Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 389.2. Судові рішення, що підлягають апе-ляціонному оскарженню

1. Відповідно до вимог цієї глави рішення суду першої інстанції, які не набрали законної сили, можуть бути оскаржені сторонами в апеляційному порядку.
2. Ухвали або постанови про порядок дослідження доказів, про задоволення або відхилення клопотань учасників судового розгляду та інші судові рішення, винесені в ході судового розгляду, оскаржуються в апеляційному порядку одночасно з оскарженням підсумкового судового рішення у справі, за винятком судових рішень, зазначених у частині третій цієї статті.
3. До винесення підсумкового судового рішення апеляційному оскарженню підлягають ухвали мирового судді про повер-щении заяви особі, його подала, або про відмову у прийнятті заяви до провадження; судові постанови або ухвали про обрання запобіжного заходу або про продовження термінів її дії, про приміщення особи в медичний або психіатричний стаціонар для виробництва судової експертизи, про призупинення кримінальної справи, про передачу кримінальної справи за підсудністю або про зміну підсудності кримінальної справи, про повернення кримінальної справи прокурору; інші судові рішення, що зачіпають права громадян на доступ до правосуддя і на розгляд справи в розумні строки і перешкоджають подальшому руху справи, а також окремі ухвали або постанови.
4. Оскарження ухвали або постанови, винесених під час судового розгляду, не зупиняє судовий розгляд.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 389.2. Судові рішення, що підлягають апе-ляціонному оскарженню "
 1. Стаття 389.20. Рішення, що приймаються судом апелля-ційної інстанції
  судове раз-бірательство до суду першої інстанції зі стадії підготовки до судового засідання або судового розгляду; 5) про скасування виправдувального вироку і про винесення виправдувального вироку; 6) про скасування ухвали чи постанови і про винесення обвинувального або виправдувального вироку або іншого судового рішення; 7) про скасування вироку, ухвали, постанови і про
 2. Стаття 317. Судові акти, прийняті арбітражним судом за результатами розгляду заяви про перегляд су-дебного акта за новим або нововиявленими обставинами
  судового акта за нововиявленими обставинами і приймаючи рішення по суті, зобов'язаний був винести два самостійних рішення. Прийнявши рішення про задоволення заяви про скасування рішення суду за нововиявленими обставинами, суд був не вправі повторно розглядати справу по суті безпосередньо після скасування судового акта в тому ж судовому засіданні в відсутність пред-ставники
 3. Стаття 389.1. Право апеляційного оскарження
  судового рішення належить засудженому, виправданому, їх захисникам та законним представникам, державному обвинувачу і (або) вищестоящому прокурору, потерпілому, приватному обвинувачу, їх законним представникам та представникам, а також іншим особам у тій частині, в якій оскаржуване судове рішення зачіпає їх права та законні інтереси. 2. Цивільний позивач, цивільний відповідач або їх
 4. Стаття 257. Право апеляційного оскарження
  судовий акт зменшує й обмежує право на судовий захист і не дозволяє забезпечити ефективне поновлення у правах за допомогою правосуддя, що відповідає вимогам справедливості. Саме в рамках здійснення судового захисту прав і свобод та можливе оскарження до суду рішень і дій (чи бездіяльності) будь-яких державних органів, включаючи судові. Див: п. 2 Ухвали
 5. Стаття 389.4. Терміни апеляційного оскарження вироків чи інших судових рішень
  судового рішення, кримінальна справа не може бути витребувана із суду. 3. Апеляційні скарга, подання, подані з пропуском строку, залишаються без
 6. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  стаття передбачає адміністративний і (або) судовий порядок оскарження рішень державних інспекторів праці. Адміністративний порядок передбачає подачу скарги вищестоящому по підпорядкованості особі чи органу. У ст. 361 уточнюється, що рішення державних інспекторів праці можуть бути оскаржені відповідному керівнику за підпорядкованістю, головному державному інспектору
 7. Стаття 244. Законна сила заочного рішення суду
  рішення набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне чи касаційне оскарження, якщо воно не було оскаржене. При цьому до звичайного десятидневному терміну на оскарження (ст. 321, 338 ЦПК) відповідно до ст. 237 ЦПК додається додатково сім днів, протягом яких відповідач має право подати заяву про скасування заочного рішення, а також час, що минув з дня винесення
 8. Стаття 269. Повноваження арбітражного суду апеляційної-ної інстанції
