Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної від-пуску грошовою компенсацією

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Частина щорічної оплачуваної відпустки, що перевищує 28 календарних днів , за письмовою заявою працівника може бути замінена грошовою компенсацією.
При підсумовуванні щорічних оплачуваних відпусток або перенесенні щорічної оплачуваної відпустки на наступний робо-чий рік грошовою компенсацією можуть бути замінені частина кожного щорічної оплачуваної відпустки, що перевищує 28 календарних днів, або будь-яку кількість днів з цієї частини.
Не допускається заміна грошовою компенсацією щорічної основної оплачуваної відпустки та щорічних додаткових опла-чує відпусток вагітним жінкам і працівникам віком до вісімнадцяти років, а також щорічної додаткової оплачуються ваемого відпустки працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, за роботу у відповідних умовах (за винятком виплати грошової компенсації за невикористану відпустку при звільненні).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної від-пуску грошовою компенсацією "
 1. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією
  Коментар до статті 1. З метою раціонального використання працівниками належних їм днів щорічної оплачуваної відпустки і, насамперед, тривалого, а також з урахуванням потреб сучасної практики в ТК включена норма, що дозволяє замінювати частину щорічної відпустки грошовою компенсацією. Відповідно до ч. 1 ст. 126 грошовою компенсацією може бути замінена тільки та частина відпустки,
 2. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією
  1. Відповідно до коментарів статтею можлива заміна частини відпустки, що перевищує 28 календарних днів, грошовою компенсацією. Діяв раніше КЗпП не містив такої норми, проте на практиці подібне застосовувалося досить часто (у порушення законодавства). З урахуванням потреб і з метою найбільш раціонального використання відпусток (особливо тривалих) така норма в ТК з'явилася.
 3. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  Дана норма фактично дослівно відтворює раніше діяла ст. 178 КЗпП, встановлюючи подовжений щорічну оплачувану відпустку неповнолітнім працівникам тривалістю 31 календарний день у зручний для них час. Таким чином, при визначенні конкретного періоду часу, в який буде надано щорічну відпустку неповнолітньому працівникові, роботодавець зобов'язаний
 4. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  Коментар до статті 1. Встановлений щорічна відпустка надається всім неповнолітнім працівникам, в т.ч. зайнятим неповний робочий час. У тексті трудового договору, що укладається з неповнолітнім, у колективному договорі організації може бути передбачено надання працівнику більш тривалої відпустки. При щорічному складанні графіка відпусток і визначенні черговості
 5. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  Коментар до статті 1. Частина 1 коментованої статті встановлює загальний (єдиний) порядок обчислення тривалості як щорічної основної, так і щорічних додаткових оплачуваних відпусток працівників. Всі щорічні оплачувані відпустки (і основний, і додаткові) обчислюються в календарних днях і яким-небудь максимальною межею не обмежуються. У число календарних днів відпустки,
 6. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  1. Відповідно до ч. 1 коментованої статті тривалість щорічної основної та додаткової відпусток працівникам обчислюється в календарних днях і максимальною межею не обмежується. Неробочі святкові дні в число календарних днів відпустки не включаються. Щорічна додаткова оплачувана відпустка обчислюється окремо і підсумовується з щорічною основною оплачуваною відпусткою
 7. Стаття 322. Порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток
  Коментар до статті 1. Право на використання працівником щорічної додаткової відпустки, яка надається у зв'язку з роботою на Крайній Півночі чи в прирівняних місцевостях, виникає одночасно з правом на використання основної щорічної оплачуваної відпустки - тобто після закінчення 6 місяців роботи у даного роботодавця. 2. У коментованій статті передбачена можливість повного
 8. Стаття 322. Порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток
  Щорічна додаткова оплачувана відпустка, встановлений статтею 321 цього Кодексу, надається працівникам після закінчення шести місяців роботи у даного роботодавця. Загальна тривалість щорічної оплачуваної відпустки визначається підсумовуванням щорічної основної і всіх додат-Передачі щорічних оплачуваних відпусток. Повне або часткове з'єднання щорічних оплачуваних
 9. Стаття 321. Щорічна додаткова оплачувана-мий відпустку
  Крім встановлених законодавством щорічних основної оплачуваної відпустки та додаткових оплачуваних відпусток, що надаються на загальних підставах, особам, які працюють в районах Крайньої Півночі, надаються додаткові оплачувані відпустки тривалістю 24 календарних дня, а особам, які працюють в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, - 16 календарних днів. Загальна
 10. Стаття 118. Щорічна додаткова оплачувана-мий відпустку за особливий характер роботи
  Окремим категоріям працівників, праця яких пов'язана з особливостями виконання роботи, надається щорічна додат-Передачі оплачувану відпустку. Перелік категорій працівників, яким встановлюється щорічна додаткова оплачувана відпустка за особливий характер роботи, а також мінімальна тривалість цієї відпустки і умови його надання визначаються Урядом Російської
 11. Стаття 291. Оплачувані відпустки
  1. У коментованій статті законодавець надає працівнику, яка уклала трудовий договір на строк до двох місяців, право вибору по закінченні терміну угоди: або отримати оплачувану відпустку (що на практиці зустрічається рідко), або відповідну грошову компенсацію. З даної норми не зовсім зрозуміло, про які оплачувані відпустки йдеться. Разом з тим представляється, що ця норма
© 2014-2022  yport.inf.ua