Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 299. Тривалість вахти

1. Частина 1 коментованої статті містить у період вахти Міжзмінний відпочинок незалежно від того протікав цей відпочинок у спеціально створених вахтових селищах або ж пристосованих для цих цілей і оплачуваних за рахунок роботодавця гуртожитках, інших житлових приміщеннях.
2. За загальним правилом тривалість вахти не повинна перевищувати 1 місяця. У виняткових випадках на окремих об'єктах тривалість вахти може бути збільшена до 3 місяців. Рішення про збільшення терміну вахти до 3 місяців роботодавець повинен приймати з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації в порядку, встановленому ст. 372 ТК для прийняття локальних нормативних актів (див. коментар. До ст. 372 ТК). Незважаючи на те що ч. 2 коментованої статті вимагає від роботодавця при встановленні порядку застосування вахтового методу враховувати тільки думку виборного органу первинної профспілкової організації, за наявності в організації іншого представницького органу працівників на підставі ст. 8 ТК роботодавець також повинен враховувати думку іншого представницького органу працівників у порядку, встановленому ст. 372 ТК. Якщо ж первинна профспілкова організація чи інший представницький орган працівників не створений, то рішення про збільшення терміну вахти приймається роботодавцем самостійно (ч. 2 ст. 8 ТК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 299. Тривалість вахти "
 1. Стаття 299. Тривалість вахти
  тривалість вахти не повинна бути більше одного місяця. Роботодавцю надано право у виняткових випадках (тобто беручи до уваги віддаленість і важкодоступність місця виробництва робіт, обмежені можливості використання транспортних засобів, інші несприятливі фактори) збільшити на окремих об'єктах тривалість вахти до 3 місяців. Таке рішення приймається
 2. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  тривалість робочого часу не може бути дотримана і що настає в період вахти переробка робочих годин балансується в рамках більш тривалого облікового періоду з тим, щоб тривалість робочого часу за даний період не перевищувала нормального числа робочих годин. Згідно ст. 91 ТК порядок обчислення норми робочого часу на певні календарні періоди (місяць, квартал,
 3. Стаття 107. Види часу відпочинку
  тривалість визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіком змінності і залежить від тривалості щоденної роботи і обідньої перерви. Трудовий кодекс не встановлює мінімальну тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку. За практиці режим роботи в організації встановлюється, як правило, таким чином, щоб мінімальна тривалість
 4. Стаття 61 . Про включення терміну дійсної військової служби в загальну тривалість військової служби
  тривалість військової служби тривалості дійсної військової служби до введення цього Закону в дію (1 березня 1993). Норма коментованої статті, по суті, аналогічна нормі ст. 63 Закону Російської Федерації "Про військовий обов'язок і військову службу". 2. Відповідно до коментарів статтею тривалість дійсної військової служби включається в загальну
 5. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  тривалості робочого дня або зміни, які безпосередньо передують неробочому святкового дня, ст. 95 не робить винятку, як колишнє законодавство, для працівників, яким вже встановлено скорочену тривалість робочого часу (працівникам, які не досягли 18-річного віку, інвалідам I і II групи, особам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, та ін.) Закріплена в ч.
