Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Спосіб виконання

. Порядок здійснення боржником дій по виконанню зобов'язання іменується способом його виконання.
Спосіб виконання знаходиться в прямій залежності від характеру зобов'язання. Так, стосовно до неподільним зобов'язаннями сама їх істота виключає постановку питання про можливість часткового виконання.
Щодо подільних зобов'язань: їх виконання частинами теоретично здійсненно. Однак закон в якості загального правила встановлює зворотне - належним буде бути лише виконання, вироблене в повному обсязі у вигляді однократного акту (ст. 311 ЦК) * (1235). Відповідно, кредитор має право не приймати виконання частинами, а боржник, який здійснив часткове виконання, несе ризик наслідків, які можуть виникнути через подібного відмови кредитора.
Закон розглядає відмову від прийняття часткового виконання виключно як право кредитора. Цим правом кредитор може і не скористатися.
Відмова від прийняття часткового виконання, як правило, може виражатися в пасивному поведінці кредитора, фактичному неприйнятті їм частково виконаного. Однак в окремих випадках в силу специфіки виконання кредитор позбавлений можливості використання такої форми відмови. Так, при доставці на його адресу транспортною організацією частини куплених ним товарів кредитор, який не хоче прийняти подібне виконання, повинен здійснити активні дії, які явно свідчать про відмову прийняти частково виконане, - заявити про це боржника, прийняти товар на відповідальне зберігання і т.п. При частковому виконанні боржником грошового зобов'язання, виробленого шляхом безготівкових розрахунків, кредитор повинен не просто заявити боржнику про відмову прийняти таке виконання, але і зробити зворотне перерахування отриманих грошових коштів. В іншому випадку кредитор буде вважатися прийняв часткове виконання * (1236).
Виконання по частинах, вироблене за згодою кредитора, рівнозначно належному виконанню. Про згоду кредитора прийняти часткове виконання можуть свідчити не тільки пряма заява, але і його конклюдентні дії, наприклад з використання частково виконаного.
Формулюючи загальне правило про неприпустимість виконання по частинах, ст. 311 ЦК передбачає і деякі вилучення з нього. Виконання частинами розглядається в якості належного, якщо воно передбачене законом, іншими правовими актами, звичаями ділового обороту, умовами зобов'язання або випливає з його істоти. Так, допустимість виконання по частинах передбачається при використанні сторонами завдатку або авансу, а одно оплати в розстрочку (ст. 486, 489, 500 ЦК). В рамках правил про договір будівельного підряду (ст. 753 ЦК) врегульовано питання про можливість і наслідки здачі та приймання окремих етапів роботи.
У двосторонніх (сіналагматіческіх) договорах кожна із сторін повинна виконати зобов'язання на користь іншої сторони. У ситуації, коли виконання зобов'язання однієї зі сторін відповідно до договору обумовлене виконанням свого зобов'язання іншою стороною, йдеться про зустрічний виконанні зобов'язань (п. 1 ст. 328 ЦК). Зустрічність виконання випливає безпосередньо з самої договірної моделі, використовуваної сторонами, і не повинна обумовлюватися сторонами особливо. Так, укладення договору купівлі-продажу на умовах попередньої оплати (ст. 487 ЦК) вже саме по собі додає виконанню зобов'язання з передачі товару зустрічний (наступний) характер, обумовлює його попереднім виконанням зобов'язання покупця сплатити ціну.
Якщо попереднє виконання не надано або є обставини, що свідчать про те, що таке виконання не буде вироблено в термін, сторона, яка зобов'язана до зустрічного виконанню, має право призупинити виконання свого зобов'язання або відмовитися від виконання цього зобов'язання повністю або у відповідній частині * (1237). Поряд з цим потерпілий (сторона, зобов'язана до зустрічного виконанню) вправі вимагати відшкодування заподіяних збитків.
