Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом

Коментар до статті 1. Як і всі інші працівники, особи, які працюють за сумісництвом, мають право на щорічну оплачувану відпустку зі збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку (див. коментар. До ст. 114). Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки працюючих за сумісництвом не може бути менше 28 календарних днів, тобто коротше мінімальної тривалості, встановленої ст. 115 (див. коментар. До неї).
Якщо в порядку сумісництва працівник займає посаду (виконує роботу), за якою законом передбачений подовжений щорічну оплачувану відпустку, то йому повинен надаватися такий же подовжений відпустку (див. коментар. До ст. 115).
2. Щорічні оплачувані відпустки надаються сумісникам одночасно з відпусткою по основній роботі. Якщо на роботі за сумісництвом працівник не відпрацював ще 6 місяців, роботодавець зобов'язаний надати йому відпустку за роботу за сумісництвом авансом. Підставою для надання відпустки за сумісництвом роботі одночасно з відпусткою по основній роботі, в т.ч. авансом, може служити довідка з основного місця роботи про час щорічної оплачуваної відпустки.
3. Відповідно до ч. 2 коментованої статті роботодавець зобов'язаний на прохання працівника, найнятого на умовах сумісництва, надати йому відпустку без збереження заробітної плати у випадках, коли тривалість відпустки за основним місцем роботи більше, ніж за сумісництвом роботі. Працівник має право взяти відпустку без збереження заробітної плати як на весь період, що становить різницю між тривалістю відпусток, так і на більш короткий термін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом "
 1. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  працівника, який перебуває вже у трудових відносинах з роботодавцем, укладати інші трудові договори для виконання роботи у вільний від основної роботи час. Виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час іменується сумісництвом (див. коментар. До ст. 282). Робота, яка виконується у вільний від основної роботи час
 2. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  прийнятим на роботу за сумісництвом з погодинною оплатою праці, оплата проводиться за кінцевими результатами за фактично виконаний обсяг роботи. 3. Якщо працівник уклав трудовий договір про роботу за сумісництвом в районі, в якому встановлені районні коефіцієнти і надбавки до заробітної плати, оплата його праці повинна проводитися з урахуванням цих коефіцієнтів і надбавок (див.
 3. Стаття 260. Гарантії жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами при встановленні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
  відпустки перед відпусткою по вагітності та пологах або безпосередньо після нього або після закінчення відпустки по догляду за дитиною здійснюється роботодавцем лише за заявою жінки. При відсутності такої заяви роботодавець не має права приурочувати щорічну відпустку жінки до її відпустки по вагітності та пологах або відпустки по догляду за дитиною. Навіть за відсутності 6-місячного стажу роботи
 4. Стаття 283. Документи, що подаються при прийомі на роботу за сумісництвом
  при укладенні трудового договору про роботу за сумісництвом з іншим роботодавцем, є паспорт або інший документ, що засвідчує особу. Роботодавець не має права вимагати від вступника на роботу за сумісництвом трудову книжку або виписку з неї, документи військового обліку та інші документи, що пред'являються за основним місцем роботи (див. коментар. до ст. 65). Однак у тих випадках,
 5. Стаття 114. Щорічні оплачувані відпустки
  286, 291, 295, 305). 3. За час відпустки за працівником зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток. Це - одна з найважливіших гарантій використання відпустки за призначенням, тобто для відпочинку. Відповідно до ч. 6 ст. 81 ТК звільнення працівника під час перебування його у відпустці з ініціативи роботодавця не допускається (крім випадків ліквідації організації). Однак сам працівник має право у
 6. Стаття 284. Тривалість робочого часу при роботі за сумісництвом
  статтями).
