Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 46.1. Розвиток забудованих територій

(введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
1. Розвиток забудованих територій здійснюється в межах елемента планувальної структури (кварталу, мікрорайону) або його частини (частин), у межах суміжних елементів планувальної структури або їх частин.
2. Рішення про розвиток забудованої території приймається органом місцевого самоврядування за ініціативою органу державного-кої влади суб'єкта Російської Федерації, органу місцевого самоврядування, фізичних або юридичних осіб при наявності градо-будівельного регламенту, а також місцевих нормативів містобудівного проектування (за їх відсутності - затверджених органом місцевого самоврядування розрахункових показників забезпечення такої території об'єктами соціального та комунально-побутового при-значення, об'єктами інженерної інфраструктури).
3. Рішення про розвиток забудованої території може бути прийнято, якщо на такій території розташовані:
1) багатоквартирні будинки, визнані у встановленому Урядом Російської Федерації порядку аварійними і підлягає-ські знесенню;
2) багатоквартирні будинки, знесення, реконструкція яких плануються на підставі муніципальних адресних програм, утвер-ганізацій представницьким органом місцевого самоврядування.
4. На забудованій території, щодо якої прийнято рішення про розвиток, можуть бути розташовані інші об'єкти капи-тального будівництва, вид дозволеного використання та граничні параметри яких не відповідають містобудівній регла-менту.
5. На забудованій території, щодо якої прийнято рішення про розвиток, не можуть бути розташовані інші об'єкти капи-тального будівництва, за винятком зазначених у частинах 3 і 4 цієї статті.
6. У рішенні про розвиток забудованої території повинні бути визначені її місце розташування та площу, перелік адрес зда-ний, будівель, споруд, що підлягають знесенню, реконструкції.
7. Розвиток забудованих територій здійснюється на підставі договору про розвиток забудованої території відповідно до статті 46.2 цього Кодексу.
8. Надання для будівництва в межах території, щодо якої прийнято рішення про розвиток, земельних участ-ков, які знаходяться в муніципальній власності або державна власність на які не розмежована і які не надані у користування та у володіння громадянам та юридичним особам, здійснюється особі, з яким органом місцевого само-управління укладено договір про розвиток забудованої території, без проведення торгів відповідно до земельного законодательст-вом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 46.1. Розвиток забудованих територій "
 1. Стаття 43. Проекти межування територій
  1. Підготовка проектів межування територій здійснюється стосовно забудованим і підлягає забудові територій-ям, розташованим у межах елементів планувальної структури. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Підготовка проектів межування забудованих територій здійснюється з метою встановлення меж забудованих земельних ділянок та меж незабудованих земельних
 2. Стаття 11.7. Перерозподіл земельних ділянок
  1. При перерозподілі декількох суміжних земельних ділянок утворюються кілька інших суміжних земельних ділянок, і існування таких суміжних земельних ділянок припиняється. 2. При перерозподілі земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, у їх власників виникає право власності на відповідні утворені земельні ділянки відповідно до угод між
 3. 2.3. Особливості надання земельних ділянок для житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
  Одна з найважливіших соціальних проблем - житлова проблема, розв'язувана державою в рамках національного проекту забезпечення доступним житлом населення країни, - є підставою для законодавчого порядку надання земельних ділянок для зазначених цілей. Такий порядок встановлено пп. 2 п. 1 ст. 30, а також ст. ст. 30.1 і 30.2, 38.1 і 38.2 ЗК РФ. Земельний кодекс РФ встановлює
 4. Стаття 11.2. Освіта земельних ділянок
  1. Земельні ділянки утворюються при розділі, об'єднанні, перерозподілі земельних ділянок або виділ з земельних ділянок, а також із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності. 1.1. Земельні ділянки утворюються при створенні штучних земельних ділянок у порядку, встановленому Федеральним законом "Про штучні земельних ділянках, створених на водних
 5. Стаття 11.3. Освіта земельних ділянок із земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності
  1. Освіта земельних ділянок із земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, здійснюється на підставі рішень виконавчих органів державної влади або органів місцевого самоврядування, передбачених статтею 29 цього Кодексу, за винятком випадків: 1) розділу земельних ділянок, наданих садівничим, городницьких або дачним
 6. § 4. Правові умови утворення земельних ділянок
  З 24 жовтня 2008 р. у зв'язку з набранням чинності Федерального закону від 22 липня 2008 р. N 141-ФЗ "Про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації в частині вдосконалення земельних відносин" при розгляді документів, необхідних для державного кадастрового обліку, встановлені спеціальні умови утворення земельних ділянок. Вищевказаним Федеральним
 7. Стаття 30. Порядок надання земельних ділянок для будівництва з земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
  1. Надання земельних ділянок для будівництва з земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, здійснюється з проведенням робіт по їх формуванню: 1) без попереднього узгодження місць розміщення об'єктів; 2) з попереднім погодженням місць розміщення об'єктів. 1.1. Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації має право
 8. § 2. Склад містобудівної документації
  В якості універсального і єдиного містобудівного документа виступає генеральний план відповідної адміністративної одиниці. У складі генерального плану виділяють наступні елементи: - матеріали територіального планування. Територіальне планування спрямоване на визначення призначення територій виходячи з сукупності соціальних, економічних, екологічних та інших факторів в
 9. Контрольні питання
  : 1. Розкрити сутність таких понять як бібліографія, книгописання, книгодрукування, історіографія, першоджерело, правовий акт, монографія, літопис 2. Назвати основні етапи у становленні та розвитку історичної науки на Білорусі 3. З якого періоду на території білоруських земель почалися розробки з історії держави і права? 4. Яке значення у розвитку історико-правових наук
 10. Стаття 37. Принцип достовірності бюджету
  Принцип достовірності бюджету означає надійність показників прогнозу соціально-економічного розвитку відповідаю-щей території і реалістичність розрахунку доходів і видатків
 11. Стаття 42. Проект планування території
  1. Підготовка проекту планування території здійснюється для виділення елементів планувальної структури, встановлення параметрів планованого розвитку елементів планувальної структури, зон планованого розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення. (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Проект планування території
 12. Види договору комерційної концесії
  . У зарубіжному законодавстві виділяють наступні види договору комерційної концесії (франчайзингу). 1. Одиничне угоду про франчайзинг. 2. Угода про франчайзинг з управителем. 3. Угода про освоєння території. 4. Угода про спільне предпріятіі100. Перша форма передбачає надання невиключної ліцензії на використання прав на фірмове найменування
 13. Стаття 140. Гроші (валюта)
  1. Рубль є законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території Російської Федерації. Платежі на території Російської Федерації здійснюються шляхом готівкових та безготівкових розрахунків. 2. Випадки, порядок і умови використання іноземної валюти на території Російської Федерації визначаються законом або у встановленому ним
 14. Стаття 99. Визнання нечинними на території Російської Федерації окремих законодавчих актів Союзу РСР і втратили чинність окремих законодавчих актів РРФСР та Російської Федерації (їх окремих положень)
  Коментар до статті 99 Законодавство РФ - це сукупність всіх діючих (що вступили в законну силу і не припинили дії) на території РФ нормативно-правових актів та інших форм права. --- --- Єгорова Ю.В. Системність російського законодавства в контексті єдиного правового простору Росії / / Історія держави і права. 2007. N 1. Коментована
© 2014-2022  yport.inf.ua