Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта, 2006 - перейти до змісту підручника

5. Зміст і порядок виконання договору

Зміст будь-якого договору являє собою сукупність всіх його умов, які в більшості своїй визначають права і обов'язки сторін відповідного договору. Що стосується договору про транспортне обслуговування ОПЖТ, то всі його умови можуть бути розділені на дві групи: умови, що встановлюють переважно обов'язки організації промислового залізничного транспорту, та умови, що визначають обов'язки обслуговується організації.
Обов'язки щодо здійснення вантажно-розвантажувальних робіт можуть бути покладені як на організацію промислового залізничного транспорту, так і на обслуживаемую організацію. Сторона, виконуюча відповідні обов'язки, повинна: виконувати навантаження-вивантаження вантажів з урахуванням вимог безпеки робіт та забезпечення збереження вантажів і рухомого складу; встановлювати при навантаженні і знімати при вивантаженні пристосування і кріпильні матеріали; укладати вантажі на місцях навантаження-вивантаження у відповідності з діючими інструкціями щодо забезпечення безпечних умов роботи; повністю вивантажувати вантаж з вагона (цистерни) і контейнера, ретельно очищаючи їх з внутрішньої і зовнішньої сторін від залишків вантажу і сміття; проводити очищення від сміття та снігу під'їзної колії і місць навантаження-вивантаження вантажів в межах займаної ними території (п. 15 Методичних рекомендацій).
Якщо здійснення вантажно-розвантажувальних робіт за умовами договору покладено на організацію промислового залізничного транспорту, її контрагент - обслуговується організація несе обов'язки: забезпечувати готовність місць навантаження-вивантаження, вільних ємностей і складів у домовлений договором час виробництва вантажно -розвантажувальних робіт; забезпечувати місця навантаження-розвантаження освітленням, точками підключення електричних вантажно-розвантажувальних механізмів, стисненим повітрям, водою і парою для нормального і безпечного ведення робіт; пред'являти до навантаження вантажі таким чином, щоб забезпечити безпеку руху, збереження вантажів, вагонів, контейнерів ; надавати необхідні для навантаження і перевезення вантажів пристосування і матеріали з доставкою їх на місця навантаження-розвантаження за нормами, передбаченими технічними умовами навантаження і кріплення вантажів на рухомому складі, і в кількостях, достатніх для здійснення навантаження; своєчасно вивозити вантажі зі спеціалізованих складів; визначати придатність вагонів у комерційному відношенні під навантаження відповідних вантажів; виконувати роботи, пов'язані з відновленням сипучості змерзлих вантажів, або відшкодовувати ОПЖТ витрати, пов'язані з виконанням цих робіт; встановлювати і погоджувати з ОПЖТ безпечні маршрути руху працівників вздовж залізничних шляхів і через них (п. 16 Методичних рекомендацій).
При всіх варіантах взаємин, що складаються між організаціями промислового залізничного транспорту та обслуговуються ними організаціями, однією з основних обов'язків ОПЖТ залишаються забезпечення подачі вагонів під навантаження-вивантаження або доставка їх на виставкові шляху для передачі обслуговується організації.
При подачі вагонів безпосередньо до вантажних фронтах обслуговується організації локомотивом ОПЖТ, коли договором передбачено, що вантажні операції виконуються силами і засобами обслуговується організації, здача і відповідно приймання вагонів здійснюються в місцях навантаження-вивантаження. Час знаходження вагонів під навантаженням або вивантаженням має обчислюватися з моменту фактичної подачі вагонів до місця навантаження (вивантаження) до моменту отримання ОПЖТ від обслуговується організації повідомлення про готовність вагонів до збирання. При цьому варіанті транспортного обслуговування ОПЖТ в договорі має бути також визначено максимальну кількість одночасно подаються вагонів.
У випадках, коли вантажовідправник (вантажоодержувач) має під'їзний шлях і використовує для його обслуговування власний локомотив, операції по здачі та приймання вагонів, доставлених організацією промислового залізничного транспорту, здійснюються на виставковому залізничному шляху. У договорі про транспортне обслуговування ОПЖТ вказуються максимальну кількість вагонів, що подаються на виставковий шлях, або маса подається складу. За цих умов час знаходження вагонів на під'їзній колії обчислюється з моменту прийому вагонів обслуговується організацією від ОПЖТ на виставковому залізничній колії до моменту зворотної передачі вагонів від обслуговується організації ОПЖТ на тому ж виставковому шляху (п. 19 Методичних рекомендацій).
