Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 64. Зони, округу санітарної охорони водних об'єктів, водні ресурси яких є природними ле-чебной ресурсами

З метою охорони водних об'єктів, водні ресурси яких є природними лікувальними ресурсами, встановлюються зони, округу санітарної охорони відповідно до законодавства Російської Федерації про природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчих місцевостях і курортах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 64. Зони, округу санітарної охорони водних об'єктів, водні ресурси яких є природними ле-чебной ресурсами "
 1. Стаття 44. Використання водних об'єктів для це-лей скидання стічних вод і (або) дренажних вод
  1. Використання водних об'єктів для цілей скидання стічних вод і (або) дренажних вод здійснюється з дотриманням вимог, передбачених цим Кодексом і законодавством в області охорони навколишнього середовища. 2. Забороняється скидання стічних вод і (або) дренажних вод у водні об'єкти: 1) містять природні лікувальні ресурси; 2) віднесені особливо охоронюваним водним об'єктам. 3. Забороняється
 2. Стаття 43. Використання водних об'єктів для це-лей питного та господарсько-побутового водопостачання
  1. Для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання повинні використовуватися захищені від забруднення і засмічення поверхневі водні об'єкти і підземні водні об'єкти, придатність яких для зазначених цілей визначається на підставі са-нитарно-епідеміологічних висновків. 2. Для водних об'єктів, що використовуються для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання, встановлюються
 3. Стаття 38. Види водокористування
  1. Виходячи з умов надання водних об'єктів у користування водокористування поділяється на: 1) спільне водокористування; 2) відокремлений водокористування. 2. Відокремлений водокористування може здійснюватися на водних об'єктах або їх частинах, що знаходяться у власності фізич-них осіб, юридичних осіб, водних об'єктах або їх частинах, що перебувають у державній або муніципальній
 4. Коментар до статті 7.8
  1. Згідно ст. 111 Водного кодексу РФ водоохоронній зоною є територія, що примикає до акваторії водного об'єкта, на якій встановлюється спеціальний режим використання та охорони природних ресурсів. У межах водоохоронних зон встановлюються прибережні захисні смуги. У прибережних захисних смугах забороняються розорювання земель, рубка і корчування лісу, розміщення тваринницьких ферм і
 5. Стаття 49. Використання водних об'єктів для ле-чебной і оздоровчих цілей
  Водні об'єкти, що містять природні лікувальні ресурси, використовуються для лікувальних і оздоровчих цілей у порядку, ус-тановленном законодавством Російської Федерації про природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчих місцевостях і
 6. Стаття 35. Розробка і встановлення нормативів допустимого впливу на водні об'єкти та цільових показ-ників якості води у водних об'єктах
  1. Підтримання поверхневих і підземних вод в стані, відповідному вимогам законодавства, забезпечується шляхом встановлення та дотримання нормативів допустимого впливу на водні об'єкти. 2. Нормативи допустимого впливу на водні об'єкти розробляються на підставі гранично допустимих концентрацій хімічних речовин, радіоактивних речовин, мікроорганізмів та інших
 7. Стаття 60. Охорона водних об'єктів при проектиро-вання, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації водогосподарської системи
  (в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 1. При проектуванні, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації гідротехнічних споруд та при впровадженні нових технологічних процесів повинно враховуватися їх вплив на стан водних об'єктів, повинні дотримуватися нор-мотив допустимого впливу на водні об'єкти, за винятком випадків, встановлених
 8. Стаття 33. Схеми комплексного використання і ох-рани водних об'єктів
  1. Схеми комплексного використання і охорони водних об'єктів включають в себе систематизовані матеріали про стан водних об'єктів і про їх використання і є основою здійснення водогосподарських заходів та заходів з охорони водних об'єктів, розташованих у межах річкових басейнів. 2. Схеми комплексного використання і охорони водних об'єктів розробляються з метою: 1)
 9. Стаття 61. Охорона водних об'єктів при проведенні робіт
  1. Проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, бурових і інших робіт, пов'язаних із зміною дна і берегів вод-них об'єктів, в їх водоохоронних зонах, в межах особливо цінних водно-болотних угідь здійснюється відповідно до вимог водного законодавства, законодавства в галузі охорони навколишнього середовища та законодавства про містобудівну діяльно-сти. (В ред.
 10. Стаття 96. Землі лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів
  1. Землі лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів відносяться до особливо охоронюваним природним територіям і призначені для лікування і відпочинку громадян. До складу цих земель входять землі, що володіють природними лікувальними ресурсами, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики і лікування захворювань людини. (в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 219-ФЗ) 2. З метою
 11. Стаття 1. Основні поняття, що використовуються в цьому Кодексі
  В цілях цього Кодексу використовуються такі основні поняття: 1) акваторія - водний простір в межах природних, штучних або умовних кордонів; 2) водне господарство - діяльність у сфері вивчення, використання, охорони водних об'єктів, а також запобігання та ліквідує-ції негативного впливу вод; 3) водні ресурси - поверхневі і підземні води, які знаходяться в
 12. § 2. Державне управління землями водного фонду
  В даний час державне управління в галузі використання і охорони вод здійснюється відповідно до загальної системою державного управління природними ресурсами. Воно поділяється на загальне та відомче. Загальне державне управління здійснюється: а) органами загальної компетенції (Президент РФ, Уряд РФ, органи законодавчої і виконавчої влади суб'єктів РФ,
 13. Стаття 28. Басейнові округу
  1. басейнові округу є основною одиницею управління в галузі використання і охорони водних об'єктів і складаються з річкових басейнів і пов'язаних з ними підземних водних об'єктів і морів. 2. У Російській Федерації встановлюються двадцять басейнових округів: 1) Балтійський; 2) Баренцове-Біломорський; 3) Двінська-Печорський; 4) Дніпровський; 5) Донской; 6) Кубанський; 7)
 14. Стаття 3. Основні принципи водного законодав-ства
  Водне законодавство і видані відповідно до нього нормативні правові акти грунтуються на наступних принци-пах: 1) значущість водних об'єктів як основи життя і діяльності людини. Регулювання водних відносин осуществля-ється виходячи з уявлення про водному об'єкті як про найважливішої складової частини довкілля, середовища проживання об'єктів тваринного і рослинного світу, в тому
 15. Стаття 42. Основні вимоги до використання водних об'єктів
  1. При проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації гідротехнічних споруд повинні передбачатися і своєчасно здійснюватися заходи з охорони водних об'єктів, а також водних біологічних ресурсів та інших об'єктів жи-вотного і рослинного світу. (В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 2. При використанні водних об'єктів, що входять в водогосподарські
 16. Стаття 62. Охорона водних об'єктів при їх вико-вання для цілей виробництва електричної енергії
  1. Водокористувачі, які використовують водні об'єкти для забезпечення технологічних потреб теплоенергетики та атомної енерге-ки, зобов'язані дотримуватися температурного режиму водних об'єктів. 2. Використання водних об'єктів для цілей виробництва електричної енергії гідроенергетичними об'єктами осуществля-ється з урахуванням інтересів інших водокористувачів, дотримання вимог до використання і охорони
 17. Стаття 66. Особливо охоронювані водні об'єкти
  1. Водні об'єкти або їх частини, що мають особливе природоохоронне, наукове, культурне, естетичне, рекреаційне та оздор-вительностью значення, можуть бути визнані особливо охоронюваними водними об'єктами. 2. Статус, режим особливої ??охорони та межі територій, у межах яких розташовані водні об'єкти, зазначені в частині 1 на-що стоїть статті, встановлюються відповідно до законодавства про особливо
© 2014-2020  yport.inf.ua