Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

6. Здача і приймання результату робіт

Різноманітні обов'язки сторін договору будівельного підряду по здачі результату робіт підрядником і приймання робіт замовником (ст. 753 ЦК).
Замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до здачі виконаних робіт, повинен негайно приступити до приймання їх результату. На замовника покладається обов'язок організувати і здійснити приймання результату робіт за свій рахунок, якщо інше не передбачено договором будівельного підряду. У приймання результату виконаних робіт повинні брати участь представники обох сторін договору: замовника і підрядника, а у передбачених законодавством випадках також представники державних органів та органів місцевого самоврядування.
Здача підрядником і приймання результату робіт замовником оформляються актом, який повинен бути підписаний обома сторонами. Якщо ж одна зі сторін відмовляється від підписання акта про приймання результату робіт, то про це робиться відмітка в акті, який у цьому випадку підписується тільки однією стороною. Такий односторонній акт здачі-приймання результату робіт не втрачає правового значення і може бути визнаний судом недійсним лише в тому випадку, якщо суд визнає мотиви відмови одного з контрагентів за договором будівельного підряду від підписання акта обгрунтованими. При цьому необхідно враховувати, що замовник має право відмовитися від приймання результату робіт лише у разі виявлення таких недоліків, які виключають можливість його використання для зазначеної в договорі будівельного підряду мети та не можуть бути усунені підрядником або замовником.
У деяких випадках приймання результату робіт повинні передувати попередні випробування. Обов'язок сторін щодо здійснення таких попередніх випробувань може бути передбачена законом або договором або випливати із самого характеру виконуваних робіт. У подібних випадках приймання результату виконаних робіт може бути здійснена тільки при позитивному результаті зазначених випробувань (п. 5 ст. 753 ЦК). Судово-арбітражна практика в повній мірі враховує дане законоположення, про що може свідчити наступний приклад.
Підрядник звернувся до арбітражного суду з позовом про стягнення із замовника вартості робіт, виконаних за договором будівельного підряду. В обгрунтування позову він представив акт приймання виконаних робіт, підписаний тільки підрядником. Замовник підписати акт відмовився і позову не визнав, оскільки за умовами договору приймання результату робіт повинні передувати попередні випробування. Такі випробування проводилися, але їх результат виявився негативним, а повторних випробувань підрядник не проводив, що і послужило підставою для відмови від підписання замовником акта приймання. Підрядник же заявив, що виявлені при попередньому випробуванні дефекти усунені і необхідності в повторних попередніх випробуваннях не було, тому замовник відмовився від підписання акта необгрунтовано. Арбітражний суд у задоволенні позову відмовив, зазначивши, що в даному випадку приймання могла здійснюватися тільки при позитивному результаті попередніх випробувань (п. 5 ст. 753 ЦК). Оскільки спочатку ці випробування дали негативний результат, необхідно було провести такі випробування повторно, тому замовник мав право відмовитися від підписання акта приймання виконаних робіт (1).
---
(1) Див: п. 7 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 24 січня 2000 р. N 51.
Для тих договорів будівельного підряду, якими передбачено проміжні терміни виконання окремих етапів робіт, особливе значення мають правила про наслідки прийняття замовником результату окремого етапу робіт (п. 3 ст. 753 ЦК). Прийняття замовником окремого етапу робіт тягне перехід до нього і ризику наслідків загибелі або пошкодження прийнятого результату, які мали місце не з вини підрядника. Дане правило не діятиме в тому випадку, коли договором будівельного підряду, що не містить умови про приймання замовником окремих етапів робіт, передбачається складання проміжних актів, в яких фіксується обсяг фактично виконаних підрядником робіт з метою подальшого фінансування будівництва. Підписання таких проміжних актів приймання робіт не означає переходу до замовника ризику загибелі об'єкта.
