Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Спеціальні види зберігання


До спеціальних видів зберігання відносяться: зберігання у ломбарді, у банку, в камерах зберігання транспортних організацій, в гардеробах організацій, в готелях і зберігання речей, що є предметом спору (секвестр).
Договір зберігання речей у ломбарді. Ломбард - це спеціалізована організація (професійний зберігач), що укладає з громадянами договори зберігання рухомих речей. Такий договір може носити як самостійний характер, так і брати участь в комплексних правовідносинах споживчого кредитування і застави речей (ст. 398 ЦК РФ). Зберігання в ломбарді має ряд особливостей:
а) договір зберігання в ломбарді речей, що належать громадянину, є публічним договором;
б) об'єктом зберігання в ломбарді є рухомі речі, призначені для особистого споживання;
в) річ, що здається на зберігання в ломбард, підлягає оцінці;
г) ломбард зобов'язаний страхувати прийняті на зберігання речі у повній сумі їх оцінки ;
д) незатребувана річ зберігається у ломбарді два місяці після закінчення терміну зберігання, а потім може бути продана у встановленому ст. 358 ГК РФ порядку.
Договір зберігання цінностей у банку:
а) об'єктами зберігання виступають цінні папери, дорогоцінні метали і камені, інші дорогоцінні речі та інші цінності, в тому числі документи;
б) хранителем є банк або інша кредитна установа, що має ліцензію на відповідний вид банківської діяльності.
Зберігання в банку може здійснюватися і за допомогою надання індивідуального банківського сейфа. За договором зберігання цінностей в індивідуальному банківському сейфі клієнту надається право самому поміщати цінності в сейф і вилучати їх із сейфа. Відносини, пов'язані з наданням клієнтові індивідуального банківського сейфа, в значній мірі підпадають під ознаки відносин возмездного користування поклажедателем майном (індивідуальним банківським сейфом) хранителя. Однак відповідальність банку, як професійного зберігача, настає за загальними правилами договору зберігання. Банк звільняється від відповідальності за незбереження вмісту сейфа, якщо доведе, що за умовами зберігання доступ кого-небудь до сейфа без відома клієнта був неможливий або став можливим внаслідок непереборної сили.
Договір зберігання в камерах зберігання транспортних організацій:
а) договір зберігання речей у камерах зберігання транспортних організацій визнається публічним договором;
б) камери зберігання зобов'язані приймати на зберігання речі пасажирів та інших громадян незалежно від наявності у них проїзних документів;
в) збитки поклажодавця внаслідок втрати, нестачі або пошкодження речей, зданих в камеру зберігання (у межах суми їх оцінки), підлягають відшкодуванню зберігачем протягом двадцяти чотирьох годин з моменту пред'явлення вимоги про їх відшкодування;
г) терміни зберігання в камерах зберігання транспортних організацій визначаються відповідними транспортними статутами та кодексами;
д) після закінчення тридцяти днів після закінчення терміну зберігання передані на зберігання речі можуть бути продані в загальному для договору зберігання порядку.
Договір зберігання в гардеробах організацій:
а) цей договір передбачається безоплатним;
б) правила про зберігання поширюються на всі випадки, коли верхній одяг, головні убори та інші подібні речі залишаються (без передачі їх представнику транспортної або іншої організації) у спеціально відведених для таких цілей місцях.
Договір зберігання в готелі (мотелі, будинку відпочинку, пансіонаті, санаторії та інших подібних організаціях):
а) відносини зберігання з поклажодавцями виникають у зв'язку з самим фактом проживання в готелі і не вимагають додаткового оформлення;
б) об'єктом зберігання є речі, що належать проживаючого в готелі і там знаходяться, за винятком грошей, валютних цінностей, цінних паперів та інших дорогоцінних речей;
в) готель не має права в односторонньому порядку, повідомивши про це проживають, звільнити себе від відповідальності за збереження речей.
Договір зберігання речей, що є предметом спору (секвестр).
