Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, буксирування, транспортної експедиції і інших послугах у сфері транспорту. Книга четверта, 2006 - перейти до змісту підручника

6. Відповідальність за порушення договору

Перш за все необхідно відзначити, що в чинному сьогодні законодавстві відсутні будь-які спеціальні правила про відповідальність організацій промислового залізничного транспорту і обслуговуваних ними організацій за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що випливають з договору про транспортному обслуговуванні ОПЖТ. Немає таких правил і в тексті Методичних рекомендацій.
Разом з тим в тексті примірного договору про транспортне обслуговування, що є додатком до Методичних рекомендацій, можна виявити не тільки загальне правило про те, що ОПЖТ і обслуговуються ними організації за порушення договору про транспортне обслуговування ОПЖТ несуть майнову відповідальність згідно з Цивільним кодексом Російської Федерації, а й численні спеціальні положення про підстави, умови та розмір відповідальності сторін за невиконання або неналежне виконання різних обов'язків за договором про транспортне обслуговування ОПЖТ.
Незважаючи на те, що зразковий договір про транспортне обслуговування носить лише рекомендаційний характер і сторони при укладенні конкретного договору можуть їм не керуватися, очевидно, що організації промислового залізничного транспорту при підготовці проектів відповідних договорів виходять насамперед із тексту примірного договору, рекомендованого Міністерством транспорту Російської Федерації. Дана обставина, однак, не виключає можливості виникнення у сторін розбіжностей з приводу умов договору про транспортне обслуговування, що визначають відповідальність за невиконання або неналежне виконання випливають з нього зобов'язань. Зазначені розбіжності можуть бути передані на розгляд арбітражного суду.
Деякі умови про відповідальність сторін, що містяться в тексті примірного договору про транспортне обслуговування, видаються цілком виправданими і корисними. Такими, наприклад, є умови про обопільну і рівної відповідальності сторін у разі пошкодження або втрати вагонів і контейнерів, що належать контрагенту: відповідно ОПЖТ або обслуговується організація, яка допустила таке пошкодження, зобов'язана відремонтувати за свій рахунок пошкоджені вагони або контейнери або сплатити штраф у розмірі п'ятикратної вартості пошкоджених або втрачених частин вагонів або контейнерів за їх цінами на момент ушкодження або втрати. При цьому збитки, понесені ОПЖТ або обслуговується організацією внаслідок пошкодження або втрати вагонів або контейнерів, також підлягають відшкодуванню в частині, не покритій штрафом.
У випадку, коли організація промислового залізничного транспорту приймає на себе зобов'язання забезпечувати обслуживаемую організацію порожніми вагонами, що належать федеральному залізничному транспорту, цілком логічно виглядає відповідальність сторін у вигляді штрафу за неподання транспортних засобів і за непред'явлення вантажів до навантаження , аналогічна відповідальності вантажовідправника і залізниці за договором перевезення. ОПЖТ несе відповідальність за неподання вагонів і контейнерів для виконання прийнятої заявки обслуговується організації, а остання - за непред'явлення вантажу до навантаження або невикористання поданих вагонів і контейнерів.
Так само як і вантажовідправник у зобов'язаннях з перевезення вантажів, що обслуговується організація звільняється від сплати штрафу за невиконання поданих заявок в наступних випадках: непереборної сили, військових дій, блокади, епідемії; аварії на підприємстві, внаслідок якої було припинено виробництво; обмеження або припинення навантаження вантажів за розпорядженням начальника залізниці або керівника федерального органу виконавчої влади в галузі залізничного транспорту; невикористання вагонів, контейнерів, поданих ОПЖТ понад прийнятої заявки без згоди обслуговується організації, та ін
Правда, деякий подив викликає та обставина, що організація промислового залізничного транспорту звільняється від сплати штрафу за невиконання прийнятої нею заявки обслуговується організації, в тому числі і в разі неподання вагонів і контейнерів станцією залізниці, незалежно від причин такої неподання. Прийнявши на себе зобов'язання щодо забезпечення обслуговується організації вагонами і контейнерами, що належать залізниці, і виконуючи функції експедитора, ОПЖТ має діяти в інтересах обслуговується організації аж до пред'явлення відповідних вимог до залізниці, зокрема й у зв'язку з невиконанням обов'язку по подачі вагонів і контейнерів під навантаження. Однак автоматичне звільнення організації промислового залізничного транспорту в цьому випадку від відповідальності перед обслуговується організацією означає, що ніякі вимоги до залізниці з боку ОПЖТ НЕ будуть пред'явлені.
