Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 6. Спеціальний суб'єкт


Спеціальний суб'єкт - це особа, що володіє крім трьох основних, також факультативними ознаками, які є-ються для конкретного складу злочину конструктивними (обов'язковими).
Ознаки спеціального суб'єкта зазвичай вказані непосредст-венно в статтях Особливої частини КК (наприклад, ст. 264, 275) або випливають зі змісту закону (наприклад, ст. 131, 151 КК). У окремих на них випадках ознаки спеціального суб'єкта уясняются за допо-могою інших нормативних правових актів. Наприклад, щоб визна-чити особа, яка може бути суб'єктом злочину, від-відповідальних за яке встановлена в ст. 202 КК, слід

звернутися до Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат.
Ознаки спеціального суб'єкта можуть бути класифікувати-
вани наступним чином: 1) за громадянством суб'єкта (ст. 275,
276 КК), 2) з гендерної (статевою) ознакою (ст. 131 КК); 3) по сімейно-родинним стосункам (ст. 156, 157 КК), 4) за посадовим положенням і професійним обов'язкам (ст. 124, 143, 285 КК), 5) по відношенню до військового обов'язку (ст. 328 КК); 6) з інших підстав (ст. 264 КК).
У зв'язку з тим, що ознаки спеціального суб'єкта відносяться до факультативним ознаками складу злочину, вони мають трояку значення, тобто можуть виступати: а) як конструктивних ознак основного складу (ст. 275 КК), б) в якості кваліфікуючих ознак (ч. 2 ст. 150 КК); г) як об-стоятельств, пом'якшують або обтяжують покарання (п . «м» ч. 1 ст. 63 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Спеціальний суб'єкт "
 1. § 4. Муніципальні правовідносини
  спеціальних суб'єктів. До загальних суб'єктів відносяться громадяни, іноземці, особи без громадянства, до спеціальних - виборці, депутати представницьких органів місцевого самоврядування, посадові особи органів місцевого самоврядування, муніципальних організацій, недержавних об'єднань, державних органів, муніципальні службовці. Коло спеціальних суб'єктів настільки різноманітний, наскільки
 2. § 1. Поняття комерційного права
  спеціальні суб'єкти цивільного права - підприємці (особи, які здійснюють підприємницьку діяльність). На підприємців і відносини з їх участю в рамках цивільного права поширюється особливий нормативно-правовий режим. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 4 Комерційні відносини, будучи по
 3. § 2. Предмет цивільного права
  спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Цивільне законодавство, - йдеться в абз. 1 п. 1 ст. 2 ЦК, - визначає правове становище учасників цивільного обороту, підстави виникнення та порядок здійснення права власності та інших речових прав, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності та
 4. § 2. Види цивільно-правових договорів
  спеціальними суб'єктами, на яких вказує законодавець (наприклад, банківські, кредитні або страхові організації). До відносин, що випливають з непойменовані договорів, застосовуються в першу чергу ті норми, які сформулювали самі сторони; в разі відсутності відповідних договірних норм - норми Цивільного кодексу, що регулюють подібні договірні типи, потім - загальні норми
 5. § 4. Укладення договору
  спеціальні правила про момент укладення договору. Так, відповідно до п. 1 ст. 540 ГК моментом укладення договору енергопостачання для побутового споживання вважається момент першого фактичного підключення абонента в установленому порядку до приєднаної мережі. Досить часто для осіб, які уклали договір, принципове значення набуває місце його укладення. У зв'язку з цим в законі
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спеціальні договори авіатранспортних підприємств та ін.), б) делегують, уповноважують одних осіб для вчинення певних дій від імені інших (видача та відкликання довіреності, обрання делегатів кооперативної організації для участі в роботі вищого кооперативного органу); в) контрольні, що дозволяють одному суб'єкту цивільних правовідносин контролювати іншого (контроль
 7. § 2. Елементи договору оренди
  спеціальної ст. 608 ЦК, то окремої правової норми про орендаря в Цивільному кодексі не міститься. Мабуть, це пов'язано з тим, що за загальним правилом до орендаря закон не пред'являє будь-яких спеціальних вимог: їм може бути будь-яка дієздатна фізична особа і будь-яка організація, а також будь-яке публічно-правова освіта. Лише в окремих випадках орендар повинен бути спеціальним
 8. § 5. Договір прокату
  спеціальних норм про прокат, та й термінологією Закону не охоплюються розглянуті правовідносини, це не є перешкодою для застосування до них загальних положень, сформульованих в гол. 1 зазначеного Закону та гарантують певні матеріальні та процесуальні права споживача (на безпека прокатного майна, інформацію про орендодавця і про прокатний майні, відшкодування збитків
 9. 16.5. Суб'єкт адміністративного правопорушення
  спеціальні (відображають особливості трудового, службового становища; минуле протиправну поведінку, інші особливості правового статусу громадян). Одним із спеціальних суб'єктів виступають посадові особи. Згідно з приміткою до ст. 2.4 КоАП під посадовою особою слід розуміти особу, постійно, тимчасово або у відповідності зі спеціальними повноваженнями здійснює функції
 10. 17.3. Законодавство про адміністративну відповідальність
  спеціальної дії. Види спеціальних суб'єктів: - неповнолітні; - посадові особи; - військовослужбовці та інші особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів; - іноземні громадяни та особи без громадянства ; - юридичні особи Російської Федерації; - інші особи, щодо яких передбачено будь статутні особливості (батьки, особи
© 2014-2022  yport.inf.ua