому числі про можливість відшкодування моральної шкоди (ст. ст. 13 - 15) та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Зміст договору прокату"
 1. § 5. Договір прокату
  утримання майна, то орендодавець має право вимагати від орендаря відшкодування збитків у сумі, обмеженою вартістю ремонту і транспортування майна (ст. 629 ЦК) * (243). По-третє, в вилучення із загального правила п. 2 ст. 616 ГК на орендодавцеві лежить імперативна обов'язок щодо здійснення як капітального, так і поточного ремонту майна, переданого в прокат (п. 1 ст. 631 ЦК).
 2. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  змісті). Відносини, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, обумовлюють відповідну правову форму - договір у сфері підприємництва. При визначенні поняття торгової угоди використовуються два різних критерію такої угоди - об'єктивний і суб'єктивний. Об'єктивно-торговельною є угода, якої закон надає торговий характер незалежно від того, ким вона
 3. § 2. Оренда
  утримання майна. Інший порядок може бути встановлений законом або договором оренди. Орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві взяте в найм майно при припиненні договору. Договір припиняється після закінчення терміну оренди або у зв'язку з його достроковим розірванням за згодою сторін або за рішенням суду (ст. 619, 620 ЦК). Майно підлягає поверненню в тому стані, в якому орендар його
 4. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  змісті яких відбулися якісні зміни, є лист від 31 березня 1997р. № 26-21/26-54-3 «Про інноваційні виданнях в області гуманітарної освіти» [9]. Цим листом Міносвіти інформує про вихід з друку нових серій видань, які отримали високу оцінку з боку провідних вітчизняних вчених і викладачів-практиків, і рекомендує їх до використання як у процесі
 5. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  утримання адміністративних комісій цим Законом не віднесені до відання органів місцевого самоврядування. Згідно п. 4 ч. 2 ст. 22.1 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення та п. 15 ст. 5 названого Федерального закону створення адміністративних комісій та прийняття законів про адміністративні правопорушення з питань, пов'язаних із здійсненням місцевого самоврядування,
 6. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  змісту можуть бути конституційними і звичайними (відповідно перше регулюють найважливіші відносини і приймаються в більш строгому порядку, другий - розвивають положення перших); підзаконні нормативні правові акти (всі інші акти, які повинні відповідати законам і поступатися їм у разі протиріччя). Крім того, у федеративних державах закони залежно від рівня їх
 7. § 2. Види цивільно-правових договорів
  утримання з утриманням, оренда, підряд, позика і кредит, зберігання). Крім того, окремі види договорів врегульовані не тільки Кодексом, а й іншими правовими актами. Так, крім договору енергопостачання, передбаченого § 6 гл. 30 ГК, у Федеральному законі від 26 березня 2003 р. "Про електроенергетику" * (1149) виділяються такі його види, як договір купівлі-продажу електроенергії на роздрібному ринку,
 8. § 5. Зміна і розірвання договору
  зміст цих зобов'язань суб'єктивні права і обов'язки відпадають. Зміна умов договору має своїм результатом не повне і безумовне припинення правового зв'язку між його учасниками, а лише зміна змісту договірних зобов'язань, доповнення його новими правами і обов'язками. Зміна (припинення) можливо тільки відносно повністю або частково невиконаного договору,
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зміст багатьох статей Цивільного кодексу, а іноді й найменування більших його рубрик (див., напр., ст. 357, 454-491, 492-504, 506, 508-524) містять згадка саме про товар, а в числі врегульованих правовідносин переважають обмінні відносини. * (11) Регулятивна функція закону вартості полягає в його об'єктивному впливі на коливання ринкових цін навколо громадської
 10. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  зміст якої та способи її надання повинні відповідати вимогам законодавства і звичайним вимогам роздрібної торгівлі. Зі свого боку покупець має право за загальним правилом (якщо інше не випливає з характеру товару і не суперечить правилам роздрібної торгівлі) до укладення договору оглянути товар і зажадати перевірки його властивостей (демонстрації використання). Якщо
© 2014-2022  yport.inf.ua