Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

8. Відповідальність за порушення договору будівельного підряду

Порушення умов договору будівельного підряду як з боку підрядника, так і з боку замовника тягне для сторони, яка допустила порушення, застосування загальних правил про відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання, і насамперед обов'язок відшкодувати збитки, завдані контрагентові в результаті порушення договору.
Для підрядника виконання зобов'язання, що випливає з договору будівельного підряду, у всіх випадках пов'язане із здійсненням нею підприємницької діяльності. Тому, якщо інше не передбачено законом або договором, єдиною підставою звільнення підрядника від відповідальності за порушення договору може служити доведена ним неможливість належного виконання зобов'язання внаслідок непереборної сили (п. 3 ст. 401 ЦК). Аналогічним чином будується відповідальність замовника, який бере участь в договорі будівельного підряду в порядку здійснення підприємницької діяльності. У випадках, коли в ролі замовника виступає некомерційна організація, не переслідує підприємницьких цілей, такий замовник несе відповідальність за порушення договору будівельного підряду лише за наявності його вини у допущене порушення, але за тієї умови, що тягар доказування відсутності вини лежить на замовнику (п. п. 1 і 2 ст. 401 ЦК).
ГК спеціально регулює лише відповідальність підрядника за якість виконаної роботи. В силу правил ст. 754 ГК на нього покладається відповідальність перед замовником за допущені відступи від вимог, передбачених у проектно-технічної документації та в обов'язкових для сторін будівельних нормах і правилах, а також за недосягнення зазначених у проектно-технічній документації показників об'єкта будівництва (наприклад, виробнича потужність підприємства) . У тих випадках, коли на основі договору будівельного підряду виконуються роботи з реконструкції (оновленню, перебудові, реставрації) будівлі або споруди, підрядник несе відповідальність за зниження або втрата міцності, стійкості, надійності відповідної будівлі (споруди) або його частини. Разом з тим за загальним правилом підрядник не несе відповідальності за допущені ним без згоди замовника незначні відступи від проектно-технічної документації, якщо доведе, що вони не вплинули на якість об'єкта будівництва.
Важливе значення в договорі будівельного підряду мають правила про гарантії якості (ст. ст. 755, 756 ЦК). При цьому можна говорити про договірну і законною гарантії якості виконаної підрядником роботи.
Формула договірної гарантії якості виражена наступною нормою: підрядник, якщо інше не передбачено договором будівельного підряду, гарантує досягнення об'єктом будівництва зазначених у технічній документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору будівельного підряду протягом гарантійного терміну , передбаченого договором (п. 1 ст. 755 ЦК).
За наявності договірної гарантії якості підрядчик несе відповідальність за недоліки (дефекти) будівельних робіт, виявлені в межах гарантійного терміну, якщо не доведе, що вони сталися внаслідок нормального зносу об'єкта або його частини; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим замовником або залученими ним третіми особами; неналежного ремонту об'єкта, виробленого самим замовником або залученими ним третіми особами. При цьому протягом гарантійного терміну переривається на весь час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає підрядник. Таким чином, характерною особливістю порядку залучення підрядника до відповідальності за недоліки об'єкта будівельних робіт є презумпція відповідальності підрядника за всі недоліки, виявлені в межах гарантійного терміну, з покладанням на останнього тягаря доведення наявності визначених законом обставин, які тільки й можуть служити підставою звільнення підрядника від відповідальності .
У випадках, коли договором будівельного підряду не встановлено гарантійний строк на результат будівельних робіт (тобто відсутня договірна гарантія якості), можна говорити про законну гарантії якості. В силу такої гарантії вимоги, пов'язані з недоліками результату роботи, можуть бути пред'явлені замовником за умови, що вони були виявлені в розумний строк, але в межах 5 років з дня передачі підрядником результату роботи замовнику. Однак у цьому випадку тягар доведення наявності обставин, які можуть служити підставами відповідальності підрядника, покладається на замовника: підрядник несе відповідальність, якщо замовник доведе, що відповідні недоліки виникли до передачі результату роботи замовнику або з причин, які існували до цього моменту (п. п. 2 і 4 ст. 724, ст. 756 ЦК).
Порушення договору будівельного підряду у вигляді неналежної якості будівельних робіт крім відшкодування збитків і сплати неустойки може спричинити для підрядника та інші негативні наслідки, які, однак, не відносяться до заходів майнової відповідальності (1). У випадках, коли робота виконана підрядником з відступами від договору підряду, що погіршили результат роботи, або з іншими недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого в договорі або звичайного використання, замовник має право за своїм вибором вимагати від підрядника:
---
(1) Стаття 723 ЦК, містить правила про зазначені наслідки, не цілком точно називається: "Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи".
- Безоплатного усунення недоліків в розумний строк;
- відповідного зменшення встановленої за роботу ціни;
- відшкодування своїх витрат на усунення недоліків , коли право замовника усувати їх передбачено договором.
Якщо ж недоліки (дефекти) будівельних робіт у встановлений замовником розумний строк не були усунуті або виявилися суттєвими і неусувними, замовник має право відмовитися від виконання договору (тобто розірвати його в односторонньому порядку) і зажадати відшкодування завданих цим збитків.