 6. Стаття 97. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  тривалості робочого часу, встановленої для даного працівника відповідно до Трудового кодексу, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором для виконання понаднормової роботи та роботи, виконуваної на умовах ненормованого робочого дня, ст. 97
 7. Стаття 120. Обчислення тривалості щорічних оплачуваних відпусток
  тривалості як щорічної основної, так і щорічних додаткових оплачуваних відпусток працівників. Всі щорічні оплачувані відпустки (і основний, і додаткові) обчислюються в календарних днях і яким-небудь максимальною межею не обмежуються. У число календарних днів відпустки, що надається працівникові, не включаються тільки припадають на період відпустки неробочі святкові
 8. Стаття 107 . Види часу відпочинку
  стаття встановлює перелік видів часу відпочинку. У ній, перш за все, йдеться про перерви протягом робочого дня (зміни), але насправді ТК передбачає кілька видів перерв. Це, во- перший, перерви для відпочинку та харчування, які не включаються в робочий час і не оплачуються (див. ст. 108 ТК). Потім передбачені перерви, що надаються окремим категоріям працівників,
 9. Стаття 321. Щорічна додаткова оплачувана відпустку
  тривалий період для відпочинку і відновлення сил і працездатності. 2. Додаткові відпустки працюючим на Крайній Півночі і в прирівняних місцевостях надаються понад щорічні основних відпусток, а також понад додаткових відпусток, що надаються з інших передбачених трудовим законодавством підставах (за роботу в шкідливих і (або) небезпечних умовах праці, за роботу в
 10. Стаття 258. Перерви для годування дитини
  стаття не встановлює кількість наданих перерв і конкретну тривалість кожного з них, оскільки частота і тривалість цих перерв залежать від стану здоров'я вигодовуються дітей та їх кількості, тривалості робочої зміни, режиму праці та інших факторів. Зазвичай тривалість перерви для годування дитини становить 30 хвилин. Однак з урахуванням конкретних
 11. Порушення статутних правил несення внутрішньої служби та патрулювання в гарнізоні (ст. 344 КК).
  вахти), а одно нару-шення статутних правил патрулювання в гарнізоні особою, входити-дящім до складу патрульного наряду, якщо ці діяння спричинили тяжкі наслідки. Добовий наряд призначається для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, військової техніки і боєприпасів, приміщень і майна військової частини (підрозділи поділу), контролю за станом справ у підрозділах,
 12. Стаття 286. Відпустка при роботі за сумісництвом
  тривалості, встановленої ст. 115 (див. коментар. до неї). Якщо в порядку сумісництва працівник займає посаду (виконує роботу), по якій законом передбачений подовжений щорічну оплачувану відпустку, то йому повинен надаватися такий же подовжений відпустку (див. коментар. до ст. 115). 2. Щорічні оплачувані відпустки надаються сумісникам одночасно з відпусткою за
 13. Стаття 284 . Тривалість робочого часу при роботі за сумісництвом
  статтями).
 14. Коментар до п. 4
  тривалість військової служби за призовом до надходження у військово-навчальний заклад; б) тривалість військової служби за контрактом до вступу у військово-навчальний заклад з розрахунку: два місяці військової служби за контрактом за один місяць військової служби за призовом; в) тривалість військової служби під час навчання у військово-навчальному закладі з розрахунку: два місяці військової служби в
 15. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана відпустка працівникам віком до вісімнадцяти років
  тривалої відпустки. При щорічному складанні графіка відпусток і визначенні черговості надання щорічних оплачуваних відпусток працівникам враховується бажання неповнолітнього працівника використовувати відпустку у зручний для нього час. 2. Визначення величини відпустки в календарних днях означає, що при його обчисленні в нього включаються вихідні дні. Неробочі святкові дні,
 16. Стаття 305. Режими праці і відпочинку
  тривалість щоденної роботи, перерв для відпочинку та харчування, поділ робочого дня на частини, вихідні дні та інші питання регулюються угодою сторін. Але тривалість робочого тижня не може бути більше, а щорічної оплачуваної відпустки менше, ніж встановлено ТК (див. ст. 91 і 115 ТК і коммент. До них). При використанні особливого режиму робочого часу (ненормований
 17. Стаття 115. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки
  тривалість такої відпустки становить 28 календарних днів. Щорічна основна оплачувана відпустка не менше 28 календарних днів повинні отримувати всі особи, які працюють за трудовим договором, незалежно від того, чи є робота основної або сумісництвом, чи зайнятий працівник повне або неповний робочий час. 3. Щорічні основні оплачувані відпустки, тривалість яких встановлена
© 2014-2022  yport.inf.ua