Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 93. Неповний робочий час

Коментар до статті 1. Термін "неповний робочий час" охоплює як неповний робочий день, так і неповний робочий тиждень.
При неповному робочому дні зменшується кількість годин роботи на день порівняно з тим, що встановлено в організації розпорядком або графіком для даної категорії працівників (наприклад, замість 8 годин - 4).
Неповний робочий тиждень означає встановлення меншої кількості робочих днів на тиждень (менше 5 або 6 днів). Можливо і встановлення працівникові неповного робочого тижня з неповним робочим днем (наприклад, 3 робочих дні на тиждень тривалістю по 4 години).
На відміну від скороченого робочого часу, яке є повною мірою тривалості праці, установленої законом для певних умов роботи або категорій працівників (ст. 92 ТК), неповний робочий час - лише частина цієї міри. Тому при неповному робочому часу оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому часу, а при відрядній оплаті - залежно від виробітку.
Неповний робочий час встановлюється звичайно за згодою сторін трудового договору. Така домовленість може бути досягнута як при вступі на роботу, так і в період роботи. Умова про неповний робочий час має бути відображено в трудовому договорі або оформлятися як доповнення до нього.
2. Закон не обмежує коло осіб, для яких допускається робота на умовах неповного робочого часу. Воно може бути встановлено будь-якому працівнику на його прохання та за згодою на це роботодавця. Разом з тим у певних випадках роботодавець зобов'язаний встановити працівникові на його прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Так, неповний робочий час в обов'язковому порядку встановлюється на прохання: вагітної жінки; одного з батьків (опікуна, піклувальника), що має дитину у віці до 14 років (дитини-інваліда до 18 років), а також особи, що здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
Закріплення права на обов'язкове встановлення режиму неповного робочого часу тільки одного з батьків, що має дитину у віці до 14 років (дитини-інваліда до 18 років), означає, що у разі виникнення потреби в такому режимі і у другого батька він повинен вирішувати це питання в загальному порядку, тобто за угодою з роботодавцем.
Крім названих категорій осіб роботодавець зобов'язаний встановлювати неповний робочий час на прохання інваліда, якщо такий режим необхідний йому відповідно до індивідуальної програми реабілітації, яка обов'язкова для виконання організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм (ст. 11 та ст. 23 Закону про захист інвалідів).
Відмова роботодавця задовольнити подібне прохання може бути оскаржений до органів з розгляду трудових спорів.
3. Неповний робочий час встановлюється на певний строк або без зазначення строку. При цьому робота на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня вказується у змісті трудового договору (див. ст. 57 і коммент. До неї).
Працівники, зайняті на умовах неповного робочого часу, мають ті ж трудові права, що й особи, які трудяться повний робочий час. Їм покладаються повний щорічний і навчальний відпустки; час роботи зараховується до трудового стажу як повний робочий час; вихідні та святкові дні надаються відповідно до трудового законодавства.
У трудових книжках відмітка про роботу з неповним робочим часом не робиться.
Про роботу на умовах неповного робочого часу жінок та інших осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною віком до 3 років, див. ч. 3 ст. 256 і коммент. до неї.
Неповний робочий час може встановлюватися не тільки на прохання працівника і в його інтересах, а й з ініціативи роботодавця. Переклад на режим неповного робочого часу можливий у зв'язку із змінами організаційних або технологічних умов праці з урахуванням думки виборного профспілкового органу даної організації на строк до 6 місяців.
Про порядок переведення на такий режим див. коментар. до ст. 74.
Особи, прийняті на роботу на неповний робочий день або неповний робочий тиждень, а також прийняті на половину ставки (окладу) згідно з трудовим договором, включаються до Облікова чисельність працівників організації. У обліковій чисельності зазначені працівники враховуються за кожний календарний день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня, що обумовлені при прийомі на роботу.
