Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Відповідальність за порушення договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт

Відповідальність сторін договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт за різні порушення договірних зобов'язань (прострочення виконання відповідних робіт і передачі їх результату замовникові; невиконання окремих видів вишукувальних робіт, передбачених завданням замовника; несвоєчасна оплата прийнятого результату робіт замовником і т.п.) підпорядковується загальним положенням про відповідальність боржника за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань.
Спеціальним чином регулюється лише відповідальність підрядника за неналежну складання проектно-технічної документації та виконання вишукувальних робіт (ст. 761 ЦК). Цією відповідальністю охоплюються не тільки факти неналежного виконання вишукувальних робіт або складання проектно-технічної документації, виявлення замовником при прийнятті результату відповідних робіт, але й випадки виявлення недоліків результату вишукувальних робіт або проектно-технічної документації згодом, в ході будівництва , а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі відповідної проектно-технічної документації та даних, отриманих в ході вишукувальних робіт.
Відповідальність підрядника за договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт за неналежну якість їхнього результату відрізняється від загальних положень про відповідальність підрядника за договором підряду. По-перше, передбачені негативні для підрядника наслідки виявлення неналежної якості виконаних ним проектних та вишукувальних робіт не тільки при використанні їх результату при будівництві об'єкта, а й при його подальшої експлуатації. По-друге, відповідальність підрядника за неякісне виконання вишукувальних робіт та неналежний стан проектно-кошторисної документації встановлена імперативною нормою, тоді як загальні норми про відповідальність підрядника за неналежну якість роботи носять диспозитивний характер (із застереженням, передбаченої п. 4 ст. 723 ЦК).
Відповідальність підрядника за неналежне виконання вишукувальних робіт та неналежне складання проектно-технічної документації полягає в обов'язку відшкодувати замовнику заподіяні збитки. Крім того, в цьому випадку підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити технічну документацію і відповідно зробити необхідні додаткові пошукові роботи, якщо законом або договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт не встановлено інше.
У випадках, коли зазначені недоліки виявлені вже в ході будівництва або в період експлуатації побудованого об'єкта, замовник зобов'язаний залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред'явленим до замовника третьою особою у зв'язку з недоліками виконаних вишукувальних робіт або проектно-технічної документації (ст. 762 ЦК). Справа в тому, що до замовника за договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт (а в цій якості можуть виступати замовник або підрядник за договором будівельного підряду або забудовник) можуть бути пред'явлені вимоги третіми особами (забудовником, інвесторами) у зв'язку з недоліками, виявленими в результаті будівельних робіт, які можуть бути викликані неякісним виконанням вишукувальних робіт або неналежним складанням проектно-технічної документації. У цьому випадку після задоволення вимог третіх осіб замовник може звернутися з регресними вимогою до підрядника за договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. За таких умов підрядник зацікавлений в тому, щоб взяти участь у справі, порушеній за вимогою третьої особи, пред'явленим до замовника. Адже якщо замовник, не виконавши свого обов'язку, все ж вимагатиме від підрядника (дослідника, проектувальника) у порядку регресу відшкодування суми, виплаченої третій особі, підрядник може бути звільнений від відповідальності. Для цього він повинен довести, що, будучи залученими до участі у справі за позовом третьої особи до замовника, він міг би перешкодити задоволенню відповідних позовних вимог.
