Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 153. Оплата праці у вихідні та неробочі святкові дні

Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає, що конкретні розміри оплати праці за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні встановлюються в колективному договорі, локальному нормативному акті, трудовому договорі. Це положення підкреслює, що розміри, встановлені ст. 153 ТК, є мінімальними. Вони можуть бути підвищені за угодою сторін соціального партнерства або сторін трудового договору. Це можна зробити і в локальному нормативному акті, який в цьому випадку повинен прийматися з урахуванням думки представницького органу працівників.
2. Робота у вихідний або неробочий святковий день (див. коментар. До ст. 113) повинна бути компенсована. За вибором працівника це може бути або підвищена оплата у розмірі, передбаченому колективним договором, локальним нормативним актом, трудовим договором (а якщо дане питання в них не вирішене, - у розмірі, зазначеному в статті), або надання додаткового дня відпочинку.
3. За загальним правилом день відпочинку оплаті не підлягає, однак у колективному договорі, локальному нормативному акті, трудовому договорі можуть бути встановлені більш пільгові для працівників правила.
Час використання дня відпочинку визначається за згодою сторін.
4. Прийнято вважати, що для творчих працівників і професійних спортсменів встановлені спеціальні правила оплати роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, проте це не зовсім так. Частина перша коментованої статті встановлює мінімальний розмір оплати, який ні за яких обставин не може бути знижений. Частина друга для всіх працівників встановлює той же порядок визначення конкретних розмірів оплати праці за роботу в неробочий день, що і для творчих працівників - у колективному договорі, локальному нормативному акті, трудовому договорі. Різниця полягає тільки в тому, що для всіх працівників, окрім творчих, локальний нормативний акт приймається з урахуванням представницького органу працівників, якщо він створений (ст. 8 ТК), а для творчих - одноосібно роботодавцем.
Перелік професій творчих працівників до теперішнього часу не затверджений.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 153. Оплата праці у вихідні, святкові та неробочі дні "
 1. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  Коментар до статті 1. Встановлюючи правило про зменшення тривалості робочого дня або зміни, які безпосередньо передують неробочому святкового дня, ст. 95 не робить винятку, як колишнє законодавство, для працівників, яким вже встановлено скорочену тривалість робочого часу (працівникам, які не досягли 18-річного віку, інвалідам I і II групи, особам, зайнятим на
 2. Стаття 112 . Неробочі святкові дні
  Коментар до статті 1. Частина 1 коментованої статті встановлює перелік святкових неробочих днів на території Російської Федерації. З метою забезпечення кожному працівникові можливості щорічно використовувати крім вихідних 12 неробочих святкових днів, ч. 2 коментованої статті передбачає правило про перенесення вихідного дня, що збігається зі святковим днем, на наступний після
 3. Стаття 113. Заборона роботи у вихідні, святкові та неробочі дні. Виняткові випадки залучення працівників до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні
  Коментар до статті 1. Частина 1 ст. 113 закріплює загальний принцип, відповідно до якого робота у вихідні, святкові та неробочі дні забороняється. Разом з тим коментована стаття передбачає винятки з цього загального правила, але тільки у випадках і в порядку, визначених цією статтею. Так, згідно з ч. 6 коментованої статті в неробочі святкові дні допускається виробництво
 4. Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконання робіт в умовах, що відхиляються від нормальних
  Коментар до статті 1. У коментованій статті підкреслюється, що виплати, пов'язані з виконанням роботи в умовах, що відхиляються від нормальних, можуть передбачатися не лише колективним або трудовим договором, а й трудовим законодавством, іншими нормативними правовими актами . Це відповідає сформованим традиціям, оскільки обов'язок виробляти ці виплати та їх мінімальний
 5. Стаття 14. Обчислення строків
  Коментар до статті 1. На відміну від КЗпП правила обчислення строків викладені в чинному Трудовому кодексі не в розділі "Трудові спори", а в розділі I "Загальні положення". Така структурна зміна відображає істота даних термінів, які застосовуються у всіх випадках, коли з терміном пов'язані юридичні наслідки: виникнення, зміну і припинення прав і обов'язків сторін трудового
 6. Стаття 13.22. Порушення порядку оголошення вихідних даних
  Випуск (виготовлення) або розповсюдження продукції засобу масової інформації без зазначення в установленому порядку вихідних даних, а рівно з неповними або свідомо помилковими вихідними даними - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією продукції засоби масової інформації або без
 7. Стаття 111. Вихідні дні
  Коментар до статті 1. Вихідними днями є вільні від роботи дні календарного тижня, що надаються працівникам для відпочинку. Відповідно до коментарів статтею працівники мають право на отримання двох вихідних днів на тиждень при 5-денному робочому тижні і одного вихідного дня - при 6-денному робочому тижні. 2. Деякі категорії працівників крім загальних вихідних днів мають право на
 8. Стаття 37. Особливості режиму службового часу співробітників поліції
  Коментар до статті 37 1. Коментована стаття визначає особливості режиму службового часу співробітників поліції. Відповідно до ч. 1 цієї статті для співробітників поліції встановлюється нормальна тривалість службового часу не більше 40 годин на тиждень. Тим самим відтворено положення ч. 3 ст. 20 Закону 1991 про міліцію (в ред. Федерального закону від 31 березня 1999 р. N
 9. Стаття 193. Закінчення строку в неробочий день
  Якщо останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається найближчий наступний за ним робочий
 10. Стаття 321. Термін подачі апеляційних скарги, подання
  1. Згідно ст. 199 ЦПК рішення суду приймається негайно після розгляду справи . Складання мотивованого рішення може бути відкладено на строк не більше п'яти днів, але резолютивну частину рішення суд повинен оголосити в тому ж судовому засіданні, в якому закінчився розгляд справи. Отже, початок перебігу строку на подачу апеляційних скарги, подання прокурора залежить від
© 2014-2022  yport.inf.ua