Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Зміст і виконання договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт

Виконання зобов'язань сторін за договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт зазвичай починається з того, що замовник виконує свій обов'язок щодо передачі підряднику завдання на проектування, а також інших вихідних даних, необхідних для складання відповідної технічної документації. Так, відповідно до ч. 6 ст. 48 Містобудівного кодексу замовник разом з завданням на проектування повинен передати підряднику, здійснює підготовку проектно-технічної документації, наступні документи:
- містобудівний план земельної ділянки;
- результати інженерних вишукувань, а якщо такі не проводилися - завдання на виконання відповідних інженерних вишукувань;
- технічні умови (у разі якщо функціонування проектованого об'єкта капітального будівництва неможливо забезпечити без його підключення до мереж інженерно-технічного забезпечення).
Завдання на виконання проектних робіт може бути за дорученням замовника підготовлено підрядником. У цьому випадку зазначене завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження замовником (п. 1 ст. 759 ЦК).
З моменту отримання завдання замовника або затвердження замовником завдання, підготовленого підрядником, останній повинен приступити до виконання зобов'язання, що випливає з договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. Зміст зобов'язання підрядника складають наступні обов'язки підрядника:
- по-перше, виконати роботи відповідно до завдання та іншими вихідними даними на проектування та договором;
- по-друге , узгодити підготовлену проектно-технічну документацію із замовником, а при необхідності разом з замовником - з компетентними державними органами та органами місцевого самоврядування;
- по-третє, передати замовнику підготовлену проектно-технічну документацію та результати пошукових робіт (п. 1 ст. 760 ЦК).
При виконанні проектних та вишукувальних робіт будь відступи від отриманого завдання можливі для підрядника виключно за згодою замовника. Згідно ч. 11 ст. 48 Містобудівного кодексу підготовка проектно-технічної документації повинна здійснюватися не тільки на підставі завдання замовника і результатів інженерних вишукувань, але й у відповідності до містобудівного плану земельної ділянки, документами про використання земельної ділянки для будівництва, вимог технічних регламентів і технічними умовами.
Результатом проектних робіт, підлягає передачі замовнику, є підготовлена підрядником проектно-технічна документація на об'єкт капітального будівництва, яка повинна включати в себе наступні розділи (ч. 12 ст. 48 Містобудівного кодексу):
1) пояснювальну записку з вихідними даними для архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, в тому числі з результатами інженерних вишукувань, технічними умовами;
2) схему планувальної організації земельної ділянки, виконану відповідно до містобудівного плану земельної ділянки;
3) архітектурні рішення;
4) конструктивні і об'ємно-планувальні рішення;
5) відомості про інженерному устаткуванні, про мережах інженерно-технічного забезпечення, перелік інженерно-технічних заходів, утримання технологічних рішень;
6) проект організації будівництва;
7) проект організації робіт по знесенню або демонтажу об'єктів капітального будівництва, їх частин (при необхідності знесення або демонтажу об'єктів капітального будівництва (їх частин) для будівництва або реконструкції інших об'єктів капітального будівництва);
8) перелік заходів з охорони навколишнього середовища;
9) перелік заходів щодо забезпечення пожежної безпеки;
10) перелік заходів щодо забезпечення доступу інвалідів до об'єктів охорони здоров'я, освіти, культури, відпочинку, спорту і іншим об'єктам соціально-культурного та комунально-побутового призначення, об'єктів транспорту, торгівлі, громадського харчування, об'єктів ділового, адміністративного, фінансового, релігійного призначення, об'єктів житлового фонду (у випадку підготовки відповідної проектно-технічної документації) ;
11) проектно-кошторисну документацію об'єктів капітального будівництва, що фінансуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;
12) іншу документація у випадках, передбачених федеральними законами.
Підготовлена підрядником проектно-технічна документація повинна бути в усіх випадках узгоджена з замовником, а якщо це передбачено законодавством - також з компетентними органами та організаціями, в обов'язки яких входить проведення відповідної експертизи. Так, ст. 14 Федерального закону "Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень" встановлено, що всі інвестиційні проекти незалежно від джерел фінансування та форм власних вкладень підлягають експертизі відповідно до законодавства Російської Федерації. Мета такої експертизи полягає в запобіганні створення об'єктів, використання яких порушує права фізичних та юридичних осіб та інтереси держави, не відповідає вимогам затверджених у встановленому порядку стандартів (технічних регламентів) (1).
