Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 259. Протокол судового засідання

1. У ході судового засідання ведеться протокол.
2. Протокол може бути написаний від руки, або надрукований на машинці, або виготовлений з використанням комп'ютера. Для забезпечення повноти протоколу при його веденні можуть бути використані стенографування, а також технічні засоби.
3. У протоколі судового засідання обов'язково зазначаються:
1) місце і дата засідання, час його початку і закінчення;
2) яке кримінальна справа розглядається;
3) найменування і склад суду, дані про секретаря, перекладача, обвинувачі, захисника, підсудного, а також про потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників та інших викликаних до суду осіб;
4) дані про особу підсудного і про обрану відносно його запобіжний захід;
5) дії суду в тому порядку, в якому вони мали місце в ході судового засідання;
6) заяви, заперечення і клопотання що в кримінальній справі осіб;
7) визначення або постанови, винесені судом без видалення до нарадчої кімнати;
8) ухвали або постанови, винесені судом з видаленням в дорадчу кімнату;
9) відомості про роз'яснення учасникам кримінального судочинства їх прав, обов'язків і відповідальності;
10) докладний зміст свідчень ;
11) питання, задані допитуваним, і їхні відповіді;
12) результати вироблених в судовому засіданні оглядів та інших дій з дослідження доказів;
13) обставини, які учасники кримінального судочинства просять занести в протокол;
14) основний зміст виступів сторін у судових дебатах і останнього слова підсудного;
15) відомості про оголошення вироку і про роз'яснення порядку ознайомлення з протоколом судового засідання і принесення за-зауважень на нього;
16) відомості про роз'яснення виправданим і засудженим порядку та строку оскарження вироку, а також про роз'яснення права хо-датайствовать про участь у розгляді кримінальної справи судом апеляційної інстанції.
(В ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
4. У протоколі також вказується про заходи впливу, вжиті щодо особи, яка порушила порядок у судовому засі-данні.
5. Якщо в ході судового розгляду проводилися фотографування, аудіо-та (або) відеозапис, кінозйомка допитів, то про це робиться відмітка у протоколі судового засідання. У цьому випадку матеріали фотографування, аудіо-та (або) відеозаписи, кіно-зйомки додаються до матеріалів кримінальної справи.
6. Протокол повинен бути виготовлений та підписаний головуючим і секретарем судового засідання протягом 3 діб з дня закінчення судового засідання. Протокол в ході судового засідання може виготовлятися по частинах, які, як і протокол в цілому, підписуються головуючим і секретарем. За клопотанням сторін їм може бути надана можливість ознайомитися з частинами протоколу по мірі їх виготовлення.
7. Клопотання про ознайомлення з протоколом судового засідання подається сторонами в письмовому вигляді протягом 3 діб з дня закінчення судового засідання. Зазначений строк може бути відновлений, якщо клопотання не було подано з поважних причин. Клопотання не підлягає задоволенню, якщо кримінальна справа вже направлена до апеляційної інстанції або після закінчення терміну, наданого для апеляційного оскарження, знаходиться в стадії виконання. Головуючий забезпечує сторонам можливість ознайомлення з протоколом судового засідання протягом 3 діб з дня отримання клопотання. Головуючий має право надати можливість ознайомлення з протоколом і іншим учасникам судового розгляду за їх клопотанням і в частині, що стосується їхніх показань. Якщо протокол судового засідання в силу об'єктивних обставин виготовлений після закінчення 3 діб з дня закінчення судового засідання, то учасники судового розгляду, які подали клопотання, повинні бути повідомлені про дату підписання протоколу і часу, коли вони можуть з ним ознайомитися. Час ознайомлення з протоколом судового засідання встановлюється головуючим в залежності від обсягу зазначеного протоколу, однак воно не може бути менше 5 діб з моменту початку ознайомлення. У виняткових випадках головуючий за клопотанням особи, що знайомиться з протоколом, може продовжити встановлений час. У разі, якщо учасник судового розгляду явно затягує час ознайомлення з протоколом, председа-будівництві вправі своєю постановою встановити певний термін для ознайомлення з ним.
(В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
8. Копія протоколу виготовляється за письмовим клопотанням учасника судового розгляду і за його рахунок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 259. Протокол судового засідання "
 1. Стаття 44. Протокол засідання
  протокол засідання в письмовій формі. Протокол підписується головуючим і секретарем засідання. 2. Член Організації, який притягається до дисциплінарної відповідальності, та інші учасники дисциплінарного провадження має право вимагати внесення уточнень та виправлення помилок, допущених у протоколі засідання, за винятком випадків розгляду справи за відсутності інших учасників
 2. Стаття 231. Зауваження на протокол
  протокол судового засідання, так і на протокол про вчинення окремої процесуальної дії поза засідання. У протоколі повинні бути відображені відомості про роз'яснення права на ознайомлення з протоколом і подачу на нього зауважень протягом п'яти днів з моменту підписання протоколу. У разі пропуску строку на подачу зауважень з поважних причин він може бути поновлений судом за правилами
 3. Стаття 350. Судове засідання в суді касаційної інстанції
  протоколі судового засідання. Виникає питання: чи поширюється передбачена ст. 228 ЦПК обов'язковість складання протоколу суду першої інстанції на касаційне виробництво? Судова практика виходить з того, що протоколювання засідання суду касаційної інстанції може бути обмежене лише випадками подання таких нових доказів, дослідження яких неможливе без
 4. Стаття 257. Регламент судового засідання
  судового засідання встають. 2. Всі учасники судового розгляду звертаються до суду, дають свідчення і роблять заяви стоячи. Відступ від цього правила може бути допущено з дозволу головуючого. 3. Учасники судового розгляду, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, звертаються до суду зі словами "Шановний суд", а до судді - "Ваша честь". 4.
