Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників

Коментар до статті 1. Однією з основних гарантій визнається величина МРОТ. Мінімум заробітної плати виконує дві функції: захищає трудящих від невиправдано низької заробітної плати і є базовою величиною для складання тарифних сіток і схем посадових окладів. Розмір тарифної ставки (окладу) першого розряду тарифної сітки або розмір посадового окладу працівника не може бути нижче МРОТ (див. коментар. До ст. 133).
2. У систему державних гарантій з оплати праці працівників включаються заходи, що забезпечують підвищення рівня реального змісту заробітної плати. Головною (і поки єдиною) такою мірою виступає індексація заробітної плати у зв'язку із зростанням споживчих цін на товари та послуги (див. коментар. До ст. 134).
3. Гарантією отримання працівником заробітної плати у повному обсязі виступає обмеження утримань із заробітної плати працівника. Трудовий кодекс обмежує як підстави утримань, так і їх розміри (див. коментар. До ст. Ст. 137, 138).
4. Наступною гарантією з оплати праці працівників, віднесеної до державних, є обмеження оплати праці в натуральній формі (див. коментар. До ст. 131).
5. Серед гарантій названо і забезпечення отримання працівником заробітної плати у разі припинення діяльності роботодавця і його неплатоспроможності.
Відповідно до п. 1 ст. 64 ГК при ліквідації юридичної особи розрахунки з виплати вихідної допомоги та оплати праці виробляються в другу чергу після вимог по виплатах за заподіяння шкоди життю і здоров'ю. Аналогічне правило діє відносно індивідуального підприємця (ст. 134 Закону про банкрутство).
Визнання роботодавця банкрутом розглядається законодавцем як підстава для надання працівникам спеціальних гарантій, що забезпечують реалізацію їхніх трудових прав, в т.ч. права на своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати. Стаття 2 Закону про банкрутство визнає працівників організації кредиторами (в частині вимоги виплати вихідної допомоги та оплати праці).
Правове становище працівників у разі визнання роботодавця банкрутом характеризується наявністю у них деяких переваг у порівнянні з іншими кредиторами. Зокрема, на задоволення вимог про стягнення заборгованості по заробітній платі не поширюється мораторій (ст. 95 Закону про банкрутство).
У разі недостатності коштів на рахунку роботодавця для задоволення пред'явлених до нього вимог в першу чергу здійснюється списання за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, а також вимог про стягнення аліментів; в другу чергу задовольняються вимоги з виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором, якщо ці вимоги підтверджені виконавчими документами (посвідчення КТС, виконавчий лист); в третю чергу проводиться списання за платіжними документами, передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків по оплаті праці з особами, які працюють за трудовим договором (п. 2 ст. 855 ЦК). Зазначена норма застосовується з урахуванням положень ст. 5 Федерального закону від 24 листопада 2008 р. N 204-ФЗ "Про федеральний бюджет на 2009 рік і на плановий період 2010 та 2011 років", тобто списання коштів за платіжними документами, що передбачають платежі до бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, та видача коштів для розрахунків по оплаті праці з особами, які працюють за трудовим договором, повинні проводитися в порядку календарної черговості надходження зазначених документів після перерахування платежів, що здійснюються відповідно до ст. 855 ГК в першу і в другу чергу.
6. Серед державних гарантій з оплати праці працівників названі також державний нагляд і контроль за повною і своєчасною виплатою заробітної плати та реалізацією державних гарантій з оплати праці та відповідальність роботодавців за порушення вимог, встановлених Трудовим кодексом, законами, іншими нормативними правовими актами, колективними договорами, угодами. Ці гарантії носять загальний характер і мають значення не тільки при застосуванні правових норм про оплату праці, а й норм інших інститутів трудового права (див. ст. Ст. 353 - 369 ТК).
7. В якості гарантії з оплати праці згадується і відповідальність роботодавців за порушення вимог, встановлених законодавством про працю та нормативними угодами. Стосовно до оплати праці основним порушенням роботодавців є затримка виплати заробітної плати. Це порушення тягне несприятливі наслідки як для роботодавця, так і для його посадових осіб. По-перше, роботодавець за кожен день затримки виплати заробітної плати виплачує компенсацію (див. коментар. До ст. 236). По-друге, керівники та інші посадові особи організацій, винні у затримці виплати заробітної плати, можуть бути притягнуті до дисциплінарної (ст. ст. 195, 362, 419 ТК), адміністративної (ст. 5.27 КоАП) та кримінальної (ст. 145.1 КК) відповідальності. По-третє, працівник може вдатися до самозахисту свого права на отримання заробітної плати вчасно і в повному обсязі (див. коментар. До ст. 142 ТК), тобто призупинити виконання трудових обов'язків до виконання роботодавцем своїх зобов'язань.
Інші порушення законодавства про оплату праці, наприклад невиплата премії, встановленою системою оплати праці, оплата понаднормових робіт в одинарному розмірі, виплата заробітної плати повністю в натуральній формі тощо, можуть спричинити адміністративну відповідальність роботодавця і (або) його посадових осіб (ст. 5.27 КоАП). Якщо порушуються вимоги колективного договору або угоди, наприклад про встановлення доплати певного розміру за роботу в нічний час, роботодавець або особа, його що представляє, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 5.31 КоАП.
8. До державних гарантіях ТК відносить і забезпечення регулярності виплати заробітної плати (див. коментар. До ст. 136).