Особи, які працювали неповний робочий час згідно з трудовим договором або перекладені з письмової згоди працівника на режим неповного робочого часу, при визначенні середньооблікової чисельності працівників враховуються пропорційно відпрацьованому часу (див. Вказівки щодо заповнення форми федерального статистичного спостереження N 1-Т "Відомості про чисельність та заробітну плату працівників", затв. Постановою Росстату від 13 жовтня 2008 р. N 258 / / Питання статистики. 2009. N 1).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 93. Неповний робочий час "
 1. Контрольні питання до § 7.4
  неповного робочого часу? 5. Які умови і порядок введення понаднормових робіт? 6. Дайте поняття часу відпочинку як правової категорії. 7. Які види часу відпочинку передбачені чинним трудовим законодавством? 8. Які види відпустки передбачає трудове законодавство? 9. Що являє собою щорічну основну відпустку, та який порядок його надання? 10. Хто
 2. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  стаття ще раз констатує право засуджених на оплату праці відповідно до законодавства про працю. Заробітна плата кожного працівника залежить від його кваліфікації, складності виконуваної роботи, кількості і якості витраченої праці, виробленого продукту і максимальним розміром не обмежується. На засуджених, які відбувають позбавлення волі, також поширюються і інші положення
 3. 1. Поняття і види неповної (часткової) дієздатності неповнолітніх
  неповної (часткової) дієздатності неповнолітніх залежить від їх
 4. Стаття 91. Поняття робочого часу. Нормальна тривалість робочого часу
  неповного робочого дня, про роботу в надурочний час і інших відступах від нормальних умов роботи повинні бути зроблені тільки на підставі документів, оформлених належним чином (листок непрацездатності, довідка про виконання державних обов'язків і ін.) Уніфіковані форми первинної облікової документації з обліку використання робочого часу (форми N Т-12 та N Т-13)
 5. Стаття 27. Обчислення строку обов'язкових робіт
  робочі дні, чотирьох годин - в інші дні. Тривалість обов'язкових робіт для осіб віком до п'ятнадцяти років не може перевищувати двох годин на день, а у віці від п'ятнадцяти до шістнадцяти років - трьох годин на день. Час обов'язкових робіт протягом тижня, як правило, не повинно бути менше 12 годин (виняток - наявність поважних причин). За наявності поважної причини інспекція
 6. г) право на відпочинок
  неповного робочого часу не тягне для працівників будь-яких обмежень тривалості трудових відпусток, обчислення трудового стажу та інших трудових прав . Конституційний Суд вважає, що якщо працівнику встановлена неповний робочий тиждень, але з повним робочим днем, то за наявності необхідних підстав (посада включена в перелік працівників з ненормованим робочим днем і робота на
 7. Стаття 42. Обчислення строку виправних робіт
  робочих днях. Термін покарання обчислюється інспекцією на підставі розрахункових відомостей, що надаються організацією, в якій працює засуджений. У кожному місяці встановленого терміну покарання є певна кількість робочих днів. Засуджений повинен відпрацювати не менша кількість робочих днів, чим доводиться на кожен місяць терміну покарання. Якщо засуджений не відпрацював зазначеної кількості
 8. Стаття 74. Зміна визначених сторонами умов трудового договору з причин, пов'язаних зі зміною організаційних або технологічних умов праці
  неповного робочого дня (зміни), але тільки на термін, що не перевищує 6 місяців. Врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації здійснюється в порядку, встановленому ст. 372 ТК для прийняття локальних нормативних актів (див. коментар. до неї) . Про введення в цих випадках режиму неповного робочого часу, так само як і про зміну інших умов, передбачених трудовим договором,
 9. Зміна умов трудового договору
  неповного робочого дня (зміни) і (або) неповного робочого тижня на строк до шести місяців. Якщо працівник відмовляється від продовження роботи в режимі неповного робочого дня (зміни) і (або) неповного робочого тижня, то трудовий договір розривається відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодексу. Тобто у зв'язку з скороченням штату або чисельності працівників. При цьому працівнику надаються
 10. Стаття 18.10. Порушення правил залучення і використання в Російській Федерації іноземної робочої сили
  робочої сили - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці. 2. Порушення іноземним громадянином або особою без громадянства правил залучення і використання в Російській Федерації іноземної робочої сили - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з
 11. Соціальний статус
  робітники становили понад 70%, колгоспники менше 1%, ІТП і службовці - близько 9%, не працювали і не учні - понад 15%. Із загального числа осіб, що здійснювали в СРСР злочини, пов'язані з наркотиками, робочих виявилося 42%, службовців - більше 8%, учнів - 6,4%, не працюють і не учнів - близько 31%. За нашими даними , в Ленінграді за ряд років серед засуджених за злочини, пов'язані з наркотиками,
 12. Стаття 24
  робочого дня та на оплачувану періодичну
 13. Стаття 884. Повідомлення про неоплату чека
  робочих днів, наступних за днем вчинення протесту або рівнозначного акта. Кожний індосант повинен протягом двох робочих днів, наступних за днем отримання ним повідомлення, довести до відома свого індосанта отримане ним повідомлення. У той же термін надсилається повідомлення тому, хто дав аваль за цю особу. не послав повідомлення в зазначений термін не втрачає своїх прав. Він відшкодовує збитки, які
 14. Стаття 949. Неповне майнове страхування
  Якщо в договорі страхування майна або підприємницького ризику страхова сума встановлена нижче страхової вартості, страховик при настанні страхового випадку зобов'язаний відшкодувати страхувальникові (вигодонабувачу) частину понесених останнім збитків пропорційно відношенню страхової суми до страхової вартості. Договором може бути передбачений вищий розмір страхового
© 2014-2022  yport.inf.ua