 5. Стаття 74. Порядок виконання судового доручення
  протокол і письмові докази, представлені в судовому засіданні, за допомогою відеоконференц-зв'язку (ч. 2 ст. 74 АПК РФ). Зазначені документи долучаються судом, що розглядає справу, до протоколу судового засідання і поміщаються в матеріали справи. Див: п. 28 Постанови Пленуму ВАС РФ від 17.02.2011 N 12 "Про деякі питання застосування Арбітражного процесуального кодексу Російської
 6. Стаття 229. Зміст протоколу
  протокол заносяться в тій послідовності, в якій відбувалися процесуальні дії. 2. При відображенні в протоколі даних про явку осіб, що у справі, та осіб, які сприяють правосуддю, повинні бути зазначені відомості, необхідні для всебічної, повної та об'єктивної оцінки доказів, для правильного розгляду справи і виконання рішення суду (див., наприклад, коментар до ст. 161, 164,
 7. Стаття 232. Виклики в судове засідання
  судове засідання осіб, зазначених у його постанові, а також приймає інші заходи з підготовки судового
 8. Стаття 25. Порядок вирішення заявленого відводу
  протокол судового засідання. Див: п. 38 Постанови Пленуму ВАС РФ від 05.06.1996 N 7 (ред. від 04.03.2010) "Про затвердження Регламенту арбітражних су-дів". 2. Якщо відвід заявлено головуючому в судовому засіданні у справі, розглянутому за участю арбітражних засідателів, то відповідно до ч. 3 ст. 25 АПК РФ така заява розглядається арбітражними засідателями. Див: п. 4
 9. Стаття 63. Порядок виконання судового доручення
  протоколу (ст. 230 ЦПК). У разі неможливості або затруднительности доставки в суд письмових або речових доказів вони можуть бути оглянуті та досліджені за місцем їх зберігання або місцем їх знаходження (див. коментар до ст. 58, 184 ЦПК). 2. Неявка що у справі осіб не є перешкодою для виконання судового доручення лише за умови їх належного повідомлення про час і
 10. Стаття 228. Обов'язковість ведення протоколу
  протоколу є безумовною підставою для скасування рішення судом вищої інстанції (ч. 1 ст. 330, п. 7 ч. 2 ст. 364, ст. 387 ЦПК). За протоколом судового засідання вищестоящий суд формує свою думку про виконання судом першої інстанції вимог закону при розгляді та вирішенні справи. За відсутності протоколу не можна було б перевірити відповідність рішення встановленим судом
 11. Стаття 162. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків
  протоколі судового засідання. Перекладач дає підписку про попередження його про відповідальність, передбаченої ст. 307 КК РФ, яка долучається до протоколу судового
 12. Стаття 230. Складання протоколу
  протоколу покладається на секретаря судового засідання, проте основну відповідальність за якість цього найважливішого процесуального документа несе головуючий. Він зобов'язаний здійснювати постійний контроль за діями секретаря з протоколювання ходу процесу. Крім того, від дотримання самим головуючим вимог процесуального законодавства, від правильного вибору темпу
 13. Стаття 166. Закінчення розгляду справи по суті
  протоколі судового засідання. Мотивоване рішення і раніше оголошена резолютивна частина рішення підписуються всіма суддями, які брали участь у його прийнятті. Резолютивна частина складеного мотивованого рішення повинна дослівно відповідати резолютивній частині рішення, оголошеної в день закінчення розгляду справи. У разі оголошення в засіданні лише резолютивній частині рішення
 14. Стаття 240. Розгляд заяви про скасування заочного рішення суду
  протокол, який повинен відображати всі істотні моменти розгляду питання про перегляд заочного рішення (див. коментар до ст. 228 , 229
 15. Стаття 193. Оголошення рішення суду
  протоколі судового засідання. На головуючому також лежить обов'язок з роз'яснення особам, які беруть участь у справі, і представникам права на ознайомлення з протоколом судового засідання та на подачу зауважень на протокол (див. коментар до ст. 231 ЦПК). У протоколі повинні міститися відомості і про
 16. Стаття 79. Огляд і дослідження речових доказів, що швидко псуються
  протоколу огляду можуть бути прикладені фотографії, малюнки, інші документи. Протокол судового дії є письмовим доказом, який буде оголошено в судовому засіданні. Дані про огляд і дослідженні речових доказів, що швидко псуються, занесені в протокол, підлягають оголошенню в судовому засіданні у відповідності з принципом усності. 2. Швидкопсувні
 17. Стаття 74. Порядок виконання судового доручення
  протоколу. Свідки повинні предупреждаться про відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань і за відмову від дачі показань. Огляд і дослідження на місці письмових і речових доказів слід проводити також всім складом суду. Замість сторін і третіх осіб пояснення можуть давати їх представники. 3. Протокол судового засідання, складений при виконанні судового доручення,
 18. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
  протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, який розглядає справу ; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про явку осіб, що у розгляді справи, про повідомлення відсутніх осіб у встановленому порядку; 5) відводи, клопотання і
© 2014-2022  yport.inf.ua