Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 412.8. Постанова про передачу наглядових скарги, подання з кримінальною справою для розгляду в судовому засіданні Президії Верховного Суду Російської Федерації

1. Постанова про передачу наглядових скарги, подання з кримінальною справою для розгляду в судовому засіданні Прези-Діума Верховного Суду Російської Федерації має містити:
1) дату і місце винесення постанови;
2) прізвище та ініціали судді, який виніс постанову;
3) дані про особу, яка подала скаргу, подання;
4) вказівка на судові рішення, які оскаржуються;
5) виклад змісту справи, по якій прийняті судові рішення;
6) мотиви для передачі наглядових скарги, подання з кримінальною справою для розгляду в судовому засіданні Президії Верховного Суду Російської Федерації;
7) пропозиції судді, який виніс постанову.
2. Суддя Верховного Суду Російської Федерації разом з винесеним їм постановою передає наглядові скаргу, представ-ня з кримінальною справою до Президії Верховного Суду Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 412.8. Постанова про передачу наглядових скарги, подання з кримінальною справою для розгляду в судовому засіданні Президії Верховного Суду Російської Федерації "
 1. Стаття 412.5. Розгляд наглядових скарги, подання
  статтями 412.1 - 412.3 цього Кодексу пра-вилами, вивчаються суддею Верховного Суду Російської Федерації. Суддя Верховного Суду Російської Федерації вивчає наглядові скаргу, подання за матеріалами, прикладеним до скарги, поданням, або за матеріалами витребуваного кримінальної справи. 2. За результатами вивчення наглядових скарги, подання суддя Верховного Суду Російської Федерації
 2. Стаття 401.11. Постанова судді про передачу кас-саціонних скарги, подання з кримінальною справою для роз-гляду в судовому засіданні суду касаційної інстанції
  постанови; 2) прізвище та ініціали судді, який виніс постанову; 3) найменування суду касаційної інстанції , в який передається кримінальну справу для розгляду; 4) дані про особу, яка подала касаційні скаргу, подання; 5) вказівку на судові рішення, які оскаржуються; 6) мотиви для передачі касаційних скарги, подання з кримінальною справою для розгляду в судовому засіданні
 3. Стаття 385. Повідомлення осіб, що у справі, про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції
  стаття спрямована на забезпечення своєчасного розгляду справи судом наглядової інстанції при дотриманні процесуальних прав беруть участь у справі осіб. Суд наглядової інстанції, до якого надійшла справа з визначенням відповідного судді про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції, повинен направити особам,
 4. Стаття 384. Ухвалу про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції
  постанов, що вступили в законну силу, за протестами в порядку нагляду, право принесення яких належало керівникам відповідних судів та органів прокуратури . У цьому Кодексі передбачено, що набрали законної сили судові рішення можуть бути переглянуті за скаргами або уявленням осіб, зазначених у ст. 376 ЦПК. Разом з тим визначення про передачу наглядової
 5. Стаття 401.8. Розгляд касаційних скарги, подання
  постанову: 1) про відмову в передачі касаційних скарги, подання для розгляду в судовому засіданні суду касаційної інстанції, якщо відсутні підстави для перегляду судових рішень у касаційному порядку. При цьому касаційні скарга, подання та копії оскаржуваних судових постанов залишаються в суді касаційної інстанції; 2) про передачу касаційних скарги, подання
 6. Стаття 384. Ухвалу про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції
  передачі наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової
 7. Стаття 412.10. Порядок і термін розгляду уголов-ного справи за наглядовим скарзі, поданням в судовому за-седанів Президії Верховного Суду Російської Федерації
  412.1 цього Кодексу. 2. Голова Верховного Суду Російської Федерації або його заступник, член Президії Верховного Суду Російської Фе-ської Федерації, які винесли постанову про передачу наглядових скарги, подання з кримінальною справою для розгляду в судовому засіданні Президії Верховного Суду Російської Федерації, не можуть брати участь у розгляді даної кримінальної справи Президією
 8. Стаття 385. Повідомлення осіб, що у справі, про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції
  передачі наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової
 9. Стаття 412.4. Повернення наглядових скарги, перед-уявлення без розгляду по суті
  412.3 цього Кодексу; 2) наглядові скарга, подання подано особою, яка не має права на звернення до суду наглядової інстанції; 3) пропущено строк оскарження судового рішення в порядку нагляду; 4) надійшло прохання про відкликання наглядових скарги, подання; 5) наглядові скарга, подання подані з порушенням правил, встановлених частиною третьою статті 412.1 справжнього Кодек-са. 2.