Так, в одній зі справ підрядник звернувся до арбітражного суду з позовом про стягнення із замовника заборгованості з оплати робіт. Заперечуючи проти позову, замовник послався на те, що вартість виконаних робіт перерахована підряднику, а він відмовляється платити тільки за повторно включені до акта роботи. Як було встановлено при вирішенні спору, підрядник здійснював будівництво адміністративної будівлі річкового пароплавства. Весняним розливом річки, який супроводжувався підйомом води вище граничних позначок, змило фундамент, і роботи з його спорудження підрядник змушений був виконати повторно. Пред'являючи їх до оплати, підрядник вважав, що, оскільки приймання відповідних робіт проведена за актами форми N 2, ризик їх загибелі перейшов на замовника. Разом з тим, в договорі етапи робіт не виділялися, а акти, на які посилається позивач, підтверджують лише виконання проміжних робіт для проведення розрахунків і не є актами попереднього приймання результату окремих етапів робіт, з яким закон пов'язує перехід ризику на замовника. За таких обставин фундамент будівлі повинен бути відновлений за рахунок підрядника, якому і було відмовлено в позові (1).
---
(1) Див: п. 18 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 24 січня 2000 р. N 51.
Здача підрядником і прийняття замовником збудованого за договором будівельного підряду об'єкта нерухомого майна дає підставу замовнику ставити питання про державну реєстрацію права власності на відповідний об'єкт нерухомості (ст. 219 ЦК). У такому ж порядку у замовника виникає право власності на незавершений об'єкт будівництва у разі дострокового припинення договору будівельного підряду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Здача і приймання результату робіт "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  --- --- В текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин , а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 2. 5. Права та обов'язки сторін
  Складові зміст договору будівельного підряду права та обов'язки підрядника і замовника охоплюють найширше коло питань, в тому числі виходять за рамки, визначені для власне підряду взагалі і будівельного підряду зокрема. Один з таких питань пов'язаний з матеріально-технічним забезпеченням будівництва. У період існування системи планового господарства він
 3. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 4. § 1. Загальні положення про підряд
  Поняття і загальна характеристика договору підряду. Договір підряду, відомий в римському праві як найм роботи (locatio-conductio operis) і існуючий поряд з наймом речей (locatio-conductio rei) і найманням послуг (locatio-conductio operarum), - юридична форма опосередкування економічних відносин з виконання робіт. Сучасний інститут підряду представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 37
 5. § 3. Договір будівельного підряду
  Загальні положення. Договори будівельного підряду укладаються на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд чи інших об'єктів, а також на виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом робіт. Згідно з раніше діючим законодавством виникають при цьому цивільно-правові відносини в
 6. § 2. Зміст договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  Загальні положення. Зміст договорів на виконання НДР і ДКР утворюють взаємні права та обов'язки виконавця і замовника. Загальний підхід законодавця до їх визначення, виражений в гол. 38 ГК, зводиться до того, що в законі закріплюються їх основні види, а сторонам надається можливість включити в договори будь інші не суперечать чинному законодавству умови. Більшість
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 8. 3. Виконання зобов'язань з договору підряду
  Відповідно до ст. 702 ГК основним обов'язком підрядника є виконання по завданням замовника певної роботи і здача йому результату виконаної роботи. При цьому підрядник виконує передбачені договором роботи за свій ризик. У зв'язку з цим у ст. 705 ГК спеціально врегульовано питання про розподіл між сторонами ризиків, що виникають в ході виконання договору підряду. Ризик, т . е.
 9. 8. Відповідальність перевізника за незбереження вантажу
  Згідно п. 1 ст. 796 ЦК перевізник несе відповідальність за незбереження вантажу, яка відбулася після прийняття його до перевезення і до видачі вантажоодержувачу (уповноваженій ним особі), якщо не доведе, що втрата, недостача або пошкодження (псування) вантажу сталися внаслідок обставин, які перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало. Дане правило не містить
 10. 7. Права та обов'язки сторін
  Большая часть статей ГК о подряде, в том числе и включенных в "Общие положения о подряде", регулирует содержание договора путем указания на обязанности его сторон. При этом, естественно, имеется в виду, что обязанностям стороны соответствуют права ее контрагента. Вместе с тем в ряде случаев, по соображениям главным образом юридической техники, законодатель использует и другой вариант, указывая не
© 2014-2022  yport.inf.ua