Крім того, видається, що в даному випадку має місце протиріччя відповідних положень примірного договору про транспортне обслуговування ст. 803 ЦК, згідно з якою відповідальність експедитора перед клієнтом визначається за тими ж правилами, за якими перед експедитором відповідає перевізник, та й то тільки в тому випадку, якщо експедитор доведе, що порушення ним своїх зобов'язань викликано неналежним виконанням договору перевезення.
Згідно зразковому договором організація промислового залізничного транспорту несе майнову відповідальність за незбереження вантажів після прийняття їх до перевезення від обслуговується організації і до здачі їх станції залізниці або після прийому вантажів від станції залізниці і до здачі їх обслуговується організації, у тому числі і в тих випадках, коли вантаж приймається від охорони МПС представником ОПЖТ, чинним за дорученням обслуговується організації. І навпаки, організація промислового залізничного транспорту не несе відповідальність за незбереження вантажів, що слідують у супроводі провідників відправника (одержувача) або прийнятих представником відправника (одержувача) від воєнізованої охорони МПС.
Однак за аналогією з ТУЖД (ст. 109) в зразковому договорі про транспортне обслуговування тут же слід положення (п. 17.6) про підстави, які звільняють організацію промислового залізничного транспорту від відповідальності за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу. Причому на відміну від ТУЖД за наявності відповідних обставин примірний договір не допускає залучення ОПЖТ до відповідальності, якщо все ж буде доведена її вина в несохранности вантажу.
В якості підстав звільнення організації промислового залізничного транспорту від відповідальності за незбереження вантажів визнаються такі обставини: вантаж прибув у справному вагоні, контейнері з справними запірно-пломбувальними пристроями вантажовідправника або на справному рухомому складі без перевантаження на шляху прямування зі справною захисною маркіровкою або справною ув'язкою, а також за наявності інших ознак, що свідчать про збереження вантажу; вантаж прибув у справному вагоні, контейнері з справними запірно-пломбувальними пристроями станції залізниці або митного органу; недостача, псування або пошкодження сталися внаслідок природних причин, пов'язаних з перевезенням вантажів у відкритому залізничному рухомому складі; вантаж перевозився у супроводі представника обслуговується організації; недостача вантажу не перевищує норму природної втрати і похибок вимірювань маси нетто.
Очевидно, що за певних умов названі обставини можуть свідчити про відсутність вини організації промислового залізничного транспорту в несохранности вантажу, наприклад, прибуття вантажу в справному вагоні зі справними запірно-пломбувальними пристроями доводить відсутність вини ОПЖТ у недостачі окремих місць вантажу в зазначеному вагоні. Однак якщо в такому вагоні буде виявлено пошкодження вантажу, що перевозиться, ця обставина не знаходиться в причинному зв'язку з справністю самого вагона та запірно-пломбувальних пристроїв.
У всякому разі, представляється, що тягар доказування відсутності вини ОПЖТ в несохранности доставленого вантажу повинно покладатися на організацію промислового залізничного транспорту.
