Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта, 2006 - перейти до змісту підручника

4. Порядок укладення та форма договору

За версією Методичних рекомендацій, договір про транспортне обслуговування полягає в наступному порядку. Проект договору розробляється організацією промислового залізничного транспорту, підписується нею та у двох примірниках надсилається на підпис обслуговується організації. Остання, отримавши проект договору, підписує його і повертає ОПЖТ в місячний термін. Якщо при підписанні проекту договору у обслуговується організації виникнуть заперечення за його окремими умовами, вона повинна підписати договір з протоколом розбіжностей (у двох примірниках) та направити організації промислового залізничного транспорту в той же місячний термін.
Організація промислового залізничного транспорту повинна розглянути протокол розбіжностей до договору про транспортне обслуговування спільно з обслуговується організацією в місячний строк з дня його отримання, попередньо сповістивши контрагента про день розгляду розбіжностей не пізніше ніж за 10 днів до призначеної дати розгляду. Результати розгляду розбіжностей оформляються протоколом узгодження розбіжностей. При недосягненні угоди щодо спірних умов договору розбіжності сторін підлягають розгляду в порядку, встановленому законодавством (п. 13, 14 Методичних рекомендацій).
Договір про транспортне обслуговування організації, що володіє власним під'їзним шляхом, укладається з урахуванням даних технічного паспорта залізничної під'їзної колії, плану та поздовжнього профілю під'їзної колії, які повинні бути представлені ОПЖТ обслуговується організацією. У цьому випадку власне укладенню договору (для вироблення його умов) має передувати обстеження під'їзної колії, що належить обслуговується організації. Таке обстеження проводиться ОПЖТ спільно з обслуговується організацією, а його результати оформляються актом обстеження під'їзної колії, який складається у двох примірниках і підписується представниками ОПЖТ і обслуговується організації. При незгоді з даними, внесеними акт обстеження під'їзної колії, представники сторін, що брали участь в обстеженні, повинні підписати зазначений акт і письмово викласти в ньому або на окремому аркуші, який слугує додатком до акта обстеження, своє мотивоване думку. На прохання ОПЖТ до призначеному для вироблення умов договору примірника акта обстеження під'їзної колії обслуговується організація повинна докласти план власного або орендованого під'їзної колії з нанесеними на ньому місцями навантаження або вивантаження і з зазначенням спеціалізації залізничних шляхів і складських площ (п. 12 Методичних рекомендацій).
Чи не піддаючи сумніву доцільність відзначених правил, що регулюють порядок укладення договорів про транспортне обслуговування ОПЖТ, дозволимо засумніватися в їх обов'язковості для сторін даного договору, маючи на увазі, що Методичні рекомендації, які містять зазначені правила, не є нормативним правовим актом.
У зв'язку з цим необхідно звернути увагу на ту обставину, що для організації промислового залізничного транспорту укладення договору про транспортне обслуговування всякої організації, що володіє під'їзним шляхом або місцями навантаження (вивантаження), що примикають до під'їзних шляхів ОПЖТ, є обов'язковим. Організація промислового залізничного транспорту за визначенням відноситься до монополістам на ринку відповідних послуг, і для неї договір про транспортне обслуговування є публічним договором (ст. 426 ЦК). Тому в даному випадку повинні застосовуватися правила про укладення договору в обов'язковому порядку, передбачені ст. 445 ГК.
Це означає, зокрема, що, отримавши від обслуговується організації підписаний проект договору з протоколом розбіжностей, ОПЖТ зобов'язана протягом 30 днів сповістити контрагента про прийняття договору в його редакції або про відхилення протоколу розбіжностей. При відхиленні протоколу розбіжностей або неотримання повідомлення про результати його розгляду в зазначений термін обслуговується організація, що склала протокол розбіжностей, вправі передати розбіжності, що виникли при укладенні договору, на розгляд арбітражного суду. У разі ж ухилення ОПЖТ від укладення договору про транспортне обслуговування інша сторона має право звернутися до арбітражного суду з вимогою про спонукання укласти договір (п. 2, 4 ст. 445 ЦК).
Що стосується організації промислового залізничного транспорту та її можливостей з врегулювання розбіжностей, що виникли при укладенні договору про транспортне обслуговування, то з її боку зазначені розбіжності можуть бути передані на розгляд арбітражного суду лише за наявності угоди сторін про передачу виниклого переддоговірного спору на розгляд арбітражного суду (ст. 446 ЦК).
Крім того, немає видимих причин для обмеження способів укладення договору про транспортне обслуговування в рамках простої письмової форми. Як відомо, цивільно-правовий договір у письмовій формі може бути укладений не тільки шляхом складання одного документа, підписаного сторонами, але також і шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного або іншого зв'язку, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони за договором (п. 2 ст. 434 ЦК).
