Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Місце виконання

. Від точного виявлення місця, в якому зобов'язання має бути виконане, залежить вирішення низки практичних питань. Зокрема, місце виконання зобов'язання впливає на розподіл витрат з доставки виконання між сторонами, визначення місця приймання і місця складання приймально-здавальних документів, встановлення розміру підлягають відшкодуванню збитків (п. 3 ст. 393 ЦК). Місце виконання також може мати значення для визначення підсудності спору (п. 4 ст. 36 АПК; п. 9 ст. 29 ЦПК), вибору застосовуваного права (ст. 1211 ЦК).
Місце виконання зобов'язання може бути безпосередньо визначено законом, іншим правовим актом або договором. Так, за зобов'язанням перевезення вантажу місцем виконання є пункт призначення (ст. 785 ЦК). Рівним чином місце виконання може випливати із звичаїв ділового обороту (наприклад, визначатися базисними умовами поставки Інкотермс-2000) або суті зобов'язання * (1230). Так, послуги, пов'язані з використанням відповідних приміщень (користування басейном, перегляд кінофільмів тощо) очевидно повинні надаватися за місцем їх знаходження.
Якщо місце виконання не може бути виявлено жодним з названих вище способів, воно визначається відповідно до вказівок ст. 316 ГК.
За загальним правилом місцем виконання зобов'язання вважається місце проживання (місце знаходження) боржника * (1231). Подібний підхід є традиційним для вітчизняного правопорядку. Його історичне пояснення грунтується на необхідності тлумачення умов договору на користь боржника. Крім того, при добровільному виконанні боржник не повинен бути поставлений в гірші умови порівняно з виконанням примусовим, яке здійснювалося б саме в цьому місці * (1232).
З наведеного загального правила ЦК встановлює ряд вилучень. Так, місцем виконання зобов'язання з передачі нерухомого майна вважається місце знаходження майна. За зобов'язанням передати товар або інше майно, що передбачає його перевезення, місцем виконання визнається місце здачі майна першому перевізникові для доставки його кредитору * (1233); за іншими зобов'язаннями підприємця передати товар або інше майно - місце виготовлення або зберігання майна, якщо це місце було відоме кредитору в момент виникнення зобов'язання.
Місцем виконання грошового зобов'язання визнається місце проживання (місце знаходження) кредитора в момент виникнення зобов'язання * (1234).
Під "місцем проживання" ("місцем знаходження") або "місцем виготовлення" ("місцем зберігання") закон має на увазі відповідне місце в момент виникнення зобов'язання. При зміні цього місця до моменту виконання зобов'язання повинні за аналогією застосовуватися правила абз. 5 ст. 316 ГК. Боржник зобов'язаний повідомити кредитора про подібний зміні. Зобов'язання ж має бути виконане в новому місці проживання (місці знаходження) боржника або новому місці виготовлення (місце зберігання) товару з віднесенням на рахунок боржника всіх ризиків і витрат, пов'язаних зі зміною місця виконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Місце виконання "
 1. § 3. Виконання зобов'язань
  Принципи виконання зобов'язань. Особливості правової регламентації відносин, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, відображені в нормах, присвячених зобов'язального права і, зокрема, виконанню зобов'язань. Цивільний кодекс Російської Федерації закріплює єдиний принцип виконання зобов'язань - належне виконання. Його суть полягає в тому, що
 2. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  Поняття і способи забезпечення зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Під
 3. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  Предмет виконання. Те майно, роботу або послугу, яку в силу зобов'язання боржник зобов'язаний передати, виконати або надати кредитору, іменують предметом виконання зобов'язання. Щоб зобов'язання вважалося належно виконаним, боржник зобов'язаний передати саме той предмет, який був передбачений. Вимоги до предмету визначаються відповідно до умов договору, встановленнями
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. § 2. Договір надання послуг
  Поняття і елементи договору. За договором возмездного надання послуг виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги (п. 1 ст. 779 ЦК). Як випливає з визначення, даний договір є консенсуальним, взаємним (сіналлагматіческій), оплатним. Договір, за яким
 6. 1. Ознаки юридичної особи
  Російське цивільне законодавство закріплює обов'язкові ознаки юридичної особи, сукупність яких дає можливість засновникам володіє такими ознаками організації ставити перед державою питання про визнання її самостійним суб'єктом цивільних правовідносин. До числа таких ознак відносяться (п. 1 ст. 48 ЦК): 1) організаційна єдність; 2) майнова
 7. 3. Умови виконання зобов'язань
  До умов, що характеризує належне виконання зобов'язання, відносяться вимоги, пропоновані до суб'єкта і предмету виконання, а також до терміну, місця і способу виконання. Такі умови зазвичай закріплюються диспозитивними нормами закону, що дає можливість його учасникам обрати конкретний варіант виконання зобов'язання, найбільшою мірою відповідає їх інтересам. Суб'єктом
 8. Н
  Належне виконання зобов'язань VIII, 36, § 1 (1 - 2) - с. 48 - 49; VIII, 36, § 2 (2) - с. 59 Наймання - види договорів Н. житлового приміщення X, 46, § 2 (2) - с. 547 - 550, див Комерційний наймання житлового приміщення, Соціальний наймання житлового приміщення, Спеціалізований наймання житлового приміщення - Н. житлового приміщення та позика X, 45, § 8 (2) - с. 525 - 526 - "Н. з вистройкі" X, 45, § 7 (1) - с. 510
 9. 1. Виконання договору
  Динаміка сформованого договірного правовідносини включає в якості його окремих стадій виконання, а поряд з ним зміна і розірвання. ЦК не містить загальних норм про виконання договорів. У відповідних випадках регулювання здійснюється обширної главою "Виконання зобов'язань" (гл. 22). Крім того, саме виконанню договірних зобов'язань присвячена основна маса спеціальних норм,
 10. 3. Розрахунки за договором купівлі - продажу (в аспекті взаємовідносин з банками)
  Правове регулювання розрахунків Правовідносини, пов'язані із здійсненням розрахунків, в даний час регулюються ЦК (гл. 46, ст. 861 - 885), іншими федеральними законами, а також виданими відповідно до них банківськими правилами. Для того щоб оцінити суть змін, внесених нині чинним ГК в правове регулювання розрахункових відносин, досить згадати, що в ГК РРФСР 1964
© 2014-2022  yport.inf.ua