Крім того, виконуючи функції експедитора, ОПЖТ повинна повною мірою представляти інтереси обслуговується організації (вантажовідправника або вантажоодержувача) у відносинах із залізницею, у тому числі вчиняти дії, спрямовані на посвідчення фактів незбереження вантажів, доставлених на адресу обслуговуваних організацій, і пред'явлення відповідних претензій та позовів до перевізника. На жаль, положення про відповідальність організації промислового залізничного транспорту за незбереження вантажів, що містяться в зразковому договорі про транспортне обслуговування, не відповідають цій вимозі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Відповідальність за порушення договору "
 1. § 8. Довірче управління майном
  Поняття договору довірчого управління майном. Майно зазвичай отримується у власність для задоволення інтересів власника. Для цього закон наділяє власника правомочностями щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном. Але в цілому ряді випадків виникають ситуації, при яких сам власник ефективно використовувати це майно не може, наприклад, не володіє
 2. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  Загальні положення. Найбільш поширеною зовнішньоторговельною операцією традиційно є міжнародна купівля-продаж товарів, яка в ході її виконання «обростає» цілим рядом інших угод, спрямованих, зокрема, на забезпечення доставки товару від продавця до покупця (договори експедиції, перевезення та ін.), огорожу продавця і покупця від ризику випадкової загибелі або пошкодження товару
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. § 3. Зобов'язання з перевезення пасажирів і багажу
  Поняття договору пасажирського перевезення. Загальне визначення договору перевезення пасажира (договору пасажирського перевезення) міститься у п. 1 ст. 786 ГК. За даним договором перевізник зобов'язується перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здачі пасажиром багажу також доставити багаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на отримання багажу особі, в свою чергу пасажир зобов'язується
 5. § 4. Зобов'язання з буксирування
  Поняття буксирування та договору буксирування. Для мети визначення договору буксирування слід встановити зміст терміну "буксирування", застосованого в чинному законодавстві. По-перше, термін "буксирування", вказує на відповідну технічну діяльність, особливу процедуру, змістом якої є переміщення буксируються транспортним засобом буксирі об'єкта * (572). В
 6. § 5. Транспортна експедиція
  Поняття і елементи договору транспортної експедиції. Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 801 ЦК за договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. У абз. 2 і 3 п. 1 ст. 801 ГК
 7. 3.4. Відповідальність за договорами, що укладаються автором твору
  ГК РРФСР 1964 року детально регулював підстави, форму та обсяг відповідальності за авторськими договорами. Стаття 511 передбачала відповідальність автора - у передбачених законом випадках він був повернути отримане за договором авторську винагороду. Відповідальність за порушення договору іншого боку - організації - зводилася до того, що якщо організація не здійснить або не 2. Інші види умов договору
 8. Істотні умови договору можуть підрозділятися на приписувані та ініціативні. Такий поділ важливо з точки зору організації і техніки укладання договорів, особливо у сфері підприємницької діяльності. Умови, названі законом як необхідні для укладення договорів даного виду, наприклад умови про предмет договору, вважаються продиктованих законом. Вони підлягають
  8. Відповідальність за порушення договору будівельного підряду
 9. Порушення умов договору будівельного підряду як з боку підрядника, так і з боку замовника тягне для сторони, яка допустила порушення, застосування загальних правил про відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання, і насамперед обов'язок відшкодувати збитки, завдані контрагентові в результаті порушення договору. Для підрядника виконання зобов'язання,
  4. Відповідальність за порушення договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
 10. Відповідальність сторін договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт за різні порушення договірних зобов'язань (прострочення виконання відповідних робіт і передачі їх результату замовникові; невиконання окремих видів вишукувальних робіт, передбачених завданням замовника; несвоєчасна оплата прийнятого результату робіт замовником і т.п.) підпорядковується загальним положенням
  Ответственность сторон договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ за различные нарушения договорных обязательств (просрочка выполнения соответствующих работ и передачи их результата заказчику; невыполнение отдельных видов изыскательских работ, предусмотренных заданием заказчика; несвоевременная оплата принятого результата работ заказчиком и т.п.) подчиняется общим положениям
© 2014-2022  yport.inf.ua