Виконання організацією промислового залізничного транспорту своїх зобов'язань за договором про транспортне обслуговування ОПЖТ засвідчується шляхом складання строго певних документів. Зокрема, документом, на підставі якого організація промислового залізничного транспорту виробляє здачу поданих вагонів обслуговується організації, а також прийом від останньої вагонів, служить пам'ятка прийомоздавача або відомість подачі, перевезення вантажів і прибирання вагонів. Обсяги виконаних ОПЖТ вантажно-розвантажувальних робіт засвідчуються замовлення-нарядом, а обсяги здійснених перевезень вантажів - обліковою карткою виконання плану перевезень або відомістю подачі, перевезення вантажів і прибирання вагонів. Зазначені документи повинні бути підписані відповідальними представниками сторін (п. 20 - 21 Методичних рекомендацій).
Вантажно-розвантажувальні роботи, перевезення вантажів та інші операції за договором про транспортне обслуговування ОПЖТ здійснюються на основі заявок обслуговується організації. Порядок і строки подання таких заявок повинні бути визначені договором про транспортне обслуговування.
За договором про транспортне обслуговування організація промислового залізничного транспорту може прийняти на себе зобов'язання забезпечувати обслуживаемую організацію порожніми вагонами, що належать федеральному залізничному транспорту. У цьому випадку обслуговується організація надає ОПЖТ заявки на забезпечення порожніми вагонами під навантаження, підписані керівником організації та завірені її печаткою, а організація промислового залізничного транспорту складає об'єднану (щодо всіх обслуговуваних організацій) заявку, яка від імені ОПЖТ та за підписом її керівника повинна бути подана відповідної залізниці. У такій ситуації і облікова картка, що засвідчує факт надання залізницею порожніх вагонів під навантаження вантажовідправникам, підписується представником ОПЖТ.
Якщо ж договором про транспортне обслуговування не передбачено обов'язку організації промислового залізничного транспорту щодо забезпечення обслуговується організації порожніми вагонами, що належать федеральному залізничному транспорту, заявки на забезпечення порожніми вагонами під навантаження мають подаватися обслуговується організацією безпосередньо на примикає залізничну станцію і в управління залізниці, а їх копії - ОПЖТ. У цьому випадку облікова картка також ведеться без участі організації промислового залізничного транспорту (п. 29 - 32 Методичних рекомендацій).
Основна договірна обов'язок організацій (вантажовідправників та вантажоодержувачів), обслуговуваних ОПЖТ, полягає у своєчасній оплаті послуг, що надаються організаціями промислового залізничного транспорту. Розмір оплати (тарифи за послуги) визначається договором про транспортне обслуговування. Разом з тим згідно з Постановою Уряду Російської Федерації від 7 березня 1995 р. N 239 "Про заходи щодо впорядкування державного регулювання цін (тарифів)" "*" органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації надано право вводити державне регулювання тарифів на послуги, що надаються ОПЖТ на під'їзних шляхах.
---
"*" СЗ РФ. 1995. N 11. Ст. 997.
Крім оплати власне послуг, надаваних організацією промислового залізничного транспорту, яку обслуговує організація (вантажовідправник, вантажоодержувач) зобов'язана вносити спеціальну плату за користування вагонами і контейнерами ОПЖТ в розмірі, що визначається договором про транспортне обслуговування. У випадках, коли використовуються вагони і контейнери, що належать федеральному залізничному транспорту, розміри ставок плати за користування ними визначаються відповідними тарифними посібниками, що видаються в порядку, передбаченому ТУЖД.
Порядок і строки здійснення розрахунків за послуги, що надаються організаціями промислового залізничного транспорту за договором про транспортне обслуговування, повинні передбачатися цим договором.