---
(1) Відповідно до Федерального закону від 23 листопада 1995 р. N 174-ФЗ "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної. 1995. N 48. Ст. 4556 (з послід. зм.)) обов'язковими об'єктами екологічної експертизи на федеральному рівні визнаються техніко-економічні обгрунтування і проекти будівництва, реконструкції, розширення, технічного переоснащення, консервації та ліквідації організацій, інших об'єктів господарської діяльності та інші проекти незалежно від їх кошторисної вартості, відомчої приналежності та форм власності у випадках, коли їх здійснення може вплинути на навколишнє природне середовище в межах двох і більше суб'єктів Російської Федерації.
Згідно ст. 49 Містобудівного кодексу проектна документація об'єктів капітального будівництва підлягає державній експертизі, за винятком випадків, передбачених зазначеним Кодексом (1). Предметом державної експертизи проектно-технічної документації є оцінка її відповідності вимогам технічних регламентів, у тому числі санітарно-епідеміологічним, екологічним вимогам, вимогам державної охорони об'єктів культурної спадщини, пожежної, промислової, ядерної, радіаційної та іншої безпеки, а також результатами інженерних вишукувань.
---
(1) Зазначені винятки стосуються лише малоповерхових незначних будівель, а також тих випадків, коли для будівництва, реконструкції, капітального ремонту не потрібно дозволу або коли проектна документація, раніше отримала позитивний висновок державної експертизи, застосовується повторно, в тому числі з незначною її модифікацією, що не торкається конструктивних та інших характеристик надійності та безпеки об'єктів капітального будівництва.
За результатами державної експертизи уповноваженим державним органом приймається висновок про відповідність (позитивний висновок) або невідповідність (негативний висновок) проектно-технічної документації вимогам технічних регламентів і результатами інженерних вишукувань. При негативному висновку замовник (забудовник) має право внести до проектно-технічну документацію необхідні зміни і направити її на повторну державну експертизу. Негативний висновок державної експертизи проектно-технічної документації може бути також оскаржене замовником (забудовником) в судовому порядку.
Містобудівною кодексом (ст. 50) не виключається можливість направлення замовником (забудовником) або підрядником за договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт проектно-технічної документації на недержавну експертизу. Недержавна експертиза проектної документації проводиться на договірній основі так званими акредитованими організаціями в порядку, визначеному Урядом РФ.
Виконання обов'язків підрядником за даним договором за загальним правилом завершуються передачею замовнику готової проектно-технічної документації та результатів вишукувальних робіт. Однак і після цього у підрядника зберігається обов'язок не передавати проектно-технічну документацію третім особам без згоди замовника (п. 1 ст. 760 ЦК).
Правила про обов'язки замовника за цим договором носять диспозитивний характер. Тому, укладаючи договір, сторони можуть своєю угодою уточнити будь-яку з обов'язків замовника або зовсім звільнити його від визначеного обов'язку. На замовнику лежать наступні обов'язки (ст. 762 ЦК):
- сплатити підрядникові встановлену ціну (повністю після завершення усіх робіт чи частинами після завершення окремих етапів робіт);
- використовувати проектно-технічну документацію, одержану від підрядника, тільки на цілі, передбачені договором, не передавати її третім особам і не розголошувати дані, що містяться в проектно-технічної документації, без згоди підрядника;
- надавати сприяння підрядникові у виконанні проектних та пошукових робіт в обсязі та на умовах, передбачених у договорі;
- брати участь разом з підрядником у погодженні готової проектно-технічної документації з відповідними державними органами та органами місцевого самоврядування;
- відшкодувати підрядникові додаткові витрати, викликані зміною вихідних даних для виконання проектних та вишукувальних робіт внаслідок обставин, не залежних від підрядчика;
- привернути підрядника до участі у справі за позовом, пред'явленим до замовника третьою особою у зв'язку з недоліками складеної проектно-технічної документації або виконаних пошукових робіт.
Як видно, в перелік обов'язків замовника за договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт, об'єднаних єдиною диспозитивної нормою і, отже, загальним правовим режимом, що включає в себе можливість звільнення замовника від виконання відповідних обов'язків угодою сторін , потрапили різнорідні обов'язки.
Одні з них складають істотні умови такого договору, наприклад дії замовника з оплати результату проектних та вишукувальних робіт. Виняток такого обов'язку угодою сторін неминуче призведе до визнання договору неукладеним. Інші обов'язки дійсно можуть мати факультативний характер, що дозволяє сторонам своїм угодою виключити відповідну обов'язок замовника зі змісту даного договору. В іншому випадку до відносин сторін підлягали б застосуванню загальні положення про договір підряду про зазначені обов'язки замовника, які нерідко носять імперативний характер. Наприклад, в силу імперативної норми п. 1 ст. 718 ГК замовник за договором підряду зобов'язаний у випадках, в обсязі та в порядку, передбачених договором, надавати підряднику сприяння у виконанні роботи, тоді як у договорі підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт сприяння замовника може виявитися небажаним втручанням у діяльність спеціалізованою проектною або вишукувальної організації . Тому відповідна обов'язок замовника знаходиться під дією диспозитивної норми ст. 762 ЦК та може бути виключена зі змісту зобов'язання замовника.
