Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників

Стаття, що, виходячи з основного принципу трудового права про встановлення державних гарантій щодо забезпечення прав працівників і роботодавців, закріплює систему основних державних гарантій з оплати праці, яка поширюється на всі організації незалежно від їх організаційно-правових форм, джерел фінансування, з метою забезпечення реалізації закріпленого в Конституції права на винагороду за працю без будь-якої дискримінації і не нижче встановленого федеральним законом МРОТ. В організаціях бюджетної сфери реалізація встановлених цією статтею гарантій забезпечується за рахунок коштів відповідних бюджетів, у небюджетних організаціях вони забезпечуються за рахунок коштів цих організацій.
Стаття, що встановлює такі гарантії, зміст яких, як правило, розкривається в інших статтях ТК (див. коментар. До відповідних статей):
величину МРОТ в РФ (ст. 133 ТК);
заходи, що забезпечують підвищення рівня реального змісту заробітної плати (ст. 134 ТК);
обмеження переліку підстав і розмірів утримань із заробітної плати по розпорядженням роботодавця, а також розмірів оподаткування доходів від заробітної плати (ст. 137, 138 ТК);
обмеження оплати праці в натуральній формі (ст. 131 ТК);
забезпечення отримання працівником заробітної плати у разі припинення діяльності роботодавця і його неплатоспроможності відповідно до федеральних законів;
державний нагляд і контроль за повною і своєчасною виплатою заробітної плати та реалізацією державних гарантій з оплати праці (ст. 57 ТК);
відповідальність роботодавців за порушення вимог, встановлених трудовим законодавством, іншими нормативними правовими актами, колективними договорами, угодами (ст. 142 ТК);
терміни і черговість виплати заробітної плати (ст. 136 ТК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників "
 1. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  оплати праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці, здійснюється як за допомогою збільшення тарифних ставок (окладів), так і шляхом встановлення доплат до них за умови праці. 2. Підвищена оплата праці в місцевостях з особливими кліматичними умовами забезпечується за допомогою застосування районних коефіцієнтів і надбавок до заробітної
 2. Стаття 165. Випадки надання гарантій і компенсацій
  державне регулювання в галузі видобутку і використання вугілля, про особливості соціального захисту працівників організацій вугільної промисловості "(в ред. Oт 26.07.2010) * (263) (ст. 19) ; Федеральний закон від 10.01.2002 N 2-ФЗ "Про соціальні гарантії громадянам, які зазнали радіаційного впливу внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні" (в ред. від 27.12.2009) * (264) (п. 8,
 3. Стаття 150. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
  стаття встановлює правила оплати при виконанні робіт різної кваліфікації: а) для працівників з погодинною оплатою праці, б) для працівників з відрядною оплатою праці . 2. За загальним правилом оплата праці працівника провадиться по виконуваній роботі. Однак, якщо при виконанні повременщикам робіт різної складності (кваліфікації) неможливо врахувати робочий час, витрачений на виконання
 4. Стаття 158. Оплата праці при освоєнні нових виробництв (продукції)
  стаття допускає можливість встановлення в колективному або трудовому договорі особливої гарантії - збереження середнього заробітку працівника на період освоєння нового виробництва або продукції, коли продуктивність праці знижується з об'єктивних причин і працівник не може отримати заробітну плату в попередньому розмірі. 2. Під колишнім заробітком працівника слід розуміти заробіток, одержуваний їм
 5. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  оплати праці. При цьому умови оплати праці сумісників, які встановлюються залежно від відпрацьованого часу або виробітку, не можуть бути погіршені в порівнянні з встановленими ТК, законами, іншими нормативними правовими актами, колективним договором, угодою (див. коментар. до ст. ст. 135, 152) . Обумовлені сторонами умови оплати роботи, що виконується в порядку сумісництва, повинні
 6. Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків
  стаття встановлює правила оплати праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків. Згадка в коментованій статті поряд з нормами праці трудових (посадових) обов'язків пов'язане з новим підходом до розуміння норм праці, який враховує не тільки загальноприйняті кількісні (норми часу, виробітку, чисельності та ін.), а й якісні характеристики
 7. Стаття 147. Оплата праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними й іншими особливими умовами праці
  гарантій працівникам, зайнятим на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними й іншими особливими умовами праці шляхом встановлення мінімальних розмірів доплат. Мінімальні розміри підвищення оплати праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними й іншими особливими умовами праці, виходячи з принципу соціального партнерства, повинні бути встановлені в порядку,
 8. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  гарантії та пільги звільненим профспілковим працівникам, відповідно до яких працівники, обрані на виборну посаду до виборного органу первинної профспілкової організації та мають статус звільненого профспілкового працівника, володіють у сфері праці на підставі колективного договору такими ж трудовими правами, гарантіями та пільгами, як і працівники організації, індивідуального
 9. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  державного нагляду і контролю за дотриманням вимог охорони праці та встановлює відповідальність осіб, винних у порушенні вимог охорони праці. 2. коментованої статті встановлено гарантії збереження місця роботи і заробітної плати. Так, ч. 3 передбачає, що на час призупинення робіт у зв'язку з приписами внаслідок порушення державних нормативних вимог
 10. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку
  стаття закріплює обов'язок роботодавця щодо забезпечення нормальних умов для виконання працівниками норм виробітку і призводить приблизний перелік таких умов. Хоча загальна обов'язок щодо забезпечення нормальних умов роботи (а отже, і для виконання інших норм праці) випливає з основних обов'язків роботодавця, перерахованих у ч. 2 ст. 22 ТК (див. коментар. до неї), і закріплена
 11. Стаття 144. Системи оплати праці працівників державних і муніципальних установ
  стаття присвячена системам оплати праці працівників державних і муніципальних установ. Працівників державних і муніципальних установ слід відрізняти від державних цивільних службовців, які проходять службу в державних органах, і від муніципальних службовців, що проходять службу в муніципальних органах. Умови оплати праці державних цивільних і муніципальних
 12. Стаття 158. Оплата праці при освоєнні нових виробництв (продукції)
  стаття передбачає можливість збереження колишньої заробітної плати працівника на весь період освоєння нового виробництва (продукції), якщо це передбачено колективним або трудовим договором. Отже, право на отримання заробітної плати в колишньому розмірі виникає у працівника, якщо таке право закріплено в колективному або трудовому договорі. Колишній заробіток у цьому випадку обчислюється
 13. Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків
  основних обов'язків працівника. Норми праці (норми часу, виробітку, обслуговування) встановлюються в локальних нормативних актах. Вони обов'язкові для виконання. Невиконання норм праці є дисциплінарним проступком (см . коммент. до ст. 192). Факт невиконання норм праці повинен бути зафіксований у письмовій формі. Працівнику надається можливість дати письмове пояснення з цього
© 2014-2022  yport.inf.ua