Всі названі додаткові правомочності, якими наділяється замовник на випадок виявлення неналежної якості роботи з боку підрядника (за винятком відшкодування збитків), не відносяться до майнової відповідальності, а являють собою інші наслідки порушення договору, які можуть бути застосовані замовником в односторонньому порядку.
Договором будівельного підряду може бути передбачений обов'язок підрядника усувати на вимогу замовника недоліки, за які підрядник не несе відповідальності. Однак у такому випадку відповідні роботи виконуються за рахунок замовника, і, крім того, підрядник може відмовитися від виконання відповідної обов'язки, якщо усунення зазначених недоліків не пов'язане безпосередньо з предметом договору або не може бути здійснене підрядником з незалежних від нього причин (ст. 757 ГК).
Що стосується відповідальності замовника, то вона будується за загальними правилами про цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань з урахуванням того, що основний обов'язок замовника полягає в оплаті результату виконаних будівельних робіт, прострочення у виконанні якої тягне сплату відсотків річних за неправомірне утримання чужих грошових коштів (ст. 395 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Відповідальність за порушення договору будівельного підряду "
 1. § 3. Виконання зобов'язань
  відповідальність-ч. 1ст. 1080 ЦК). По-друге, такий порядок застосовується, якщо він передбачений угодою сторін (наприклад, не забороняється кільком особам укласти один договір позики, в якому також передбачається їх солідарна відповідальність перед кредитором). По-третє, виконання не може бути солідарним, якщо предмет зобов'язання неподільний, оскільки об'єктивно неможливо таке
 2. § 1. Підряд
  відповідальності не несе. Зміст договору підряду - сукупність умов, в яких визначаються майбутні права та обов'язки його учасників. Основний обов'язок підрядника - виконання зазначених у договорі робіт і здача їх результату замовникові. Слід зазначити, що нерідко істотне значення має технологія виконання робіт, час їх виробництва, вживані матеріали та інші
 3. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  відповідальність особи, яка утримує тварин: відповідальність за загибель і псування тварин настає не тільки в разі наміру або грубої необережності, але при будь-якій формі провини. Водночас передбачається можливість користування тваринами (отримання у власність тієї продукції, яка виробляється тваринами, і приплоду). Нарешті, допускається повернення тварин попередньому власникові навіть після
 4. § 2. Види цивільно-правових договорів
  відповідальності або за договором страхування життя до кредитора не переходять відповідні права. У цьому випадку права третіх осіб припиняються. Договір на користь третьої особи слід відрізняти від договору з умовою про виконання зобов'язання третій особі (договір про переадресування виконання). В останньому випадку третя особа не має права вимагати виконання такого договору; право вимоги
 5. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  відповідальність за невиконання або прострочення виконання (ст. 395 ЦК) погашаються після суми основного боргу * (1223). Зазначений порядок погашення може бути змінений або виключений угодою сторін. Відносно окремих грошових зобов'язань (з відшкодування шкоди життю або здоров'ю громадянина, виплаті платежів за договором довічного змісту з утриманням) ГК (ст. 318) передбачає
 6. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  відповідальність. Цивільно-правова відповідальність може класифікуватися на окремі види по різних підставах. Цивільно-правова відповідальність залежно від основи може бути підрозділена на договірну і внедоговорную. Обидва види відповідальності характеризуються компенсаційної спрямованістю і задовольняють майнові інтереси потерпілого за рахунок правопорушника. Але між
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відповідальність за всіх прав і зобов'язань СРСР згідно зі Статутом ООН і багатосторонніх договорів, депозитарієм яких є Генеральний секретар (далі за текстом - Віденська конвенція). * (43) У правильності такого розуміння правила абз. 1 п. 2 ст. 3 ГК сумніватися не доводиться: деякі такі закони починаються словами про те, що вони прийняті відповідно до Цивільного кодексу. Див,
 8. § 7. Припинення житлових правовідносин
  відповідально підлягає вилученню кожне житлове приміщення в зазначеному будинку, за винятком житлових приміщень, що належать на праві власності муніципальному освіті. У цьому випадку власники житлових приміщень мають такі ж гарантії, які передбачені при вилученні земельної ділянки для державних або муніципальних потреб. Іншими словами, житлові приміщення підлягають викупу на умовах,
 9. § 1. Загальні положення про підряд
  відповідально приймання та оплату замовником даного результату, при цьому обов'язки підрядника виконати роботу і здати її результат кореспондує право замовника вимагати передачу даного результату, а обов'язки замовника оплатити результат робіт - право підрядника вимагати його оплату. 2. Договір підряду є оплатним. Ця ознака пов'язується з наявністю в ньому двох зустрічних
 10. § 2. Побутовий підряд
  відповідально в розглянутому договорі не може бути підрядником підприємець, який здійснює діяльність, не пов'язану із задоволенням особистих потреб громадян; некомерційна організація * (432); громадянин, який не є підприємцем. У разі коли характер виконуваної роботи і його результат залежать від того, яке конкретно особа буде виконувати роботу, підрядник повинен вказати
© 2014-2022  yport.inf.ua