Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів

1. Стаття, що носить відсильний характер. Про гарантії працівникам, які входять до складу виборних профспілкових колегіальних органів і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст. 374.
Про гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним до профспілкових органів, див. коментар. до ст. 375.
Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, див. коментар. до ст. 376.
2. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів і не звільненим від виконання трудових обов'язків, закріплюються також відповідними угодами. Так, Галузеве тарифна угода по гірничо-металургійному комплексу Російської Федерації на 2011-2013 роки передбачає, що працівники, які входять до складу виборних органів первинної профспілкової організації, комісії з трудових спорів і не звільнені від основної роботи, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню, переведені без їх згоди на іншу постійну роботу без попередньої згоди відповідного профспілкового органу (п. 10.3.1).
3. Частина 2 коментованої статті зобов'язує роботодавця звільнити від роботи працівників - членів КТС на час, необхідний для участі в засіданні КТС, і зберігати за працівником на час такого звільнення середній заробіток. Надання вільного від роботи часу членам КТС оформляється наказом роботодавця.
4. Частина 3 коментованої статті встановлює гарантії для працівників - членів КТС. Порядок звільнення працівників, обраних до складу КТС, з ініціативи роботодавця у випадках: скорочення чисельності або штату працівників (п. 2 ст. 81 ТК), невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації (п. 3 ст. 81 ТК), неодноразового невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення (п. 5 ст. 81 ТК), аналогічний порядку звільнення працівників, які є членами професійної спілки, встановленому ст. 373 ТК (див. коментар. До ст. 373 ТК). Отже, у зазначених випадках звільнення працівника, обраного до складу КТС, з ініціативи роботодавця здійснюється з урахуванням думки виборного профспілкового органу організації незалежно від того, складається такий працівник у профспілці чи ні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів "
 1. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
  грунтах працівникам, які входять до складу виборних колегіальних органів профспілкових організацій і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст. 374. 2. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам див. коментар. до ст. 375. 3. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, див. коментар. до ст. 376. 4. Ряд гарантій працівникам, обраним до
 2. 9.6. Профспілка: поняття, основні риси, права та їх гарантії
  гарантії майнових прав профспілок; 2) гарантії працівникам, які входять до складу профспілкових органів і не звільненим від основної роботи; 3) гарантії звільненим профспілковим працівникам, обраним (делегованим) до профспілкових органів; 4) гарантії права на працю працівникам, є членами профспілкових органів; 5) обов'язки, що покладаються на роботодавця щодо створення
 3. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  гарантії та пільги звільненим профспілковим працівникам, відповідно до яких працівники, обрані на виборну посаду до виборного органу первинної профспілкової організації та мають статус звільненого профспілкового працівника, володіють у сфері праці на підставі колективного договору такими ж трудовими правами, гарантіями та пільгами, як і працівники організації, індивідуального
 4. Стаття 29. Представники працівників
  працівників. Насамперед, це профспілки та їх об'єднання. Представляти інтереси працівників може і первинна профспілкова організація, а також інші представники, обрані працівниками. Профспілкові організації та профспілки діють через свої органи. Згідно із Законом про профспілки - це органи, утворені відповідно до статуту профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок або положенням про
 5. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу
  гарантії надаються лише особам, які є керівниками виборних профспілкових органів організацій, та їх заступникам. Крім того, Законом про профспілки гарантувалася захист від будь-яких звільнень, не пов'язаних з винними діями працівників (за винятком ліквідації організації). Тепер же звільнення зазначених працівників може проводитися без попередньої згоди відповідних
 6. Стаття 376. Гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу
  гарантії права на працю тих працівників, які були керівниками виборного органу первинної профспілкової організації або їх заступниками без звільнення від основної роботи у роботодавця. 2. Суть цих гарантій в тому, що в них передбачається заборона для роботодавців звільняти зазначених працівників протягом 2 років після закінчення їхніх виборних повноважень з підстав, передбачених п.
 7. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  працівникам, звільненим від роботи в організації внаслідок обрання (делегування) на виборні посади в профспілкові органи, надається після закінчення терміну їх повноважень попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) в тій же організації. При неможливості надання відповідної роботи (посади) за попереднім місцем роботи в разі
 8. Стаття 31. Інші представники працівників
  працівників можуть брати участь у системі соціального партнерства лише в тому випадку, коли в організації немає первинних профспілкових організацій або жодна профспілкова організація не об'єднує більше половини працівників даного роботодавця і жодна з них не уповноважена представляти інтереси всіх працівників (див. коментар. до ст. ст. 30, 37). У зазначених випадках можливі два варіанти
 9. Стаття 30. Представлення інтересів працівників первинними профспілковими організаціями
  стаття присвячена положенню первинної профспілкової організації, її значенням у системі соціального партнерства. 2. Первинна профспілкова організація (її орган) діє в організації (у конкретного роботодавця) і представляє в соціальному партнерстві інтереси своїх членів. Однак при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного договору, а також при розгляді та
 10. Стаття 190. Порядок затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку
  працівників. Відповідно до ст. 29 ТК інтереси працівників під час такого обговорення представляє орган первинної профспілкової організації. Працівники, які не є членами профспілки, можуть уповноважити орган первинної профспілкової організації на вираження їхньої думки при обговоренні правил внутрішнього трудового розпорядку. Якщо в організації первинна профспілкова організація відсутня або
 11. 2. Участь профспілок в звільненні по даній основ
  працівників, які є членами профспілки, у зв'язку з невідповідністю займаній посаді проводиться з урахуванням мотивованої думки виборного органу первинної профспілкової організації відповідно до ст. 373 Трудового кодексу РФ. Крім того, за наявності профспілки при проведенні атестації до складу атестаційної комісії в обов'язковому порядку включається представник виборного органу
 12. Стаття 41. Гарантії співробітнику поліції, обраному (призначеному) в законодавчий (представницький) або виконавчий орган державної влади або в орган місцевого самоврядування
  гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації "), а також час роботи в якості звільненого профспілкового працівника, на виборній посаді у виборному органі первинної профспілкової організації (ч. 2 ст. 375 ТК РФ, ч. 3 ст. 26 Федерального закону "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"). 3. Про понятті "органи місцевого
© 2014-2022  yport.inf.ua