Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Гречушкіна. Спадкування і заповіт, що часто задаються, зразки документів, 2008 - перейти до змісту підручника

Скорочення і абревіатури

Конституція - Конституція Російської Федерації, прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993
ЦК - Цивільний кодекс Російської Федерації: частина перша від 30.11.1994 № 51 ФЗ; частина друга від 26.01.1996 № 14 ФЗ; частина третя від 26.11.2001 № 146 ФЗ
ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації від 14.11.2002 № 138 ФЗ
РК - Житловий кодекс Російської Федерації від 29.12.2004 № 188 ФЗ
ЗК - Земельний кодекс Російської Федерації від 25.10.2001 № 136 ФЗ
НК-Податковий кодекс Російської Федерації: частина перша від 31.07.1998 № 146 ФЗ; частина друга від 05.08.2000 № 117 ФЗ
СК - Сімейний кодекс Російської Федерації від 29.12.1995 № 223 ФЗ
КК - Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 № 63 ФЗ
Основи законодавства про нотаріат - Основи законодавства РФ про нотаріат, затверджені Верховною Радою РФ 11.02.1993 № 4462 1
гл. - Глава (и)
орган ЗАГСу - орган записи актів громадянського стану
розд. - Розділ (и)
РФ - Російська Федерація
ст. - Стаття (і)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Скорочення і абревіатури"
 1. § 3. Акти виборних органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  скорочення; абревіатури назв установ, асоціацій, фірм і т.п. розшифровуються, скорочення можуть вживатися при повторенні найменувань в тексті. Особливі вказівки відносяться до візуванням постанов і розпоряджень, яке здійснюється за підписом особи, що візує документ, із зазначенням його посади, прізвища та дати візування в наступному порядку: керівники структурних
 2. Скорочення і абревіатури
  Конституція - Конституція Російської Федерації, прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993 ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс Російської Федерації від 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. від 29.12.2004) КпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення від 30.12 .2001 № 195-Ф3 (в ред. від 21.03.2005) КК - Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. від
 3. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  зменшення відшкодування збитків на суму, на яку вони могли бути зменшені »(ст. 77). Порядок обчислення суми збитків, що підлягають компенсації, залежить від того, чи супроводжується вимогу про відшкодування збитків заявою про розірвання договору чи ні [6]. В останньому випадку (коли порушення договору не визнається істотним), що підлягають відшкодуванню збитки «не можуть перевищувати шкоди,
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  скорочений дворічний термін, передбачений ст. 966 ГК, а давностний строк, встановлений для домагання, яке перейшло до страховика, тобто, як правило, трирічний строк (ст. 196 ЦК). * (782) Оскільки припис ст. 14 Закону про ОСАГО є спеціальним по відношенню до загального приписом ст. 965 ГК, воно виключає суброгацію у відносинах з обов'язкового страхування відповідальності
 5. § 1. Правова охорона фірмового найменування
  скорочені найменування фірми (ЗІЛ, ЛОМО, КамАЗ і т.д.), відносяться до числа факультативних і можуть включатися у фірму на розсуд її власника. Проте всі ці додавання, як і елементи корпусу фірми, повинні відповідати дійсності і не вводити в оману інших учасників обороту і споживачів. Повне фірмове найменування юридичної особи обов'язково має бути виражене на
 6. § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
  скорочених чи повних найменувань міжнародних міжурядових організацій , якщо перераховані елементи або елементи, подібні з ними до ступеня змішання, містяться в заявленому на реєстрацію позначенні; документ, що підтверджує правильність відомостей про нагороди й інших знаках відмінності, якщо вони містяться в заявляється на реєстрацію позначенні. Такими документами можуть, зокрема,
 7. 3. Заявка на видачу патенту на винахід
  скорочений виклад змісту опису винаходу, який включає назву винаходу, характеристику галузі техніки, до якої належить винахід, і (або) області застосування , якщо це не зрозуміло з назви, характеристику суті винаходу із зазначенням що досягається технічного результату (п. 3.5 Правил). Заявка не повинна містити виразів, креслень, малюнків, фотографій та інших
 8. Керівництво до користування алфавітно- предметним покажчиком
  скорочення "- с." і арабської цифри, наприклад "- с. 309"). Відповідно, для того, щоб відшукати опис потрібного терміна, можна орієнтуватися не тільки на номер сторінки, вказаний на засланні, але й додатково на дані про розділ, голові, параграфі та пункті, поміщені на сторінках підручника вгорі (в колонтитулах). Наприклад, якщо шуканим є поняття каботажу, то відповідно до
 9. § 5. Проблема «міжнародних юридичних осіб» в міжнародне право
  скорочення, якщо правова дійсність відповідної країни дозволяє це зробити. Таким чином, з правової точки зору, ТНК - це сукупність формально самостійних юридичних осіб, що мають різну державну приналежність, фактично керованих іноземною юридичною особою, тобто материнською компанією. У результаті досить серйозного впливу, який чинили ТНК на
 10. § 3. Договір міжнародного перевезення вантажів, пасажирів та багажу. Перевезення автомобільним, залізничним і повітряним транспортом. Морське перевезення
  скорочено позначається як «МГК»: Міжнародна вантажна конвенція) і Конвенція про залізничне перевезення пасажирів і багажу (CIV - СІВ, або «МПК»: Міжнародна пасажирська конвенція) від 7 лютого 1970 , які набрали чинності з 1 січня 1975 р., а також додаткову угоду, підписану в 1966 р. з метою встановлення межі відповідальності перевізника за заподіяння шкоди життю та
© 2014-2022  yport.inf.ua