Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 124. Продовження або перенесення щорічної оплачуваної відпустки

1. Щорічна оплачувана відпустка повинна надаватися в термін, установлений графіком відпусток. Відповідно до коментованої статті ця відпустка повинна бути продовжений або перенесений на інший термін при тимчасовій непрацездатності працівника або при виконанні працівником під час відпустки державних обов'язків, якщо при цьому передбачено звільнення від роботи або в інших випадках, передбачених законами, локальними нормативними актами. При перенесенні щорічної оплачуваної відпустки у цих випадках на другий термін роботодавцем має враховуватися побажання працівника.
2. Інший порядок встановлений для перенесення щорічної оплачуваної відпустки, якщо працівнику своєчасно не була проведена оплата за час відпустки або працівник був попереджений про час початку відпустки пізніше, ніж за два тижні до його початку. У цьому випадку роботодавець за письмовою заявою працівника зобов'язаний перенести щорічну оплачувану відпустку на інший термін, погоджений з працівником.
3. Згідно ч. 3 коментованої статті у виняткових випадках, щоб уникнути несприятливих наслідків для роботодавця, щорічна оплачувана відпустка може переноситися за згодою працівника на наступний робочий рік. Ця відпустка має бути наданий працівнику не пізніше 12 місяців після закінчення того робочого року, за який надається даний щорічну оплачувану відпустку. При цьому він може приєднуватися до нового відпустці.
4. Важливим є заборона ненадання щорічної оплачуваної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання цієї відпустки працівникам молодше 18 років і працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці. У цих випадках не допускається і перенесення відпустки.
Слід мати на увазі, що працівникам, які мають двох або більше дітей віком до 14 років, а також працівникам, які мають дитину-інваліда віком до 18 років, одиноким матерям, які виховують дитину віком до 14 років, батькам, які виховують дитину віком до 14 років без матері відповідно до ст. 263 ТК можуть надаватися додаткові відпустки без збереження заробітної плати тривалістю до 14 календарних днів, які за письмовою заявою працівника приєднуються до щорічної оплачуваної відпустки (повністю або частково). При перенесенні щорічної оплачуваної відпустки у розглянутих нами випадках цей вказаний додаткова відпустка без збереження заробітної плати переноситися на наступний рік не може.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 124. Продовження або перенесення щорічної оплачуваної відпустки "
 1. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  щорічної основної, так і щорічних додаткових оплачуваних відпусток працівників. Всі щорічні оплачувані відпустки (і основний, і додаткові) обчислюються в календарних днях і яким-небудь максимальною межею не обмежуються. У число календарних днів відпустки, що надається працівникові, не включаються тільки припадають на період відпустки неробочі святкові дні, передбачені
 2. Стаття 124. Продовження або перенесення щорічної оплачуваної відпустки
  стаття визначає, в яких випадках і в якому порядку щорічна оплачувана відпустка може бути продовжений або перенесений на інший термін. В основі їх лежать обставини, що перешкоджають працівнику використовувати відпустку відповідно до його призначення, тобто для відпочинку. 2. Частина 1 коментованої статті передбачає, в яких випадках допускається продовження або перенесення відпустки на інший термін. При цьому
 3. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  124 ТК). Працівник молодше 18 років не може бути відкликаний із щорічної відпустки (ч. 3 ст. 125 ТК). Грошова компенсація щорічної відпустки працівникам молодше 18 років не допускається, за винятком виплати грошової компенсації за невикористану відпустку при звільненні (ч. 3 ст. 126
 4. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією
  124 ТК, що регламентує правила надання щорічних відпусток. Інакше кажучи, відпустка тривалістю не менше 28 календарних днів повинна надаватися працівникові, як загальне правило, за кожен пророблений їм рік. Саме це правило і передбачено ч. 2 ст. 126 ТК . 2. Частина 3 коментованої статті визначає категорію працівників, яким заміна щорічної відпустки (як основного, так і
 5. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  щорічну оплачувану відпустку із збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку (див. коментар. до ст. 114). Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки працюючих за сумісництвом не може бути менше 28 календарних днів, тобто коротше мінімальної тривалості, встановленої ст. 115 (див. коментар. до неї). Якщо в порядку сумісництва працівник займає посаду
 6. Стаття 125. Поділ щорічної оплачуваної відпустки на частини. Відкликання з відпустки
  чи розпорядження роботодавцем. Невикористана у зв'язку з відкликанням працівника частина його відпустки має бути надана за вибором працівника в зручний для нього час протягом поточного робочого року, або приєднана до нового відпустці за наступний рік. 3. Забороняється відгук з відпустки вагітних жінок, працівників молодше 18 років, а також працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і (або)
 7. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
  або безпосередньо після нього або після закінчення відпустки по догляду за дитиною здійснюється роботодавцем лише за заявою жінки. При відсутності такої заяви роботодавець не має права приурочувати щорічну відпустку жінки до її відпустки по вагітності та пологах або відпустки по догляду за дитиною. Навіть за відсутності 6-місячного стажу роботи щорічна відпустка вагітній жінці і жінці, яка народила
 8. Стаття 114. Щорічні оплачувані відпустки
  або неповний робочий час), місця виконання трудових обов'язків (в організації або вдома) , форми оплати праці, займаної посади, терміну трудового договору та інших обставин. Особам, які уклали трудовий договір на строк до 2 місяців, про роботу за сумісництвом, для виконання сезонної роботи, роботи у роботодавця - фізичної особи, щорічні оплачувані відпустки надаються в
 9. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  стаття спрямована на те, щоб надати працівникові можливість використовувати в натурі щорічна оплачувана відпустка на роботі за сумісництвом одночасно з відпусткою на основній роботі. Це дуже важлива новела, що знайшла законодавче закріплення. Передбачена також можливість надання відпустки авансом - до закінчення 6 місяців роботи. Отже, надання відпустки і оплата
 10. Стаття 322. Порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток
  або) небезпечними умовами праці), то додаткова відпустка за роботу в районах Півночі надається працівникам понад подовженого основної щорічної відпустки та додаткової відпустки на загальних підставах. 3. З'єднання щорічних оплачуваних відпусток особам, які працюють у зазначених районах і місцевостях, допускається не більше ніж за два роки. При такому з'єднанні відпусток загальна тривалість
 11. Стаття 322. Порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток
  124 ТК), що встановила, що перенесення відпустки на наступний робочий рік допускається тільки у виняткових випадках. Однак вказівка в коментованій статті на те, що повне або часткове об'єднання відпусток працюють в північних районах і місцевостях допускається не більше ніж за 2 роки, засноване на загальному заборону ненадання щорічної оплачуваної відпустки протягом 2 років поспіль, також
© 2014-2022  yport.inf.ua