Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 389.29. Описово-мотивувальна частина виправдувального апеляційного вироку

1. Описово-мотивувальна частина виправдувального апеляційного вироку викладається в порядку, встановленому статтею 305 цього Кодексу, з урахуванням вимог цієї статті.
2. У описово-мотивувальної частини виправдувального апеляційного вироку викладаються:
1) істота пред'явленого обвинувачення або опис злочинного діяння, визнаного доведеним, які викладені в звинувать-тельном вироку суду першої інстанції, або встановлені обставини, які стали підставою для постанови оправда-тельного вироку або винесення ухвали, постанови суду першої інстанції;
2) обставини кримінальної справи, встановлені судом апеляційної інстанції;
3) мотиви, з яких суд апеляційної інстанції відкинув докази, представлені стороною обвинувачення, або які наведені в обвинувальному або виправдувальному вироку або в ухвалі, постанові суду першої інстанції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 389.29. Описово-мотивувальна частина виправдувального апеляційного вироку "
 1. Стаття 389.31. Описово-мотивувальна частина обвинувального апеляційного вироку
  1. Описово-мотивувальна частина обвинувального апеляційного вироку викладається в порядку, встановленому статтею 307 цього Кодексу, з урахуванням вимог цієї статті. 2. У описово-мотивувальній частині обвинувального апеляційного вироку викладаються: 1) суть пред'явленого обвинувачення або опис злочинного діяння, визнаного доведеним, які викладені у вироку суду
 2. Стаття 305. Описово-мотивувальна частина оп-равдательного вироку
  1. У описово-мотивувальної частини виправдувального вироку викладаються: 1) суть пред'явленого обвинувачення; 2) обставини кримінальної справи, встановлені судом; 3) підстави виправдання підсудного і докази, що їх підтверджують; 4) мотиви, з яких суд відкидає докази, представлені стороною обвинувачення; 5) мотиви рішення щодо цивільного позову. 2. Не допускається
 3. Стаття 351. Постанова вироку
  Вирок постановляється головуючим в порядку, встановленому главою 39 цього Кодексу, з наступними вилучили-тиями: 1) у вступній частині вироку не вказуються прізвища присяжних засідателів; 2) в описово-мотивувальної частини виправдувального вироку викладається істота звинувачення, з приводу якого колегією присяжних засідателів був винесений виправдувальний вердикт, і містяться
 4. Стаття 389.32. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку
  1. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку викладається в порядку, встановленому статтею 308 цього Кодексу, з урахуванням вимог цієї статті. 2. Резолютивна частина обвинувального апеляційного вироку повинна містити одне з рішень: 1) про скасування обвинувального вироку суду першої інстанції і про винесення обвинувального вироку; 2) про скасування виправдувального
 5. Стаття 389.20. Рішення, що приймаються судом апелля-ційної інстанції
  1. В результаті розгляду кримінальної справи в апеляційному порядку суд приймає одне з рішень: 1) про залишення вироку, ухвали, постанови без зміни, а скарги або подання без задоволення; 2) про скасування обвинувального вироку і про винесення виправдувального вироку; 3) про скасування обвинувального вироку і про винесення обвинувального вироку; 4) про скасування вироку,
 6. Стаття 303. Складання вироку
  1. Після вирішення питань, зазначених у статті 299 цього Кодексу, суд переходить до складання вироку. Він викладається на тій мові, на якому проводилося судовий розгляд, і складається з вступної, описово-мотивувальної та резолютивної частин. 2. Вирок повинен бути написаний від руки або виготовлений за допомогою технічних засобів одним із суддів, що беруть участь в його по-становленні.
 7. Стаття 307. Описово-мотивувальна частина об-знахідного вироку
  Описово-мотивувальна частина обвинувального вироку повинна містити: 1) опис злочинного діяння, визнаного судом доведеним, із зазначенням місця, часу, способу його вчинення, форми вини, мотивів , цілей і наслідків злочину; 2) докази, на яких грунтуються висновки суду щодо підсудного, і мотиви, з яких суд відкинув інші доказів-тва; 3) вказівка на
 8. Стаття 348. Обов'язковість вердикту
  1. Виправдувальний вердикт колегії присяжних засідателів обов'язковий для головуючого і тягне за собою постанову їм виправдувального вироку. 2. Обвинувальний вердикт обов'язковий для головуючого у кримінальній справі, за винятком випадків, передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. 3. Головуючий кваліфікує скоєне підсудним відповідно до
 9. Стаття 389.25. Скасування виправдувального вироку, постановленого на підставі виправдувального вердикту кіл-Легії присяжних засідателів
  1. Виправдувальний вирок, постановлений на підставі виправдувального вердикту колегії присяжних засідателів, може бути скасований за поданням прокурора або скаргою потерпілого або його законного представника і (або) представника лише за наявності таких істотних порушень кримінально-процесуального закону, які обмежили право прокурора, потерпілого або його законного представника і
 10. Стаття 389.28. Апеляційні вирок, визначення і постанова
  1. Рішеннями суду апеляційної інстанції є апеляційні вирок, визначення і постанова. 2. Апеляційний вирок виноситься від імені Російської Федерації в порядку, встановленому статтями 297 - 313 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, передбачених цією главою. 3. В апеляційних визначенні, постанові зазначаються: 1) дата і місце винесення ухвали,
 11. Стаття 390. Вступ вироку в законну силу і об-рощення його до виконання
  (в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ) 1. Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку його оскарження в апеляційному порядку, якщо він не був оскаржений сторонами. 2. Вирок суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту його проголошення і може бути переглянутий лише в порядку, встановленому главами 47.1, 48.1 і 49 цього
 12. Стаття 389.33. Постанова апеляційного при-говору, винесення апеляційних ухвали, постанови і звернення їх до виконання
  1. Апеляційний вирок постановляється, апеляційні ухвали, постанови виносяться в нарадчій кімнаті і підписуються всім складом суду. Суддя, який залишився при окремій думці, має право викласти його в письмовій формі в нарадчій кімнаті. Особлива думка долучається до кримінальної справи і оголошення в залі судового засідання не підлягає. 2. Вступна та резолютивна частини рішення суду
 13. Стаття 225. Зміст ухвали суду
  1. Ухвала суду складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин. Вступна частина всіх виносяться в нарадчій кімнаті визначень включає в себе відомості про час і місце його винесення, найменуванні суду, склад суду, секретарі судового засідання. Крім того, повинні бути названі особи, що у справі, прокурор, представники сторін, якщо вони брали участь у
 14. Стаття 389.26. Зміна вироку та іншого судово-го рішення
  1. При зміні вироку та іншого судового рішення в апеляційному порядку суд має право: 1) пом'якшити засудженому покарання або застосувати відносно його кримінальний закон про менш тяжкий злочин; 2) посилити засудженому покарання або застосувати відносно його кримінальний закон про більш тяжкий злочин; 3) зменшити або збільшити розмір відшкодування матеріального збитку і компенсації моральної
© 2014-2022  yport.inf.ua