Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу

1. У коментованій статті визначено важливі гарантії права на працю тих працівників, які були керівниками виборного органу первинної профспілкової організації або їх заступниками без звільнення від основної роботи у роботодавця.
2. Суть цих гарантій в тому, що в них передбачається заборона для роботодавців звільняти зазначених працівників протягом 2 років після закінчення їхніх виборних повноважень з підстав, передбачених п. 2, 3 і 5 ч. 1 ст. 81 ТК, без дотримання порядку, встановленого ст. 374 ТК, тобто воно допускається з дотриманням загального порядку звільнення і тільки з попередньої згоди вищого виборного профспілкового органу, а при відсутності останнього - з дотриманням порядку, встановленого ст. 373 ТК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу "
 1. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу
  гарантії надаються лише особам, які є керівниками виборних профспілкових органів організацій, та їх заступникам. Крім того, Законом про профспілки гарантувалася захист від будь-яких звільнень, не пов'язаних з винними діями працівників (за винятком ліквідації організації). Тепер же звільнення зазначених працівників може проводитися без попередньої згоди відповідних
 2. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  376. 4. Ряд гарантій працівникам, обраним до профспілкових органів і не звільненим від виконання трудових обов'язків, закріплюється в угодах. У Галузевому угоді з транспортного будівництва на 2007 - 2009 роки передбачено, що притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, не звільнених від виробничої роботи, обраних до профспілкових органів - уповноважених
 3. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  гарантії та пільги звільненим профспілковим працівникам, відповідно до яких працівники, обрані на виборну посаду до виборного органу первинної профспілкової організації та мають статус звільненого профспілкового працівника, володіють у сфері праці на підставі колективного договору такими ж трудовими правами, гарантіями та пільгами, як і працівники організації, індивідуального
 4. 9.6. Профспілка: поняття, основні риси, права та їх гарантії
  гарантії майнових прав профспілок; 2) гарантії працівникам, які входять до складу профспілкових органів і не звільненим від основної роботи; 3) гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним (делегованим) до профспілкових органів; 4) гарантії права на працю працівникам, є членами профспілкових органів; 5) обов'язки, що покладаються на роботодавця щодо створення
 5. Стаття 377. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації
  працівників. Відносно працівників, які не є членами профспілки, роботодавці також за письмовою заявою зазначених працівників щомісяця перераховують на рахунки профспілкової організації грошові кошти з їх заробітної плати на умовах і в порядку, встановлених колективним договором або галузевою (міжгалузевим) угодою, які поширюються на даного працівника. 5. На
 6. 2. Участь профспілок в звільненні по даній основ
  трудового договору з ініціативи роботодавця (зокрема, по розглянутій підставі за невідповідність займаній посаді), є обов'язковим, роботодавцю слід, зокрема, представити докази того, що: - до складу атестаційної комісії при проведенні атестації, яка послужила підставою для звільнення працівника, входив представник виборного органу
 7. Стаття 299. Тривалість вахти
  працівників на підставі ст. 8 ТК роботодавець також повинен враховувати думку іншого представницького органу працівників у порядку, встановленому ст. 372 ТК. Якщо ж первинна профспілкова організація чи інший представницький орган працівників не створений, то рішення про збільшення терміну вахти приймається роботодавцем самостійно (ч. 2 ст. 8
 8. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  правами і пільгами, як і інші працівники організації, згідно з колективним договором, угодою. 2. Статути професійних спілок також передбачають можливість правового і соціального захисту виборних профспілкових працівників. Так, Статутом професійної спілки працівників охорони здоров'я Російської Федерації передбачається, що центральний, територіальні комітети (ради)
 9. Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
  стаття присвячена положенню первинної профспілкової організації, її значенням у системі соціального партнерства. 2. Первинна профспілкова організація (її орган) діє в організації (у конкретного роботодавця) і представляє в соціальному партнерстві інтереси своїх членів. Однак при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного договору, а також при розгляді та
 10. Стаття 29. Представники працівників
  працівників. Насамперед, це профспілки та їх об'єднання. Представляти інтереси працівників може і первинна профспілкова організація, а також інші представники, обрані працівниками. Профспілкові організації і профспілки діють через свої органи . Згідно Закону про профспілки - це органи, утворені відповідно до статуту профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок або положенням про
 11. Стаття 31. Інші представники працівників
  права працівників на представництво своїх інтересів у взаємовідносинах з роботодавцем здійснюється, як правило, професійними спілками, об'єднуючими більшість працівників організації. Але існують і такі випадки, коли працівники даного роботодавця не об'єднані в будь первинні профспілкові організації або жодна з наявних первинних профспілкових організацій не об'єднує
 12. Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
  трудового розпорядку керівником організації передує їх попереднє обговорення з представницьким органом працівників. Відповідно до ст. 29 ТК інтереси працівників під час такого обговорення представляє орган первинної профспілкової організації. Працівники, які не є членами профспілки, можуть уповноважити орган первинної профспілкової організації на вираження їхньої думки при обговоренні
 13. Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
  стаття передбачає підстави та умови, за яких первинна профспілкова організація представляє інтереси всіх працівників даного роботодавця, незалежно від їх членства у профспілках. Такі повноваження реалізуються з питань, пов'язаних з колективними трудовими правами і обов'язками у випадках, передбачених ТК. До ним згідно ст. 30 ТК належать випадки проведення колективних
 14. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати виборним профспілковим органам приміщення для проведення зборів (конференцій), надати
© 2014-2022  yport.inf.ua