Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників

1. У коментованій статті маються на увазі обов'язки (зобов'язання) роботодавців, що забезпечують права представників працівників відповідно до Рекомендації МОП N 143 "Про представників трудящих". Це обов'язки роботодавців щодо дотримання встановлених заходів правового захисту для членів виборних представницьких органів. У ТК вони сформульовані в основному в ст. 374-376 і включають гарантії для профспілкових працівників, що входять до складу виборних колегіальних органів профспілкових організацій і не звільнених від основної роботи (ст. 374); гарантії звільненим працівникам (ст. 375) та гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу (див. коментар. до зазначених статей).
2. Зміст перелічених гарантій для членів представницьких органів в ряді питань тісно пов'язано з вмістом обов'язків роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації. Ці заходи досить детально перераховані в ст. 377 ТК (див. коментар. До даної статті).
3. Найбільш повно і конкретно зазначені обов'язки (зобов'язання) роботодавця сформульовані в ст. 377 ТК стосовно діяльності виборного профспілкового органу - первинної профспілкової організації.
У їх числі обов'язок роботодавця безоплатно надати приміщення для проведення засідань, зберігання документації, а також надавати можливість розміщення інформації в доступному для працівників місці. У колективних договорах можуть передбачатися зобов'язання роботодавця щодо надання первинної профорганізації належать роботодавцю або орендованих ним будівель, споруд, приміщень та інших об'єктів, а також баз відпочинку, спортивних та оздоровчих центрів та інших об'єктів, які необхідні для використання працівниками та членами їх сімей. При цьому профспілки не мають права встановлювати плату за користування цими об'єктами для працівників, які не є членами цих професійних спілок, вище встановленої для працівників, які є членами цієї профспілки.
4. У колективних договорах може передбачатися зобов'язання роботодавця відраховувати кошти первинної профспілкової організації на культурно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу, що дозволяє профспілкам ширше розгорнути роботу щодо забезпечення працівникам умов для раціонального використання свого вільного часу.
5. Роботодавець здійснює також ряд організаційно-фінансових заходів, сприяючих забезпечення своєчасних зборів членських профспілкових внесків. Так, за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно безкоштовно перераховує на рахунок профспілкової організації членські профспілкові внески із заробітної плати працівників у порядку, встановленому колективним договором.
6. Відносно працівників, які не є членами профспілки, але які уповноважили первинну профорганізацію представляти їх інтереси (див. ст. 30 ТК і коммент. До неї), у ст. 377 передбачено, що, якщо в організації укладені колективні договори або на них поширюються галузеві (міжгалузеві) угоди, роботодавці за письмовою заявою працівників, які не є членами профспілки, щомісяця перераховують на рахунки профспілкової організації грошові кошти з їх заробітної плати (зазначених працівників) на умовах і в порядку, встановлених колективними договорами, галузевими (міжгалузевими) угодами. Порядок розрахунків та проведення банківських операцій, пов'язаних з перерахуванням на рахунки профспілки грошових коштів із заробітної плати працівників, встановлений листом ЦБ РФ від 27.05.1997 N 456 (в ред. Від 10.02.2000) * (59).
7. Оплата праці керівника виборного органу первинної профспілкової організації може проводитися за рахунок коштів роботодавця у розмірах, встановлених колективним договором.
8. Відносно інших представників працівників (ст. 31 ТК) заходи щодо забезпечення умов їх діяльності в трудовому законодавстві окремо не виділяються, але формулювання ст. 32 дозволяє зробити висновок, що роботодавець зобов'язаний забезпечувати діяльність та інших представників працівників згідно з трудовим законодавством, колективним договором, угодами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників "
 1. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  Коментар до статті 1. Закріплення обов'язку роботодавця створювати для представників працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати
 2. Стаття 377. Обов'язки роботодавця щодо створення умов для здійснення діяльності виборного органу первинної профспілкової організації
  1. У коментованій статті розкриваються основні обов'язки роботодавця щодо створення умов для нормальної організації різноманітної діяльності виборного органу первинної профспілкової організації. Ці обов'язки закріплені або безпосередньо в ТК (див. ч. 1, 2 коментованої статті), або випливають з колективного договору даної організації. 2. Інші поліпшують умови для забезпечення
 3. Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
  Коментар до статті 1. Коментована стаття дає легальне визначення соціального партнерства в сфері праці. Запропоноване визначення включає всі види взаємодії між працівниками (їх представниками), роботодавцями (їх представниками) і органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 2. Взаємодія може проявлятися у проведенні консультацій, веденні
 4. Стаття 406. Ухилення від участі в примирних процедурах
  Коментар до статті 1. Ухилення однієї із сторін спору від участі у створенні або роботі примирної комісії не має призвести до тупикової ситуації та наростання соціальної напруженості. Водночас надання права приступити в цьому випадку до проведення страйку означало б фактично визнання можливості ігнорувати примирні процедури, які, як показує світовий досвід,
 5. Стаття 384. Освіта комісій по трудових спорах
  Коментар до статті 1. Згідно ст. ст. 308, 348 ТК індивідуальні трудові спори, не врегульовані працівником і роботодавцем - фізичною особою, яка не є індивідуальним підприємцем, і релігійною організацією як роботодавцем самостійно, розглядаються в суді. Таким чином, КТС не утворюється, якщо роботодавцем є фізична особа, яка не є індивідуальним
 6. Стаття 1461. Службова топологія
  1. Топологія, створена працівником у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця, визнається службової топологією. 2. Право авторства на службову топологію належить працівнику. 3. Виключне право на службову топологію належить роботодавцю, якщо договором між ним і працівником не передбачено інше. 4. Якщо виключне право на
 7. Стаття 363. Відповідальність за перешкоджання діяльності державних інспекторів праці
  Коментар до статті 1. Стаття 212 ТК зобов'язує роботодавця: а) забезпечувати безперешкодний допуск посадових осіб органів державного нагляду і контролю за дотриманням вимог охорони праці з метою перевірки умов і охорони праці в організації, розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; б) виконувати приписи посадових осіб органів
 8. Стаття 400. Розгляд вимог працівників, професійних спілок та їх об'єднань
  Коментар до статті 1. Відповідно до коментарів статтею роботодавець зобов'язаний розглянути спрямовані йому вимоги працівників. Про своє рішення він повинен повідомити представника працівників, уповноваженому на участь у вирішенні колективного трудового спору, в 3-денний термін з дня отримання вимог. 2. Відповідь складається в письмовій формі, яку закон визнає обов'язковою. 3.