 7. Стаття 115. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки
  відпустки - мінімальний і подовжений. 2. Мінімальна тривалість такої відпустки становить 28 календарних днів. Щорічна основна оплачувана відпустка не менше 28 календарних днів мають отримувати всі особи, які працюють за трудовим договором, незалежно від того, чи є робота основної або сумісництвом, чи зайнятий працівник повне або неповний робочий час. 3. Щорічні основні
 8. Стаття 118. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за особливий характер роботи
  відпустка надається окремим категоріям працівників, праця яких пов'язана з особливостями виконання роботи. У статті не розкривається поняття "особливості виконання роботи", які дають підставу для надання тієї чи іншої категорії працівників додаткової оплачуваної відпустки за особливий характер роботи. Згідно ч. 2 коментованої статті перелік категорій таких працівників, а
 9. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  відпустка надається всім неповнолітнім працівникам, в т.ч. зайнятим неповний робочий час. У тексті трудового договору, що укладається з неповнолітнім, у колективному договорі організації може бути передбачено надання працівнику більш тривалої відпустки. При щорічному складанні графіка відпусток і визначенні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток
 10. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  відпусток працівників. Всі щорічні оплачувані відпустки (і основний, і додаткові) обчислюються в календарних днях і яким-небудь максимальною межею не обмежуються. У число календарних днів відпустки, що надається працівникові, не включаються тільки припадають на період відпустки неробочі святкові дні, передбачені ст. 112 ТК (див. коментар. До неї). 2. Відповідно до ч. 2
 11. Стаття 257. Відпустки працівникам, які усиновили дитину
  відпусток працівникам, які усиновили дитину, затверджений Постановою Уряду РФ від 11 жовтня 2001 р. N 719 (СЗ РФ. 2001. N 43. Ст. 4101). Відповідно до встановленого порядку для отримання відпустки по догляду за дитиною працівник, який усиновив дитину (дітей), повинен подати за місцем роботи заяву із зазначенням у ньому виду відпустки та її тривалості і представити документ, що підтверджує
 12. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією
  відпустки і, перш за все, тривалого, а також з урахуванням потреб сучасної практики в ТК включена норма, що дозволяє замінювати частину щорічної відпустки грошовою компенсацією. Відповідно до ч. 1 ст. 126 грошовою компенсацією може бути замінена тільки та частина відпустки, яка перевищує 28 календарних днів, і тільки у випадку, якщо про таку заміну просить сам працівник, а роботодавець не
 13. Стаття 124. Продовження або перенесення щорічної оплачуваної відпустки
  стаття визначає, в яких випадках і в якому порядку щорічна оплачувана відпустка може бути продовжений або перенесений на інший термін. В основі їх лежать обставини, що перешкоджають працівнику використовувати відпустку відповідно до його призначення, тобто для відпочинку. 2. Частина 1 коментованої статті передбачає, в яких випадках допускається продовження або перенесення відпустки на інший термін. При цьому
 14. Стаття 116. Щорічні додаткові оплачувані відпустки
  відпусток покликане головним чином компенсувати або нейтралізувати вплив тих чи інших несприятливих факторів на здоров'я працівника в процесі трудової діяльності. В окремих випадках надання додаткових оплачуваних відпусток має на меті стимулювати тривалу роботу в певній сфері, тобто за тривалий стаж роботи. Тривалість додаткових щорічних
 15. Стаття 140. Строки розрахунку при звільненні
  відпустки з наступним звільненням, коли останнім днем роботи вважається останній день відпустки, а остаточний розрахунок проводиться в останній робочий день перед відпусткою (див. коментар. До ст. 127). 2. Якщо в день звільнення працівник не працював, наприклад при звільненні з ініціативи працівника в період тимчасової непрацездатності, розрахунок проводиться на вимогу працівника, але не пізніше
 16. Стаття 122. Порядок надання щорічних оплачуваних відпусток
  відпустка надається працівникам за кожен їх робочий рік. Робочий рік становить 12 місяців і на відміну від календарного року обчислюється не з 1 січня, а з дати надходження на роботу. Так, якщо працівник поступив на працевлаштування 1 лютого 2008 р., то його перший робочий рік минає 31 cічня 2009 р., другий робочий рік - це період з 1 лютого 2009 до 1 лютого 2010 р. і т.д. Якщо які-небудь
 17. Стаття 125. Поділ щорічної оплачуваної відпустки на частини. Відкликання з відпустки
  відпустка може бути розділений на частини за згодою між працівником і роботодавцем. Ініціатива поділу відпустки зазвичай виходить від працівника, але згода роботодавця необхідно. Питання про використання відпустки по частинах може вирішуватися як при складанні графіка щорічних відпусток на календарний рік, так і безпосередньо при наданні працівникові щорічної оплачуваної відпустки. Закон не
 18. Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми
  відпустку без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми, надається не у всіх організаціях, а тільки в тих, де така відпустка передбачена колективним договором . Причому у випадках, коли в даній організації працюють обоє батьків, кожен з них має право звернутися з письмовою заявою про надання (у зручний для нього час) такої відпустки тривалістю до 14
 19. Контрольні питання до § 7.4
  відпустки передбачає трудове законодавство? 9. Що являє собою щорічну основну відпустку, та який порядок його надання? 10. Хто має право на додаткові відпустки, який порядок їх надання? 11. Дайте характеристику відпустки без збереження заробітної
© 2014-2022  yport.inf.ua