Порушення умов договору про транспортне обслуговування, що допускаються сторонами при його виконанні, повинні засвідчуватися сторонами актами спеціальної форми. Зокрема, такі акти підлягають складанню для засвідчення таких обставин: відмови або ухилення від підпису документів, що підтверджують обсяги виконаних перевезень та інших робіт і затримку вагонів, ту страшну з вини обслуговується організації; псування і пошкодження вантажів; втрати документів, доданих відправником до залізничної накладної; затримки вагонів на станції призначення та на шляхах ОПЖТ в очікуванні подачі під вивантаження з причин, залежних від обслуговується організації; надходження під вивантаження змерзлих вантажів; неочищення вагонів від залишків вантажу та сміття після вивантаження засобами обслуговується організації або ОПЖТ залежно від того, на яку з сторін була покладено цей обов'язок; пошкодження належать ОПЖТ вагонів, локомотивів, залізничних колій з вини обслуговуваних організацій, а також належать обслуговується організації - з вини ОПЖТ; пошкодження рухомого складу, що належить організаціям промислового залізничного транспорту; незабезпечення обслуговується організацією подачі електроенергії, стисненого повітря, води , пара для виконання вантажно-розвантажувальних робіт; відсутність освітлення, наявності сміття або снігу на під'їзній колії і вантажних фронтах, що знаходяться в межах території, що обслуговується організації; недотримання габаритів вивантаження; інших фактів, які можуть служити підставою для матеріальної відповідальності сторін (п. 41 Методичних рекомендацій).
Акт складається у день виникнення обставин, що стали підставою для його складання, і підписується представником сторін, а також особами, що у посвідченні відповідних обставин. При незгоді з обставинами, викладеними в акті, представники сторін повинні підписати акт зі своїми зауваженнями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Зміст і порядок виконання договору "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Джерелами муніципального права є: 1. Конституція Російської Федерації, яка закріпила місцеве самоврядування як одну з основ конституційного ладу, а також встановила, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12). Правовому регулюванню місцевого самоврядування в Конституції Російської Федерації присвячена гл. 8 "Місцеве
 2. § 8. Територіальне громадське самоврядування.
  Територіальне громадське самоврядування - це самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території поселення для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення. Межі території, на якій здійснюється територіальне громадське самоврядування, встановлюються представницьким органом поселення за
 3. § 1. Муніципальне майно.
  У власності муніципальних утворень може перебувати: майно, призначене для вирішення встановлених Федеральним законом "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" питань місцевого значення; майно, призначене для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування, у випадках, встановлених федеральними та
 4. § 3. Окремі джерела муніципального права
  Конституція РФ. Особливу роль у регламентації місцевого самоврядування відіграє Конституція РФ. У літературі висловлюються думки про те, що, з суто теоретичної точки зору, в Конституції можна було б і не визначати загальний статус місцевого самоврядування, достатньо було визнати, що держава гарантує місцеве самоврядування. Однак у зв'язку з тим, що місцеве самоврядування в Росії в
 5. § 4. Територіальне громадське самоврядування
  Під територіальним громадським самоврядуванням розуміється самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території поселення для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення. Назване самоврядування може здійснюватися в межах наступних територій: під'їзд багатоквартирного житлового будинку; багатоквартирний житловий будинок;
 6. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  Принципи виборчого права діляться на три групи. Перша включає вихідні принципи виборів як політико-правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, в
 7. § 1. Глава муніципального освіти
    Глава муніципального освіти відповідно до статуту муніципального освіти обирається на муніципальних виборах або представницьким органом муніципального освіти зі свого складу. У разі обрання на муніципальних виборах він або входить до складу представницького органу місцевого самоврядування з правом вирішального голосу і є його головою, або очолює місцеву
 8. § 2. Місцева адміністрація
    Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчо-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 9. § 2. Статут муніципального освіти
    Основним нормативним правовим актом муніципального освіти є його статут. Статут регулює відносини, які стосуються всіх сфер життя місцевого самоврядування. Зміст статуту. Статутом муніципального освіти повинні визначатися: 1) найменування муніципального освіти; 2) перелік питань місцевого значення; 3) форми, порядок і гарантії участі населення у вирішенні
 10. § 1. Правова природа муніципальної служби
    Призначення муніципальної служби. Органи місцевого самоврядування - самостійна частина професійного публічно-владного апарату країни. Це накладає відбиток на характер діяльності людей, що працюють в них. Названа діяльність, іменована службою, розуміється як один з видів платної суспільно корисної активності, що складається в управлінні, його обслуговуванні (діловодних,
© 2014-2022  yport.inf.ua