 9. Стаття 34. Інші представники роботодавців
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає обмежені можливості участі роботодавців у системі соціального партнерства через представників, які не є об'єднаннями роботодавців. Тепер державні органи та органи місцевого самоврядування можуть представляти інтереси лише установ та інших організацій, що фінансуються з бюджету. Такі роботодавці можуть не створювати
 10. Стаття 228. Обов'язки роботодавця при нещасному випадку
  Коментар до статті Встановлюючи обов'язки роботодавця при нещасному випадку, коментована стаття визначає також рівень нормативних актів, якими можуть передбачатися органи та організації, що підлягають інформуванню про нещасний випадок, що сталося у роботодавця, і уточнює, що родичів потерпілого необхідно негайно інформувати немає про всякому, а тільки про важкому
 11. Стаття 22. Основні права та обов'язки роботодавця
  1. У коментованій статті закріплені основні права і обов'язки роботодавця. Одним з основних прав роботодавця є право укладати, змінювати і розривати трудові договори з працівниками відповідно до ТК, іншими федеральними законами. У ТК передбачено загальний порядок укладення трудового договору (див. ст. 63-71), зміни трудового договору (див. ст. 72-76) і припинення трудового
 12. Стаття 25. Сторони соціального партнерства
  Коментар до статті 1. Норма ч. 1 статті розрізняє сторони соціального партнерства та їх представників. У діяльності відповідних комісій беруть участь представники сторін, зазначені в ст. ст. 29 - 31, 33, 34 ТК, проте вони діють від імені та в інтересах сторін. Правові наслідки їхніх дій настають для працівників і роботодавців. Представники сторін несуть відповідальність за
 13. Стаття 33. Представники роботодавців
  1. Відповідно до ст. 33 ТК на локальному рівні при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні колективного договору, а також при розгляді та вирішенні колективних трудових спорів працівників з роботодавцем, представниками роботодавця - юридичної особи є керівник організації, роботодавець - індивідуальний підприємець (особисто) або уповноважені ними
 14. Стаття 212. Обов'язки роботодавця щодо забезпечення безпечних умов і охорони праці
  1. Відповідно до п. 3 ст. 37 Конституції кожен має право на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни. Відповідно до цієї конституційної норми коментована стаття передбачає, що роботодавець зобов'язаний забезпечити здорові і безпечні умови праці, охорону праці для всіх працівників. Вона містить докладний перелік обов'язків роботодавця щодо забезпечення
 15. Стаття 31. Інші представники працівників
  1. Реалізація права працівників на представництво своїх інтересів у взаємовідносинах з роботодавцем здійснюється, як правило, професійними спілками, об'єднуючими більшість працівників організації. Але існують і такі випадки, коли працівники даного роботодавця не об'єднані в будь первинні профспілкові організації або жодна з наявних первинних профспілкових організацій не
 16. Коментар до статті 5.33
  Про співвідношення Трудового кодексу РФ до чинного на території РФ трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, см. п. 2 коментарю до ст. 5.27. Про статус роботодавця, особи, його представляє, см. п. 1 коментаря до ст. 5.28, п. 1 коментаря до ст. 5.29. Про статус примирних процедур див. п. 1 - 3 коментарю до ст. 5.32. Виконання
 17. 1. Поняття і види об'єднань роботодавців
  Особливою формою некомерційної організації, близької до об'єднань юридичних осіб, є об'єднання роботодавців. Об'єднання роботодавців - форма некомерційної організації, заснована на членстві роботодавців - юридичних та (або) фізичних осіб (ст. 3 Федерального закону від 30 жовтня 2002 р. "Про об'єднання роботодавців"). --- СЗ РФ. 2002. N 48.
 18. Стаття 27. Форми соціального партнерства
  1. Серед форм соціального партнерства, передбачених у ст. 27 ТК, вказані насамперед колективні переговори з підготовки проектів колективних договорів, угод і їх укладення, які найбільшою мірою забезпечують взаємодію його сторін, сприяючи найбільш повному погодженням інтересів сторін договірного регулювання. Механізм реалізації цієї форми соціального партнерства
© 2014-2022  yport.inf.ua