 10. Стаття 401.12. Повідомлення осіб, що у справі, про передачу касаційних скарги, подання з кримінальною справою для розгляду в судовому засіданні суду касаційної ної інстанції
  передачі касаційних скарги, подання з кримінальною справою для розгляду в судовому засіданні суду касаційної інстанції та копії касаційних скарги, подання. 2. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, повинні бути повідомлені про дату, час і місце розгляду кримінальної справи за касаційними скарзі, поданням не пізніше 14 діб до дня судового засідання. Неявка
 11. Стаття 412.7. Постанова про відмову в передачі наглядових скарги, подання для розгляду в доль-ном засіданні Президії Верховного Суду Російської Федеративної-ції
  постанови; 2) прізвище та ініціали судді, який виніс постанову; 3) дані про особу, який подав скаргу, подання; 4) вказівка на судові рішення, які оскаржуються; 5) мотиви, з яких відмовлено у передачі наглядових скарги, подання для розгляду в судовому засіданні Президії Верховного Суду Російської
 12. Стаття 383. Визначення судді про відмову в передачі наглядової скарги або подання прокурора для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції
  постанов у порядку нагляду. На підтвердження цього висновку у визначенні повинні бути наведені посилання на норми матеріального та процесуального права, якими суддя керувався. Визначення голови або заступника голови верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу, окружного
 13. Стаття 381. Розгляд наглядової скарги або подання прокурора
  постанови можуть вирішуватися суддею як одночасно, так і в різний час залежно від моменту надходження прохання про призупинення виконання оскаржуваного в порядку нагляду судової постанови. За своєю ініціативою суддя не вправі зупиняти виконання судової постанови. 2. Розгляд суддею відповідного суду наглядової скарги або подання завершується
 14. Стаття 380.1. Дії суду наглядової інстанції після надходження наглядової скарги або подання прокурора
  стаття наділяє голів і заступників крайових, обласних і рівних їм за компетенції судів повноваженнями вивчати наглядові скарги та подання прокурора, проступили в президію відповідних судів, самостійно або доручати їх вивчення суддям даних судів. При цьому оформлення зазначених доручень в якій-небудь процесуальній формі (наприклад, шляхом винесення ухвали,
 15. Стаття 412.11. Повноваження Президії Верховного Суду Російської Федерації при перегляді судових рішень у порядку нагляду
  412.4 цього Кодексу. 2. У випадках, передбачених пунктами 2 - 7 частини першої цієї статті, суд наглядової інстанції повинен вказати конкретне підставу скасування або зміни судового рішення відповідно до частини першої статті 412.9 цього Кодексу. 3. Постанова суду наглядової інстанції підписується головуючим у судовому засіданні і повинно відповідати вимогам
 16. Стаття 378. Зміст наглядової скарги або подання прокурора
  стаття містить і кілька спеціальних, дотримання яких потрібно не за всіма скаргами, поданнями . Так, при подачі наглядової скарги або подання на винесене в порядку нагляду визначення Судової колегії в цивільних справах Верховного Суду РФ або Військової колегії Верховного Суду РФ в ній повинно бути зазначено, в чому полягає порушення єдності судової практики, і повинні бути
 17. Стаття 379.1. Повернення наглядової скарги або подання прокурора без розгляду по суті
  наглядова скарга або подання прокурора підлягають поверненню без розгляду по суті. Для повернення наглядової скарги або подання прокурора без розгляду по суті не вимагається сукупності обставин, перерахованих у ст. 379.1 ЦПК, а досить встановлення лише одного з них. Обов'язок з перевірки наявності цих обставин законом покладено на суддю, якому
 18. Стаття 382. Строки розгляду наглядової скарги або подання прокурора
  стаття регламентує терміни розгляду наглядової скарги або подання прокурора в суді наглядової інстанції. Термін розгляду наглядової скарги або подання прокурора починає текти з дня їх надходження до суду наглядової інстанції, а закінчується в день винесення суддею суду наглядової інстанції одного з визначень, передбачених ч. 2 ст. 381 ЦПК. У президії верховного суду
 19. Стаття 380.1. Дії суду наглядової інстанції після надходження наглядової скарги або подання прокурора
  наглядової інстанції після надходження наглядової скарги або подання
© 2014-2022  yport.inf.ua