За договором про секвестр двоє або кілька осіб, між якими виник спір про право на річ (як рухому, так і нерухому), передають цю річ на зберігання третій особі до вирішення спору (договірний секвестр). Річ рівним чином може бути передана на зберігання за рішенням суду (судовий секвестр). Крім того:
- за загальним правилом, договір про секвестр - відшкодувальний договір;
- хранитель - особа, обрана сторонами або призначена судом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Спеціальні види зберігання "
 1. § 3. Зберігання
  спеціальних видів зберігання і поміщає ці норми в гол. 47 «Зберігання». Легальне визначення договору зберігання дано в ст. 886 ГК. За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності. У договорі зберігання, в якому зберігачем є комерційна організація або некомерційна організація,
 2. § 1. Поняття, види і елементи договору зберігання
  спеціальних видів зберігання (§ 3 гл. 47 ЦК). За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності (п. 1 ст. 886 ЦК). Як бачимо, договір зберігання відповідно з багаторічною традицією розглядається в якості реальної угоди, яка, за загальним правилом, вважається укладеною з моменту передачі
 3. § 5. Інші спеціальні види зберігання
  спеціальних видів зберігання, присвячуючи їм § 3 гл. 47. Особливий суб'єктний склад виникаючих правовідносин, специфіка об'єкта зберігання, терміновість, що надаються, публічний характер деяких договорів, особливий порядок укладення та оформлення договорів зберігання - такий далеко не повний перелік особливостей, які властиві спеціальних видів зберігання. Важливо відзначити, що з прийняттям нового ЦК
 4. 1. Поняття спеціальних видів зберігання
  спеціальному зберіганні не дозволяють обмежитися застосуванням тільки загальних положень про даний договірному зобов'язанні. Спеціальні види зберігання виділяються наявністю спеціальних суб'єктів, що виступають у ролі хранителя, а також тим, що більша частина цих зобов'язань має риси публічного договору. В якості зберігачів при спеціальних видах зберігання законом передбачені: - ломбард; -
 5. 6. Класифікація договорів
  спеціальними заходами можуть бути звужені наслідки застосування відповідної статті. Йдеться, зокрема, про санкції, пов'язаних з несвоєчасною оплатою товару, який проданий з розстроченням платежу. Особливий випадок зустрічного виконання передбачений в п. 2 ст. 489 ГК. Мається на увазі ситуація, яка може виникнути при оплаті товару в розстрочку. Відповідна диспозитивним норма
 6. III. Спеціальні види зберігання
  спеціальних видів зберігання. Якщо навіть додати до них і сьомий, якому присвячений § 2 зазначеної глави, цим аж ніяк не вичерпається набір договорів, які можна за такими ж підставами вважати спеціальними видами зберігання. Зупинившись саме на тих, яким присвячені § 2 і 3 гол. 47, законодавець, очевидно, враховував їх поширеність, а також безсумнівна своєрідність. Певне значення,
 7. Види договору зберігання
  спеціальні види зберігання. Звичайне зберігання регулюється загальними положеннями про зберігання (§ 1 гл. 47 ЦК), які при всій їх диференціації стосовно особливостей зберігання окремих видів майна, різних підставах і умов зберігання розраховані на традиційні стосунки поклажодавця і зберігача. Ці загальні положення відповідно до ст. 905 ГК застосовуються і до спеціальних видів
 8. § 3. Спеціальні види зберігання
  види
 9. § 2. Місцева адміністрація
  спеціальні структури управління. Вони можуть носити різні найменування - департаменти, відділи, управління, комітети та інші служби. Вирішення даного питання знаходиться у веденні глави місцевої адміністрації. Раніше види таких управлінських структур, їх перелік встановлювався в масштабах всієї країни в нормативному порядку. Наприклад, в радянський період це робилося відповідно до Указу Президії
 10. § 1. Муніципальна власність
  спеціальний розділ реєстру муніципальної власності. Виписка з реєстру муніципальної власності є документом, що підтверджує облік нерухомого майна у складі муніципальної власності. Документом, що засвідчує право муніципальної власності на нерухоме майно, є свідоцтво про державну реєстрацію права, видане установою юстиції щодо державної
© 2014-2022  yport.inf.ua