Деякі обов'язки замовника не вичерпуються терміном дії договору на виконання проектних та вишукувальних робіт і можуть ставитися до періоду після завершення всіх робіт за договором. Одна з таких обов'язків полягає в необхідності використовувати проектно-технічну документацію, одержану від підрядника, тільки на цілі, передбачені договором. У зв'язку з цим не тільки передача зазначеної документації, а й розголошення містяться в ній даних можливі виключно за згодою підрядника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Зміст і виконання договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт "
 1. § 1. Підряд
  змістом. Предметом підряду виступає виконання робіт та їх результат як товар, предметом ж трудового договору є виконання певної трудової функції. Суб'єктами підряду можуть бути будь-які суб'єкти цивільного права, суб'єктами ж трудового договору виступають робітники та службовці, з одного боку, і роботодавець - з іншого. Трудовий договір передбачає підпорядкування працівника
 2. § 7. Припинення житлових правовідносин
  зміст власником житлового приміщення, яке передбачено ст. 293 ГК. Зміст даної статті ширше її назви, так як нею встановлено не одне, а три самостійні підстави примусового припинення права власності на житлове приміщення. До їх числа належать: а) використання житлового приміщення не за призначенням; б) систематичне порушення прав та інтересів сусідів; в)
 3. § 1. Загальні положення про підряд
    змістом. Взагалі кажучи, основна функція трудового законодавства - одноманітне нормування масового праці, його мети - встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян, створення сприятливих умов праці, захист прав та інтересів працівників і роботодавців, а в числі основних завдань - забезпечення балансу інтересів учасників трудових відносин і держави,
 4. § 5. Підрядні роботи для державних або муніципальних потреб
    виконання на контрактній основі замовлень на закупівлю і поставку товарів, робіт, послуг (далі - продукція) для федеральних державних потреб організаціями незалежно від форм власності. Єдиний порядок розміщення замовлень на виконання робіт для державних або муніципальних потреб встановлено Федеральним законом від 21 липня 2005 р. "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт,
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    утримання з утриманням / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / під ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 320. * (130) Див: Синайський В.І. Російське цивільне право. М., 2002 (Серія "Класика російської цивілістики"). С. 396; Побєдоносцев К.П. Курс цивільного права. Частина третя. Договори і
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    зміст і види цивільних правовідносин Поняття цивільних правовідносин. Елементи й структурні особливості цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних прав. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних обов'язків. Структура цивільних правовідносин. Поняття і зміст цивільної
 7. 1. Поняття договору підряду
    змісту і невіддільний від його особистості, будь то концерт видатного музиканта, діяльність повіреного або перевезення вантажу. Договір підряду, незважаючи на зовнішню схожість, має також суттєві відмінності від трудового договору. Насамперед підрядник згідно ст. ст. 704 і 705 ГК виконує роботу на свій ризик і, якщо інше не передбачено договором підряду, власним коштом, тобто зі своїх
 8. 1. Визначення та предмет договору будівельного підряду
    змісту. Якщо в ролі замовника за договором будівельного підряду виступає громадянин, а роботи, що виконуються підрядником за таким договором, призначені для задоволення побутових чи інших особистих потреб громадянина-замовника, то до відносин сторін за таким договором відповідно застосовуються правила про права замовника за договором побутового підряду (п. 3 ст. 740 ЦК). І в цьому випадку
 9. 4. Висновок, зміст і виконання державного контракту на виконання підрядних робіт
    утримання державного контракту (в тому числі і істотних умов), розширюється спеціальним законодавством. Наприклад, в силу п. 3 ст. 72 БК в державний контракт має бути включено "обов'язкова умова" про виплату неустойки на випадок порушення виконавцем своїх зобов'язань (втім, дана вимога кореспондує з положенням ст. 766 ГК про необхідність передбачати в
 10. П
    зміст договору П. XI, 47, § 1 (2) - с. 620 - 623 Підрядні роботи для державних потреб - висновок державного контракту на виконання П. р. д. г. н. XI, 48, § 4 (4) - с. 707 - 709 - зміна і припинення державного контракту на виконання П. р.д.г. н. XI, 48, § 4 (5) - с. 711 - 713 - виконання державного контракту на виконання П. р. д. г. н. XI, 48, § 4 (4)
© 2014-2022  yport.inf.ua