Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

7. Оплата виконаних робіт

Оплата виконаних підрядником робіт за договором будівельного підряду проводиться замовником в розмірі, визначеному кошторисом, у строки та в порядку, які передбачені законом або договором (п. 1 ст. 746 ЦК).
До відносин сторін, пов'язаними з розрахунками за договором будівельного підряду, підлягають застосуванню загальні положення про порядок оплати роботи за договором підряду (ст. 711 ЦК), якщо інший порядок розрахунків не передбачено законом або договором будівельного підряду . Це означає, що за загальним правилом замовник повинен оплатити виконані підрядником роботи після остаточної здачі йому результату виконаної роботи і за тієї умови, що роботи виконані належним чином і в погоджений термін.
Договором будівельного підряду може бути передбачена попередня оплата робіт або її окремих етапів або виплата замовником авансових платежів. Таким чином, сторонам договору будівельного підряду надається можливість самим визначити як ціну (кошторисну вартість робіт), так і порядок її сплати. При цьому в договорі може бути зазначена як ціна робіт, так і способи її визначення.
Так, підрядник звернувся до арбітражного суду з позовом про стягнення із замовника вартості виконаних робіт на підставі акту, підписаного обома сторонами. Позивач посилався на факт встановлення в договорі конкретної ціни робіт, з базисного рівня кошторисних цін і застосування при розрахунках поточних індексів вартісних показників, визначених обласним центром з ціноутворення на день здачі робіт. Конкретний вид індексів було вказано в акті приймання робіт, підписаному замовником. Заперечуючи проти позову, замовник висловив думку, що застосування індексів має бути оформлене як додаток до договору, а оскільки цього не було зроблено, використання їх при розрахунках неправомірно. Як встановив суд, в договорі було визначено, що ціна робіт складається з двох частин: кошторисної, вираженої конкретною сумою, і змінної, вираженої поточним індексом вартісного показника. Отже, спосіб визначення ціни узгоджений в формі, що дозволяє провести її розрахунок без додаткових погоджень, що підтверджується відсутністю між підрядником і замовником протягом тривалого часу розбіжностей за вартістю робіт при проведенні проміжних платежів. Договором не встановлено, що кожна зміна рекомендованого індексу цін вимагає внесення відповідної поправки в умови договору щодо вартості робіт, тому позов підлягав задоволенню в розмірі, визначеному підрядником (1).
---
(1) Див: п. 6 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 24 січня 2000 р. N 51.
У разі відмови замовника від оплати виконаних підрядником робіт вирішальне значення набуває дотримання підрядником встановленого порядку здачі результату виконаних робіт замовнику.
Так, підрядник звернувся до арбітражного суду з позовом про стягнення із замовника вартості виконаних робіт на підставі акту приймання їх результату, від підписання якого відмовився директор школи, відремонтованій за договором будівельного підряду. Заперечуючи проти заявленого позову, замовник - відділ народної освіти - послався на те, що договором передбачено виконання підрядником робіт з капітального ремонту школи, але не встановлено, що директор школи представляє інтереси замовника і виробляє приймання результатів робіт. Тому директор школи обгрунтовано відмовився від підписання акта приймання робіт. Крім того, в даний акт включені роботи, не передбачені договором, а також виконані з відступом від будівельних норм і правил. Замовник був позбавлений можливості заявити свої заперечення, оскільки не був повідомлений про час приймання результатів робіт. Судом було встановлено, що підрядник не сповістив замовника про завершення робіт за договором і не викликав його для участі у прийманні результату робіт. Тому він не міг послатися на відмову замовника від виконання договірного зобов'язання з приймання робіт і вимагати їх оплати на підставі одностороннього акту здачі результату робіт, так як фактично об'єкт в установленому порядку замовнику не передавався, у зв'язку з чим у позові було відмовлено (1).
