Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Працівникові, звільненому від роботи в організації або в індивідуального підприємця у зв'язку з обранням його на вибір-ную посаду до виборного органу первинної профспілкової організації (далі також - звільнений профспілковий працівник), після закінчення терміну його повноважень надається попередня робота (посада), а при її відсутності з письмового згоди працівника інша рівноцінна робота (посада) у того ж роботодавця. При неможливості надання зазначеної роботи (посади) в свя-зи з ліквідацією організації або припиненням діяльності індивідуальним підприємцем або відсутністю в організації, у індивідуального підприємця відповідної роботи (посади) загальноросійський (міжрегіональний) професійний союз зберігає за цим працівником його середній заробіток на період працевлаштування, але не більше шести місяців, а в разі навчання чи пере-кваліфікації - на строк до одного року. При відмові працівника від запропонованої відповідної роботи (посади) середній заробіток за ним на період працевлаштування не зберігається, якщо інше не встановлено рішенням загальноросійського (міжрегіонального) професійного союзу.
Час роботи звільненого профспілкового працівника на виборній посаді у виборному органі первинної профспілкової ор-ганізації зараховується до його загального і спеціального трудового стаж.
Звільнені профспілкові працівники володіють такими ж трудовими правами, гарантіями та пільгами, як і працівники орга-нізації, індивідуального підприємця відповідно до колективним договором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам "
 1. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  1. У коментованій статті передбачено гарантії і пільги звільненим профспілковим працівникам, відповідно до яких працівники, обрані на виборну посаду до виборного органу первинної профспілкової організації та мають статус звільненого профспілкового працівника, володіють у сфері праці на підставі колективного договору такими ж трудовими правами, гарантіями та пільгами, як і працівники
 2. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорах
  1. Коментована стаття носить відсильний характер. Про гарантії працівникам, які входять до складу виборних профспілкових колегіальних органів і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст. 374. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним до профспілкових органів, див. коментар. до ст. 375. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, см.
 3. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, що був членами виборного профспілкового органу
  1. У коментованій статті визначено важливі гарантії права на працю тих працівників, які були керівниками виборного органу первинної профспілкової організації або їх заступниками без звільнення від основної роботи у роботодавця. 2. Суть цих гарантій в тому, що в них передбачається заборона для роботодавців звільняти зазначених працівників протягом 2 років після закінчення їхніх виборних
 4. 9.6. Профспілка: поняття, основні риси, права та їх гарантії
  Професійний союз (профспілка) - добровільне громадське об'єднання громадян, пов'язаних спільними виробничими, професійними інтересами по роду їх діяльності, що створюється з метою представництва і захисту їхніх соціально-трудових прав та інтересів. Основні риси профспілок: 1) є різновидом громадських об'єднань; 2) створюються громадянами на добровільних
 5. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  Коментар до статті 1. Про гарантії працівникам, які входять до складу виборних колегіальних органів профспілкових організацій і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст. 374. 2. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам див. коментар. до ст. 375. 3. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, див. коментар. до ст. 376. 4. Ряд гарантій
 6. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу
  Коментар до статті 1. Гарантії, що надаються працівникам, які є членами профспілкових органів, також знижені в порівнянні з Законом про профспілки. Так, згідно зі ст. 27 Закону про профспілки звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які були членами профспілкових органів, не допускається протягом 2 років після закінчення терміну їх повноважень, крім випадків ліквідації організації або
 7. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  Коментар до статті 1. Норми, включені в ст. 375, практично повністю відтворюють норми ст. 26 Закону про профспілки. Профспілковим працівникам, звільненим від роботи в організації внаслідок обрання (делегування) на виборні посади в профспілкові органи, надається після закінчення терміну їх повноважень попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота
 8. Стаття 31. Інші представники працівників
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) У випадках, коли працівники даного роботодавця не об'єднані в будь первинні профспілкові організації або жодна з наявних первинних профспілкових організацій не об'єднує більше половини працівників даного роботодавця та не уповноважена в порядку, встановленому цим Кодексом, представляти інтереси всіх працівників у соціальному
 9. Стаття 374. Гарантії працівникам, які входять до складу виборних колегіальних органів профспілкових організацій і не звільненим від основної роботи
  1. З метою забезпечення реальної можливості працівникам, обраним до профспілкових органів, швидко і ефективно виконувати обов'язки щодо захисту трудових прав та інтересів працівників у ст. 171, 374, 375 для них передбачаються додаткові гарантії у сфері трудових відносин. 2. В основі гарантій працівникам, які входять до складу виборних профспілкових органів, лежать положення, що містяться в документах
 10. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  1. У коментованій статті маються на увазі обов'язки (зобов'язання) роботодавців, що забезпечують права представників працівників відповідно до Рекомендації МОП N 143 "Про представників трудящих". Це обов'язки роботодавців щодо дотримання встановлених заходів правового захисту для членів виборних представницьких органів. У ТК вони сформульовані в основному в ст. 374-376 і включають гарантії
© 2014-2022  yport.inf.ua