9. На території Російської Федерації в силу її міжнародних зобов'язань (ст. 10 ТК) діє ще одна гарантія, не передбачена безпосередньо Трудовим кодексом. Ця заборона цесії щодо заробітної плати. Зазначена гарантія передбачена ст. 10 Конвенції МОП N 95 "Щодо захисту заробітної плати" (1949), яка ратифікована СРСР 31 січня 1961 і обов'язкова для застосування Росією. Відповідно до ст. 10 Конвенції N 95 заробітна плата може стати об'єктом арешту або цесії лише у формі і межах, що наказують національним законодавством. Оскільки відповідні законодавчі положення відсутні, треба думати, що в даний час поступка права вимоги невиплаченої (затриманої) заробітної плати неможлива.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників "
 1. 9.6. Профспілка: поняття, основні риси, права та їх гарантії
  основної роботи; 3) гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним (делегованим) до профспілкових органів; 4) гарантії права на працю працівникам, є членами профспілкових органів ; 5) обов'язки, що покладаються на роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності
 2. Стаття 10.11. Порушення норм і правил ведення племінного тваринництва
  державної реєстрації племінних тварин і племінних стад - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати
 3. 62. Поняття трудового договору
  гарантована Конституцією РФ, трансформується в свободу трудового договору. Трудовий договір - це двостороння угода між працівником і роботодавцем (ст. 20 ТК РФ), що регулює організацію, умови, оплату праці працівника при виконанні ним своїх трудових функцій (посадових обов'язків). Трудовий договір (угода) є однією з головних підстав виникнення трудових
 4. Стаття 8.31. Порушення вимог до охорони лісів
  оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці. 2. Забруднення лісів стічними водами, хімічними, радіоактивними чи іншими шкідливими речовинами або промисловими або побутовими відходами або викидами - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до
 5. Стаття 8.4. Порушення законодавства про екологічну експертизу
  державної екологічної експертизи, фінансування або реалізація проектів, програм та іншої документації, що підлягають державній екологічній експертизі і не отримали позитивного висновку державної екологічної експертизи, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від
 6. Стаття 19.21. Недотримання порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно або угод з ним
  державної реєстрації прав на нерухоме майно або угод з ним - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати
 7. Стаття 114. Щорічні оплачувані відпустки
  основних конституційних прав громадян. Закріплюючи це право в якості невід'ємного права кожного, ст. 37 Конституції РФ разом з тим передбачає, що воно гарантується всім особам, які працюють за трудовим договором. Це означає, що, тільки уклавши трудовий договір, працівник має право вимагати від роботодавця надання йому щорічної оплачуваної відпустки. У свою чергу, роботодавець,
 8. 59. Правовий режим державних і муніципальних гарантій.
  Державна чи муніципальна гарантія, зобов'язання перед третіми особами. Термін гарантії визначається терміном виконання зобов'язань, за якими надано гарантія. Гарантії надаються, як правило, на конкурсній основі. Гарант по державній або муніципальній гарантії несе субсидіарну відповідальність додатково до відповідальності боржника за гарантованим їм
 9. Стаття 8.25. Порушення правил лісокористування
  оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці. 2. Здійснення лісокористування не у відповідності з передбаченими в лісорубного квитка (ордері) або лісовому квитку, в договорі оренди, безоплатного користування чи концесії лісового фонду цілями або вимогами - тягне
 10. Стаття 10.10. Порушення правил експлуатації меліоративних систем або окремо розташованих гідротехнічних споруд. Пошкодження меліоративних систем
  державним органом у сфері меліорації земель - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 11. Стаття 19.22. Порушення правил державної реєстрації транспортних засобів усіх видів, механізмів і установок
  державної реєстрації транспортних засобів усіх видів, механізмів і установок у разі, якщо така реєстрація обов'язкова, - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі однієї другої мінімального розміру оплати праці; на посадових осіб - від одного до трьох мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від десяти до тридцяти мінімальних
 12. Стаття 17.10. Незаконні дії по відношенню до державних символів Російської Федерації
  оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 13. Стаття 8.6. Псування земель
  оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці. 2. Знищення родючого шару грунту, а одно псування земель внаслідок порушення правил поводження з пестицидами та агрохімікатами або іншими небезпечними для здоров'я людей і навколишнього середовища речовинами та відходами виробництва і
 14. Стаття 23.30. Органи державного енергетичного нагляду
  статтями 7.19, 9.7 - 9.12, 11.20 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор Російської Федерації з енергетичного нагляду, його заступники; 2) старші державні інспектори з енергетичного нагляду; 3) державні інспектори з
 15. 42. Загальні положення законодавства про працю
  основних принципів трудового законодавства можна виділити: 1) свободу праці, заборона примусової праці та дискримінації у сфері праці; 2) захист від безробіття і сприяння в працевлаштуванні, забезпечення права кожного працівника на справедливі умови праці, рівність прав і можливостей працівників; 3) забезпечення права кожного працівника на своєчасну та в повному розмірі виплату
 16. Стаття 9.4. Порушення вимог нормативних документів у галузі будівництва
    державних стандартів, технічних умов, будівельних норм і правил, затверджених проектів, інших нормативних документів у галузі будівництва при виконанні інженерних вишукувань, проектних, будівельно-монтажних робіт, а також при виробництві будівельних матеріалів, конструкцій і виробів - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних
 17. Стаття 5.44. Приховування страхового випадку
    оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати
 18. Стаття 15.10. Невиконання банком доручення державного позабюджетного фонду
    державного позабюджетного фонду про зарахування у внески громадян сум державних пенсій і (або) інших виплат - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати
 19. Стаття 7.14. Проведення земляних, будівельних та інших робіт без дозволу державного органу охорони об'єктів культурної спадщини
    державного органу охорони об'єктів культурної спадщини у випадках, якщо такий дозвіл обов'язково, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати
© 2014-2022  yport.inf.ua