Можна говорити про спеціальний характер такої підстави відповідальності замовника за договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт, як порушення обов'язку використовувати проектно-технічну документацію , одержану від підрядника, тільки на цілі, передбачені договором, не передавати зазначену документацію третім особам і не розголошувати містяться в ній дані без згоди підрядника. Проектно-технічна документація, підготовлена підрядником, може містити відомості, що становлять службову або комерційну таємницю. Поширення відповідної інформації , яка не санкціонована її володарем, всупереч договору тягне відшкодування завданих збитків (ст. 139 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Відповідальність за порушення договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт"
 1. § 1. Підряд
  відповідальності не несе. Зміст договору підряду - сукупність умов, в яких визначаються майбутні права та обов'язки його учасників. Основний обов'язок підрядника - виконання зазначених у договорі робіт і здача їх результату замовникові. Слід зазначити, що нерідко істотне значення має технологія виконання робіт, час їх виробництва, вживані матеріали та інші
 2. § 7. Припинення житлових правовідносин
  відповідально підлягає вилученню кожне житлове приміщення в зазначеному будинку, за винятком житлових приміщень, належать на праві власності муніципальному освіті. У цьому випадку власники житлових приміщень мають такі ж гарантії, які передбачені при вилученні земельної ділянки для державних або муніципальних потреб. Іншими словами, житлові приміщення підлягають викупу на умовах,
 3. § 1. Загальні положення про підряд
  відповідально приймання та оплату замовником даного результату, при цьому обов'язки підрядника виконати роботу і здати її результат кореспондує право замовника вимагати передачу даного результату, а обов'язки замовника оплатити результат робіт - право підрядника зажадати його оплату. 2. Договір підряду є оплатним. Ця ознака пов'язується з наявністю в ньому двох зустрічних
 4. § 4. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
  відповідальності сторін за порушення прийнятих зобов'язань. У всьому іншому слід виходити із загальних положень про підряд, а в ряді випадків - з правил про договори будівельного підряду з урахуванням відмінностей, що існують між цими різновидами підрядних зобов'язань. Прийняття спеціального закону про виконання проектних та вишукувальних робіт ЦК не передбачається * (448). Поряд з ГК на
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  відповідальному за загибель (пошкодження) речі, або до страховика. Детальніше см.: Хаскельберг Б.Л., Рівний В.В. Індивідуальне і родове у цивільному праві. М., 2004. С. 109-110. * (25) Навряд чи вдало вирішено питання про перехід ризику щодо товару, проданого під час його перебування в дорозі (див. п. 2 ст. 459 ЦК). Продаж товару в дорозі означає, що товар вибув з володіння продавця і, ще не
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  відповідальності публічно-правових утворень. Судовий імунітет держави. Тема 9. Об'єкти цивільних правовідносин Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Матеріальні та нематеріальні блага як об'єкти цивільних правовідносин. Майно як основний об'єкт цивільного (майнового) обігу. Дії і послуги як об'єкти цивільних правовідносин. охраноспособностью
 7. 1. Поняття договору підряду
  відповідальність за збитки, завдані участю субпідрядника у виконанні договору. Сутність принципу генерального підряду полягає в тому, що генеральний підрядник несе перед замовником відповідальність за наслідки невиконання або неналежного виконання зобов'язань субпідрядником, оскільки зобов'язаннями за договором підряду пов'язані тільки замовник і генеральний підрядчик. У свою
 8. 4. Висновок, зміст і виконання державного контракту на виконання підрядних робіт
  відповідально договір будівельного підряду і договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт з урахуванням загальних положень про договір підряду, застосовуваних до названих договорами. Наприклад, якщо державним контрактом передбачається виконання будівельних робіт для державних потреб, то крім умов, передбачених ст. 766 ГК, такий державний контракт обов'язково
 9. П
  відповідальність сторін за договором продажу П. IX, 43, § 3 (5) - с. 403 - 406 - поняття договору продажу П . IX, 43, § 3 (2) - с. 392 - 396 - зміст договору оренди П. X, 45, § 5 (2) - с. 487 - 490 - форми придбання П. IX, 43, § 3 (1) - с. 389 - 391 Переважне право - П. п. орендаря земельної ділянки X, 45, § 7 (2) - с. 514 - 515 - П. п. заставодержателя VIII, 37, § 6 (7)
 10. 6. Класифікація договорів
  відповідально три пари договорів: односторонні і двосторонні (1), оплатне і безоплатні (2), а також реальні і консенсуальні (3). Двосторонніми зізнаються договори , в яких кожна із сторін має і права, і обов'язки, а односторонніми - договори, в яких в однієї зі сторін є тільки права, а в іншої - тільки обов'язки. До оплатним відносять договори, які передбачають
© 2014-2022  yport.inf.ua