Сторона, зобов'язання якої є зустрічним, може, незважаючи на неподання виконання іншою стороною, провести виконання свого зобов'язання. У такому випадку інша сторона зобов'язана надати виконання (п. 3 ст. 328 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Спосіб виконання "
 1. § 6. Припинення зобов'язань
  спосіб виконання. Новація допускається щодо будь-якого зобов'язання, за винятком зобов'язань з відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, і по сплаті аліментів. Підставами припинення зобов'язання у сфері підприємництва за заявою однієї сторони є залік і прощення боргу. Залік полягає в тому, що зобов'язання припиняється за заявою однієї сторони повністю
 2. § 1. Поняття і принципи виконання зобов'язань
  способом виконання. Логічним продовженням принципу належного виконання є принцип незмінності (стабільності) зобов'язань. Даний принцип сходить до ідеї святості зобов'язання, його сполучною силі. Само істота приватноправових відносин вимагає, щоб правової ефект односторонніх дій кредитора чи боржника зізнавався законодавцем лише в обмеженому числі випадків. В
 3. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  способів, воно визначається відповідно до вказівок ст. 316 ГК. За загальним правилом місцем виконання зобов'язання вважається місце проживання (місце знаходження) боржника * (1231). Подібний підхід є традиційним для вітчизняного правопорядку. Його історичне пояснення грунтується на необхідності тлумачення умов договору на користь боржника. Крім того, при добровільному виконанні
 4. § 1. Зміна зобов'язань
  здатних піддатися зміні, досить широкий. Так, зміна зобов'язання може полягати в зміні його суб'єктів (кредитора чи боржника) * (1366). Воно може стосуватися предмета та інших атрибутів виконання (терміну, місця, способу). Зміна зобов'язання може також виражатися у збільшенні або зменшенні розміру відповідальності, включення або виключення умови, заміні одного
 5. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  спосіб припинення зобов'язання. Саме в результаті виконання досягається та мета, заради якої зобов'язання було встановлено. Припинення зобов'язання обумовлено не всяким, а лише належним виконанням, тобто таким, яке відповідає умовам зобов'язання, вимогам закону та інших правових актів, звичаїв ділового обороту і іншим звичайно ставляться * (1373). Неналежне
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спосіб існування. Тимчасова угода з якого-небудь міжнародного питання, укладена сторонами у розрахунку на його остаточне регулювання у подальшому; фактичний стан; ставлення, визнане сторонами 47. MUTATIS MUTANDIS [мутатіс мутандіс] - змінивши те, що слід змінити, внісши необхідні зміни 48. NEMO PLUS JURIS TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET [Немо плус юрис
 7. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  здібності та частого ведення ними різного бізнесу сфера роздрібної торгівлі повинна бути виключною діяльністю або одним з видів діяльності підприємця. Навпаки, ведення підприємцем хоча б і торговельної діяльності, але за межами роздробу (оптова торгівля машинами, обладнанням, продукцією промислового призначення, хімічного виробництва тощо), профільне
 8. § 4. Договір енергопостачання
  способів виконання зобов'язання), - погодитися з кваліфікацією мережевого постачання газом як договору поставки можна, але з однією неодмінною умовою - за наявності у такого договору всіх кваліфікуючих поставку ознак. Відповідно договір мережевого постачання газом, що містить всі кваліфікуючі ознаки роздрібної купівлі-продажу, - договір роздрібної купівлі-продажу (з усіма витікаючими
 9. § 7. Договір оренди будівлі та споруди
  способах виконання деяких обов'язків. У число загальних обов'язків орендодавця, як відомо, входить надання орендарю майна в стані, що відповідає умовам договору оренди і призначенню майна. В даному випадку передача будівлі або споруди орендодавцем і прийняття його орендарем здійснюються за передавальним актом або іншого документа про передачі, підписуються
 10. § 1. Загальні положення про підряд
  здатним до здачі, тобто передаватися за актом прийому-передачі, включаючи у відповідних випадках і фізичну його передачу (вручення), а якщо таким є виготовлена річ, підрядник передає права на цю річ замовнику (див. п. 2 ст. 703 ЦК) * (407); будучи здатним до здачі, повинен бути уречевленим або, принаймні, матеріалізованим (у новій речі або в оновленому її якості) і
© 2014-2022  yport.inf.ua