Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 260. Зауваження на протокол судового засі-дання

1. Протягом 3 діб з дня ознайомлення з протоколом судового засідання сторони можуть подати на нього зауваження.
2. Зауваження на протокол розглядаються головуючим негайно. У необхідних випадках головуючий має право викликати осіб, які подали зауваження, для уточнення їх змісту.
3. За результатами розгляду зауважень головуючий виносить постанову про посвідчення їх правильності або про їх відхилення. Зауваження на протокол і постанову головуючого долучаються до протоколу судового засідання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 260. Зауваження на протокол судового засі-дання "
 1. Стаття 231. Зауваження на протокол
  1. Особи, які беруть участь у справі, та представники вправі подати зауваження як на протокол судового засідання, так і на протокол про вчинення окремої процесуальної дії поза засідання. У протоколі повинні бути відображені відомості про роз'яснення права на ознайомлення з протоколом і подачу на нього зауважень протягом п'яти днів з моменту підписання протоколу. У разі пропуску строку на подачу
 2. Стаття 232. Розгляд зауважень на протокол
  1. На відміну від колишньої процедури (ст. 230 ЦПК РРФСР) зауваження розглядаються головуючим одноосібно незалежно від того, згоден він з ними чи ні, розглянуто їм справу одноособово або в складі колегіального суду. При згоді із зауваженнями головуючий на їх тексті має накласти резолюцію про те, що правильність зауважень на протокол він засвідчує.
 3. Стаття 290. Огляд
  1. Огляд проводиться на підставі ухвали або постанови суду у випадках, передбачених частиною першою статті 179 цього Кодексу. 2. Огляд особи, що супроводжується його оголенням, проводиться в окремому приміщенні лікарем або іншим фахівцем, яким складається та підписується акт огляду, після чого зазначені особи повертаються в зал
 4. Стаття 389.34. Протокол судового засідання
  Секретар судового засідання веде протокол судового засідання відповідно до вимог статті 259 цього Кодексу. За змістом протоколу сторони можуть подати на нього зауваження, які розглядаються головуючим в порядку, встановленому статтею 260 справжнього
 5. Стаття 231. Зауваження на протокол
  Стаття 231. Зауваження на
 6. Стаття 232. Розгляд зауважень на протокол
  Стаття 232. Розгляд зауважень на
 7. Стаття 353. Особливості ведення протоколу доль-ного засідання
  1. Протокол судового засідання ведеться відповідно до вимог статті 259 цього Кодексу з винятками, передбачені-реннимі цією статтею. 2. У протоколі обов'язково зазначаються склад кандидатів у присяжні засідателі, викликаних в судове засідання, і хід фор-мування колегії присяжних засідателів. 3. Напутнє слово головуючого записується в протокол судового
 8. Стаття 25.7. Понятий
  1. У випадках, передбачених цим Кодексом, посадовою особою, у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, в якості понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий
 9. Стаття 25.7. Понятий
  1. У випадках, передбачених цим Кодексом, посадовою особою, у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, в якості понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий
 10. Стаття 245. Секретар судового засідання
  1. Секретар судового засідання веде протокол судового засідання. Він зобов'язаний повно і правильно викладати в протоколі дії і рішення суду, а одно дії учасників судового розгляду, що мали місце в ході судового засідання. 2. Секретар судового засідання перевіряє явку в суд осіб, які повинні брати участь у судовому засіданні, за дорученням головуючого здійснює
 11. Стаття 230. Складання протоколу
  Коментар до статті § 1. Оскільки протокол судового засідання є одним з основних процесуальних документів, він повинен бути викладений повно, чітко з точки зору його прочитання, в тій послідовності, в якій проводиться судовий розгляд, і, зокрема, повинен відображати: відомості про осіб, які з'явилися в судове засідання (ст. ст. 161, 169 ЦПК РФ); відомості про роз'яснення
 12. Стаття 83. Протоколи слідчих дій та су-дебного засідання
  Протоколи слідчих дій та протоколи судових засідань допускаються доказом, якщо вони відповідають вимогам, встановленим цим
 13. Стаття 11. Зауваження
  Зауваження - дисциплінарне стягнення, що накладається Дисциплінарним комітетом за малозначні дисциплінарні
 14. Стаття 193. Оголошення рішення суду
  1. Після підписання в нарадчій кімнаті мотивованого рішення або його резолютивної частини (див. коментар до ст. 199 ЦПК) суд повертається до залу засідання, де рішення оголошується. Для цього головуючий або один з суддів, які входять до складу суду при колегіальному розгляді справи, оголошує викладений у письмовій формі повний текст рішення або його вступну та резолютивну частини, якщо
 15. Стаття 28.2. Протокол про адміністративне правопорушення
  1. Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол, за винятком випадків, передбачених статтею 28.4, частиною 1 статті 28.6 цього Кодексу. 2. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про особу, щодо якої порушено справу про адміністративне
 16. Стаття 27.4. Протокол про адміністративне затримання
  1. Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про затриманого особі, час, місце і мотиви затримання. 2. Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим особою. У разі, якщо затримана особа відмовляється
 17. Стаття 27.4. Протокол про адміністративне затримання
  1. Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про затриманого особі, час, місце і мотиви затримання. 2. Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим особою. У разі, якщо затримана особа відмовляється
 18. Стаття 165. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов'язків
  Коментар до статті § 1. Виконуючи вимоги статті 165 ЦПК РФ, головуючий зобов'язаний роз'яснити бере участь у справі їх процесуальні права і обов'язки, зокрема, право знайомитися з матеріалами справи, подавати докази і брати участь в їх дослідженні, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам і фахівцям, заявляти клопотання, в тому
 19. Стаття 230. Складання протоколу
  1. Обов'язок по складанню протоколу покладається на секретаря судового засідання, проте основну відповідальність за якість цього найважливішого процесуального документа несе головуючий. Він зобов'язаний здійснювати постійний контроль за діями секретаря з протоколювання ходу процесу. Крім того, від дотримання самим головуючим вимог процесуального
 20. Стаття 389.17. Істотні порушення кримінально-процесуального закону
  1. Підставами скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції є істотні порушення кримінально-процесуального закону, які шляхом позбавлення або обмеження гарантованих цим Кодексом прав учасників карного судочинства, недотримання процедури судочинства або іншим шляхом вплинули або могли вплинути на винесення за-кінного та обгрунтованого
© 2014-2022  yport.inf.ua