Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Страхування як економічне і правове поняття

. Сутність страхування як економічного поняття розкривається в наступних основних ознаках.
Страхування:
- припускає наявність небезпеки настання випадкових і несприятливих для особи обставин, які викликають шкідливі наслідки в його майнової чи особистої сфері;
- полягає в утворенні страхового фонду за рахунок об'єднання коштів кількох страхувальників. Страховим фондом розпоряджається страховик, який виплачує страхувальнику кошти у разі настання шкідливого обставини, від якого застрахувався даний страхувальник;
- є безприбутковим для страхувальника, оскільки виплата із страхового фонду не може перевищувати розмір понесеного збитку і приводити до збагачення потерпілого;
- полягає в поділі ризику настання шкоди (розкладанні збитків) між страхувальниками: збитки, що утворилися в одного з страхувальників, покриваються за рахунок спільних коштів, об'єднаних в страховому фонді.
Економічна вигода для страхувальника полягає в тому, що, сплативши невелику суму до страхового фонду, він у разі заподіяння йому шкоди може розраховувати на отримання з цього фонду набагато більшої суми з метою компенсації понесених ним збитків. Тому вступаючи в страхові відносини, страхувальник звільняється від страху опинитися без достатніх коштів при настанні шкідливого події * (745).
У правовому сенсі під страхуванням розуміється зобов'язальнеправовідносини, в силу якого страхувальник зобов'язаний сплатити страховику страхову премію, а страховик зобов'язаний при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату.
При характеристиці страхування як правового поняття використовуються такі терміни: страховий ризик - певна подія, на випадок настання якого проводиться страхування; страховий випадок - фактично настало подія, від якої застрахувався страхувальник; страховий інтерес - зацікавленість страхувальника в тому, щоб страховий випадок не настав; страхова премія - грошова сума, яку страхувальник зобов'язаний сплатити страховику в якості плати за страхову послугу; страхова виплата - сплата грошової суми або інше надання з боку страховика при настанні страхового випадку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Страхування як економічне і правове поняття "
 1. § 1. Загальна характеристика страхування
  страхування як економічного поняття розкривається в наступних основних ознаках. Страхування: - припускає наявність небезпеки настання випадкових і несприятливих для особи обставин, які викликають шкідливі наслідки в його майнової чи особистої сфері; - полягає в утворенні страхового фонду за рахунок об'єднання коштів кількох страхувальників. Страховим фондом розпоряджається
 2. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  страхування життя і здоров'я депутата за рахунок коштів місцевого бюджету. До гарантій депутатської діяльності належить також депутатський імунітет - недоторканність депутатів. Гарантії прав депутатів при залученні їх до кримінальної або адміністративної відповідальності, затримання, арешт, обшук, допиті, вчинення стосовно їх інших кримінально-процесуальних та адміністративно-процесуальних
 3. § 1. Поняття комерційного права
  страхування комерційного ризику, яке в умовах ринкової економіки набуває особливого значення. Поряд зі страхуванням конкретних комерційних ризиків у страхових організаціях підприємці можуть, а у випадках, передбачених законом - зобов'язані займатися самострахуванням шляхом створення за рахунок частини власного прибутку резервного (ст. Рахів) фонду, призначеного для покриття будь-яких
 4. § 2. Оренда
  страхування лізингового майна, якщо воно було застраховане лізингодавцем; інші витрати лізингодавця, передбачені договором оренди. Договором встановлюється загальна сума лізингових платежів, форма і метод їх обчислення, періодичність сплати внесків та способи їх сплати. У договорі фінансової оренди визначаються обов'язки та права орендаря і орендодавця щодо здійснення капітального
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  страхуванні (страховий поліс) або на транспорті (товарно-транспортна накладна). У п. 1 ст. 846 ЦК прямо і чітко сказано, що рахунок у банку відкривається на умовах, узгоджених сторонами. Яким би досконалим не був прототип договору, підготовлений банком, умови кожного конкретного договору індивідуалізуються при його укладанні, по кожному істотному і випадковому умові може бути
 6. § 4. Страхування
  страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 371 виплати страхових
 7. § 6. Комісія
  страхування цього майна комісіонером передбачено договором комісії або звичаями ділового обороту. По виконанні доручення комісіонер зобов'язаний представити комітентові звіт і передати йому все одержане за договором комісії. Комітент, який має заперечення щодо звіту, повинен повідомити про них комісіонера протягом тридцяти днів з дня отримання звіту, якщо угодою сторін не встановлений інший
 8. § 9. Комерційна концесія
  страхування об'єкта інтелектуальної власності; - рівень правової охорони об'єкта промислової власності (блок патентів, сімейство аналогів, одиночний патент на базове рішення, одиночний патент на розвиваюче або другорядне рішення тощо); - витрати , понесені власником виняткових прав при судовому вирішенні конфліктних ситуацій, пов'язаних з правовою охороною об'єктів
 9. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  страхування, кредитними та іншими договорами. У процесі виконання такої великої кількості договорів неминуче виникають «збої», тобто порушення договірних умов з боку контрагентів оптової фірми: прострочення поставки, порушення асортименту, вимог до упаковки, тарі і маркування - з боку постачальників; прострочення в оплаті, відмови від замовлених товарів - з боку покупців.
 10. § 2. Товарні біржі
  страхування учасників біржових угод в межах, необхідних для гарантування цих угод, а також відшкодування збитків у разі їх невиконання. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 169 Котирувальний комітет займається виявленням ціни на товар, реалізований через біржу, становить біржовий бюлетень на основі
© 2014-2022  yport.inf.ua