---
(1) Див: п. 8 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 24 січня 2000 р. N 51.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Оплата виконаних робіт "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  оплата клієнтом послуг банку по здійсненню операцій з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку - п. 1 ст. 851 ГК; якщо оплата послуг банку договором не передбачена, всі операції по рахунку клієнта здійснюються банком безоплатно. По-друге, закон завжди і скрізь дає банкам право використовувати грошові кошти, наявні на банківському рахунку клієнта, - це право передбачено в п. 2 ст. 845 ГК, і
 2. § 1. Загальні положення про підряд
  оплатити його (п. 1 ст. 702 ЦК). Звідси, а також з обігу до інших правил § 1 гл. 37 ГК можна зробити такі загальні висновки. 1. Договір підряду є двостороннім (взаємним, сіналлагматіческій). Основні обов'язки сторін полягають у виконанні підрядником роботи за індивідуальним завданням замовника і здачі її результату замовникові і відповідно приймання і оплати замовником даного
 3. § 2. Побутовий підряд
  оплатити роботу (п. 1 ст. 730 ЦК). Договір побутового підряду є взаємним, консенсуальних і оплатним. Договір побутового підряду може включати елементи інших договорів і таким чином набувати рис змішаного договору (п. 3 ст. 421 ЦК). Так, відносини сторін з оплати вартості матеріалу (п. 1 ст. 733 ЦК) містять ознаки договору купівлі-продажу; відносини з надання матеріалу
 4. § 3. Договір будівельного підряду
  оплата робіт проводиться у відповідності зі ст. 711 ЦК, тобто після остаточної здачі результатів роботи за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений термін або, за згодою замовника, достроково. Однак найчастіше договори будівельного підряду включають умови про авансування робіт або оплату їх окремих етапів. Термін, як і ціна договору, відноситься до істотних
 5. § 5. Підрядні роботи для державних або муніципальних потреб
  оплатити їх або забезпечити їх оплату (п. 2 ст. 763 ЦК). У відповідності з державним контрактом виконуються підрядні, будівельні, проектні та вишукувальні роботи, необхідні для задоволення державних потреб - потреб Російської Федерації або суб'єкта Російської Федерації, а також муніципальних утворень. Згідно ст. 72 БК фінансування забезпечення розміщення замовлення
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  оплати. Саме тому слід визнати, що правила п. 1 та п. 2 ст. 468 ЦК не підлягають протиставлення і повинні розглядатися в єдності; в свою чергу, наслідки, передбачені в п. 2 ст. 468 ГК, мають універсальний характер. * (36) Головні речі і приналежності (тобто сукупності елементів, пов'язаних між собою функціонально з субординаційними типом зв'язку і особливим режимом - див. ст.
 7. 3. Виконання зобов'язань з договору підряду
  оплати виконаної ним роботи, навіть якщо результат роботи не було досягнуто або досягнутий результат виявився з недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого в договорі підряду використання, а за відсутності в договорі відповідної умови - непридатним для звичайного використання, якщо причиною цього є недоліки наданого замовником матеріалу. Це право
 8. 1. Поняття договору побутового підряду
  оплатити роботу (ст. 730 ЦК). Договір побутового підряду є двостороннім, консенсуальним і оплатним. Але поряд із загальними рисами, властивими подряду в цілому, договір побутового підряду має ряд специфічних рис. Насамперед специфікою відрізняється суб'єктний склад даного договору. На стороні підрядника завжди виступає комерційна організація або громадянин-підприємець,
 9. 4. Сторони договору будівельного підряду
  оплата виконаних субпідрядником робіт сталася через відсутність грошових коштів у замовника. Арбітражний суд не погодився з запереченнями генерального підрядника і задовольнив позовні вимоги, пославшись на те, що підрядник, якщо інше не випливає із закону або договору, має право залучити до виконання своїх зобов'язань субпідрядників. Однак він у цьому випадку несе відповідальність за
 10. 4. Висновок, зміст і виконання державного контракту на виконання підрядних робіт
  оплати роботи; - про способи забезпечення виконання зобов'язань сторін. Крім того, у випадку, коли державний контракт укладається за результатами конкурсу на розміщення замовлення на підрядні роботи для державних потреб, його умови визначаються відповідно до оголошеними умовами конкурсу і представленим на конкурс пропозицією підрядчика, визнаного переможцем конкурсу (п. 2
© 2014-2022  yport.inf.ua