Стосовно до договору про транспортне обслуговування ОПЖТ це означає, що передбачений Методичними рекомендаціями порядок укладення зазначеного договору, коли організація промислового залізничного транспорту розробляє проект договору і направляє його на підпис обслуговується організації, може розглядатися лише як один з можливих варіантів укладення такого договору. Зрозуміло, якщо мова йде про первісному укладанні договору про транспортне обслуговування відповідного вантажу (вантажоодержувача), що використовує, наприклад, в цих цілях знову побудований під'їзний шлях або нові місця навантаження або вивантаження вантажів, що примикають до під'їзних шляхів організації промислового залізничного транспорту, порядок укладення договору про транспортному обслуговуванні, пропонований Методичними рекомендаціями, є найкращим. Адже для узгодження істотної умови про предмет такого договору буде потрібно попереднє обстеження під'їзної колії, місць навантаження-вивантаження. Без цього неможливо виробити умови договору про транспортне обслуговування про порядок подання-прибирання вагонів, про фронтах навантаження-вивантаження, про терміни обороту вагонів і їх простою на місцях навантаження або вивантаження і т.д.
Разом з тим у випадках, коли взаємовідносини сторін за договором про транспортне обслуговування носять постійний і незмінний характер, не виключена можливість пролонгації договірних відносин сторін шляхом простого обміну листами, телеграмами та іншими документами, що свідчать про згоду сторін укласти новий договір на умовах колишнього договору про транспортне обслуговування. У подібних ситуаціях оферта (у тому числі у вигляді проекту договору) може виходити не тільки від організації промислового залізничного транспорту, але і від її контрагента.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Порядок укладення та форма договору "
 1. 6. Порядок укладення та форма договорів найму житлових приміщень
  Чинне законодавство містить принципові відмінності в порядку укладання кожного з двох типів договорів житлового найму. Водночас вимоги до форми договорів для того й іншого єдині. Це і дало можливість присвятити обом типам договорів одну і ту ж ст. 674 ГК. Вона обмежується вказівкою на те, що договори найму житлового приміщення укладаються в письмовій формі. Якщо врахувати,
 2. 3. Порядок укладення та форма договору
  Відсутність в КТМ-яких правил, що регулюють порядок укладення договору про надання лоцманських послуг, свідчить про необхідність керуватися загальними положеннями про укладення цивільно-правових договорів. Насамперед це правила, що містяться в ст. 432 ГК, про те, що договір вважається укладеним, якщо між сторонами в необхідній у належних випадках формі досягнуто згоди з
 3. 3. Порядок укладення та форма договору
  Для того щоб договір морського страхування вважався укладеним, необхідно, щоб між його сторонами (страховиком і страхувальником) в необхідній формі було досягнуто згоди з усіх істотних умов цього договору (п. 1 ст. 432 ЦК). Договір морського страхування повинен бути укладений у письмовій формі (ст. 248 КТМ). Як відомо, за загальним правилом, зараховують до всякого
 4. 6. Порядок укладення та форма договору простого товариства
  Глава 55 не містить спеціальних правил, що встановлюють порядок укладення даного договору, а також вимог до його форми. У цьому зв'язку при укладенні договору простого товариства належить керуватися, з урахуванням його специфіки, загальними на цей рахунок нормами ЦК. Як договір консенсуальний, договір простого товариства вважається укладеним у момент, коли особою, яке виступило з
 5. 12. Договір буксирування
  Поняття та види договору буксирування У КТМ СРСР і УВВТ були окремі розділи (розділи), присвячені договору буксирування: договором морського буксирування (гл. XI КТМ) і договором буксирування плотів і судів (розд. VI УВВТ), - які містили схожі, але не збігаються визначення зазначеного договору. Під договором морського буксирування розумівся такий договір, за яким власник одного судна
 6. § 2. Система муніципальних правових актів
  Згідно ст. 43 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" в систему муніципальних правових актів входять: 1) статут муніципального освіти; 2) правові акти, прийняті на місцевому референдумі (сході громадян), нормативні та інші правові акти представницького органу муніципального освіти; 3) правові акти глави муніципального освіти,
 7. § 3. Окремі джерела муніципального права
  Конституція РФ. Особливу роль у регламентації місцевого самоврядування відіграє Конституція РФ. У літературі висловлюються думки про те, що, з суто теоретичної точки зору, в Конституції можна було б і не визначати загальний статус місцевого самоврядування, достатньо було визнати, що держава гарантує місцеве самоврядування. Однак у зв'язку з тим, що місцеве самоврядування в Росії в
 8. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  Права муніципальних службовців. Федеральне і регіональне законодавство закріплює основні права муніципального службовця. Так, муніципальний службовець має право на: забезпечення належних організаційно-технічних умов муніципальної служби, необхідних для виконання посадових обов'язків; ознайомлення з правилами трудового розпорядку та іншими документами, що визначають його права та
 9. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 10. § 2. Джерела комерційного права
  Поняття і види джерел комерційного права. Джерелом права в спеціально юридичному сенсі є зовнішня форма вираження права, тобто сукупність нормативних актів, в яких містяться норми права. У законодавстві правові норми знаходять своє офіційне вираження. Законодавство, як зовнішню форму вираження права, не можна змішувати з самим правом. Право безпосередньо пов'язане зі
© 2014-2022  yport.inf.ua