  судового розгляду у розумний термін. Див: Ухвала Конституційного Суду РФ від 18.01.2011 N 2-О-О. Слід враховувати, що крім повноважень, встановлених ст. 269 АПК РФ, щодо визначень є додаткове повноваження - напрямок питання на новий розгляд - п. 2 ч. 4 ст. 272 АПК РФ. Див: п. 36 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування АПК РФ при
 9. Стаття 31.1. Вступ постанови по справі про адміністративне правопорушення законної сили
  рішення за скаргою, протесту, якщо зазначене рішення не було оскаржено або опротестовано, за винятком випадків, якщо рішенням скасовується винесену постанову; 3) негайно після винесення що не підлягає оскарженню рішення за скаргою, протесту, за винятком випадків, якщо рішенням скасовується винесену
 10. Стаття 31.1. Вступ постанови по справі про адміністративне правопорушення законної сили
  рішення за скаргою, протесту, якщо зазначене рішення не було оскаржено або опротестовано, за винятком випадків, якщо рішенням скасовується винесену постанову; 3) негайно після винесення що не підлягає оскарженню рішення за скаргою, протесту, за винятком випадків, якщо рішенням скасовується винесену
 11. Стаття 225. Зміст ухвали суду
  судового засідання. Крім того, повинні бути названі особи, що у справі, прокурор, представники сторін, якщо вони брали участь у процесі, вказані відомості про предмет спору. 2. Описова частина визначення містить вимоги позивача, заперечення відповідача і пояснення інших осіб, що у справі. 3. У мотивувальній частині необхідно обгрунтувати прийняте рішення посиланнями на
 12. Стаття 389. Виконання рішень комісії з трудових спорів
  стаття встановлює строк добровільного виконання - 3 дні після закінчення 10 днів, передбачених для оскарження. Таким чином, після закінчення 13 днів з дня прийняття рішення, якщо жодна зі сторін не оскаржила його, рішення КТС має бути виконане. 2. Для примусового виконання рішення працівник повинен отримати в комісії відповідне посвідчення. Однак із заявою про видачу
 13. Стаття 319. Порядок оскарження судових постанов, пов'язаних з відновленням втраченого судового провадження
  судових постанов, пов'язаних з відновленням втраченого судового
 14. Стаття 104. Оскарження ухвали суду з питань, пов'язаних із судовими витратами
  судових витрат безпосередньо в касаційну інстанцію, суд якого рівня повинен розглядати таку заяву і в якій процесуальній формі має бути винесений судовий акт з цього питання? Відповідь. Відповідно до ст. 201 ЦПК України суд, який прийняв рішення по справі, може прийняти додаткове рішення у випадку, якщо судом не вирішено питання про судові витрати. В даному випадку судом,
 15. Стаття 389.5. Порядок відновлення строку апелля-ційного оскарження
  389.6 справжнього
 16. Стаття 319. Порядок оскарження судових постанов, пов'язаних з відновленням втраченого судового провадження
  статтями). На рішення, прийняті судом по першій інстанції, скарга подається у порядку, передбаченому ст. 336-340 ЦПК, а скарга на визначення цього суду - в порядку, встановленому ст. 371 зазначеного Кодексу (див. коментар до цими статтями). 2. На практиці можуть мати місце випадки завідомо неправдивого звернення із заявою про відновлення втраченого судового провадження, наприклад: відновити
 17. Стаття 235. Зміст заочного рішення суду
  рішення так само, як і винесеного при дотриманні звичайного порядку, повинно відповідати загальним вимогам (див. коментар до ст. 198 ЦПК). Однак його слід іменувати заочним, а резолютивна частина рішення крім вказівки на строк і порядок апеляційного чи касаційного оскарження повинна містити вказівка про термін і порядок подання заяви про перегляд цього рішення самим судом (ст. 239 ЦПК).
 18. Стаття 273. Право касаційного оскарження
  стаття закріплює право осіб, що беруть участь у справі, на оскарження судових актів, що вступили в законну силу, в порядку, передбаченому ст. 180 АПК РФ (див. коментар до даної статті). З цього правила випливає, що рішення, що вступають у законну силу негайно, можуть бути оскаржені лише в касаційному порядку. В касаційну інстанцію можуть бути оскаржені як рішення суду першої інстанції,
 19. Стаття 372. Термін подачі приватної скарги, подання прокурора
  статтями). Якщо особи, яким цим Кодексом надано право оскарження ухвал, звернулися до суду касаційної інстанції після закінчення зазначеного терміну, але при цьому заявили клопотання про його відновлення, то суд може відновити пропущений процесуальний строк, якщо визнає причини його пропуску поважними, після чого розглядає скаргу або подання по суті. В іншому
© 2014-2022  yport.inf.ua