Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

7. Тара та упаковка

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, за винятком товару, який за своїм характером не вимагає затаривания і (або) упаковки. Інше може бути передбачено договором купівлі-продажу або випливати із суті зобов'язання (п. 1 ст. 481 ЦК).
Тара та упаковка товару необхідні для забезпечення його збереження при транспортуванні і зберіганні, а в деяких випадках служать обов'язковим елементом естетичного виду товару. Вимоги до тари й упаковки товару визначаються в договорі купівлі-продажу. Відсутність у договорі відповідних умов не звільняє продавця від обов'язку затарить і упакувати товар, що підлягає передачі покупцю: в цьому випадку за загальним правилом товар повинен бути затарений і упакований звичайним для такого товару способом або, у всякому разі, способом, який забезпечить його схоронність при звичайних умови зберігання та транспортування.
Продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, повинен також дотримуватися обов'язкові вимоги до тари й упаковки товарів (якщо такі є). Зокрема, технічні регламенти можуть містити обов'язкові вимоги до тари й упаковки товарів, спрямовані на забезпечення безпеки життя, здоров'я громадян та охорону навколишнього середовища.
У деяких випадках проданий товар може бути переданий без тари або упаковки. По-перше, звільнення продавця від обов'язку затарювання або упаковки товару може бути передбачено договором купівлі-продажу. По-друге, передача проданого товару покупцеві без тари та упаковки може випливати із суті зобов'язання, наприклад, якщо об'єктом купівлі-продажу є будь-яке майно, передане покупцеві раніше в оренду або використовується останнім іншим чином. По-третє, деякі товари за своїм характером не вимагають ні затарювання, ні упаковки: пісок чи вугілля, що перевозяться насипом, земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості, цінні папери і т.п.
Невиконання продавцем обов'язку щодо затарювання та упаковці товару, тобто передача покупцю товару без тари або упаковки або в неналежній тарі або упаковці, тягне для нього певні негативні наслідки. У цьому випадку покупець має право вимагати від продавця затарить або упакувати товар або замінити неналежну тару (упаковку), якщо інше не випливає з договору, істоти зобов'язання чи характеру товару. Наприклад, договором передбачено, що продавець забезпечує доставку меблів у місце проживання (місце розташування) покупця і відповідну її збірку (істота зобов'язання); товаром є продукти харчування чи напої, спожиті покупцем (характер товару).
Враховуючи, що тара і упаковка нерідко визначають споживчі властивості товару, п. 2 ст. 482 ЦК передбачає, що покупець замість вимог про затаривании (упаковці) товару або про заміну неналежною тари (упаковки) за своїм вибором може пред'явити до продавця вимоги, що випливають із передання товару неналежної якості (ст. 475 ЦК):
- про відповідне зменшення купівельної ціни товару;
- про безоплатне усунення недоліків тари і упаковки в розумний строк;
- про відшкодування витрат покупця, понесених у зв'язку з усуненням недоліків тари або упаковки.
У разі ж виявлення істотних порушень вимог до тари й упаковки товару покупець має право за своїм вибором вимагати заміни товару товаром, затареним або упакованим відповідно до ставляться, або відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми (1).
---
(1) У юридичній літературі висловлена думка, що "всяке порушення умови про упаковку (тарі) не відноситься до істотних за змістом ст. 475 ГК" (див.: Цивільне право / Под ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Т. 2. С. 35 - 36 (автор відповідної голови - І.В. Єлісєєв)). Звідси випливає, що покупець не має права вимагати заміни пошкодженого пакета молока, звідки витекло все вміст.
Реалізація покупцем одного з правомочностей, якими він наділений на випадок невиконання продавцем обов'язку щодо затарювання (упаковці) товару, не позбавляє його права на пред'явлення продавцю самостійної вимоги про відшкодування завданих збитків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Тара і упаковка "
 1. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  тара і упаковка) - також можуть бути узгоджені в договорі. Якщо ці умови не передбачені договором, правила їх визначення встановлюються ГК. Відсутність спеціальних вказівок в конкретному договорі на ці умови не може служити підставою для визнання його неукладеним. Разом з тим для видів договору купівлі-продажу у сфері підприємництва ЦК встановлює особливі вимоги до їх
 2. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  тара може бути многооборотной, а тому сама бути товаром) має значення тільки у випадках, передбачених законом або договором (див. ст. 517 ЦК). Продавець зобов'язаний передати товар у тарі та (або) упаковці, крім випадків, коли інше передбачено договором і випливає із суті зобов'язання, а також товарів, що виключають необхідність їх затарювання (упаковки). Способи затарювання (упаковки)
 3. 4. Виконання договору поставки
  тара і упаковка, навпаки, повинні повертатися постачальнику лише у випадках, передбачених договором. Покупець, як це передбачено загальними положеннями про купівлю-продаж (ст. 486 ЦК), зобов'язаний оплатити отримані товари в термін, передбачений договором поставки, а за його відсутності - безпосередньо до або після отримання товарів. Оплата товарів повинна здійснюватися з дотриманням порядку і
 4. Т
  тара і упаковка Т. IX, 40, § 2 (7) - с. 253 - 255 - Т. як предмет договору купівлі-продажу IX, 40, § 1 (2) - с. 238 Тлумачення договору VIII, 38, § 3 (3) - с. 193 - 195 Торги - внесення завдатку при проведенні Т. VIII, 37, § 3 (3) - с. 84 - 85; VIII, 39, § 1 (6) - с. 210 - укладення договору на Т. VIII, 39, § 1 (6) - с. 208 - 211; IX, 42, § 2 (2) - с. 314; XI, 48, § 4 (4) - с. 708 -
 5. 10. Дія норм про договори по особам
  тара і упаковка - п. 3 ст. 481), дарування (скасування дарування - п. 3 ст. 578), підряду (якість робіт - п. 2 ст. 721), позики (одержання відсотків - п. 3 ст. 809), при розрахунках (про здійснення безготівкових розрахунків - п. 1 ст. 861), при укладанні договорів страхування (дострокове припинення договору - п. 1 ст. 958), доручення (винагороду повіреного - п. 1 ст. 972), комісії (відступ від
 6. 1. Поняття договору купівлі - продажу
  тара і упаковка; ціна товару; прийняття та оплата товару покупцем; страхування товару. Аналогічним чином в тексті ГК розташовані норми, що встановлюють спеціальні правила щодо окремих видів договору купівлі - продажу: договорів роздрібної купівлі - продажу; поставки; поставки товарів для державних потреб; контрактації; енергопостачання; продажу нерухомості; продажу підприємства. В
 7. 2. Права та обов'язки сторін за договором купівлі - продажу
  тара і упаковка нерідко визначають споживчі властивості товару, в ЦК (п. 2 ст. 482) передбачено, що покупець замість вимог про затаривании та / або упаковці товару або про заміну неналежною тари і / або упаковки може по своїм вибором пред'явити до продавця вимоги, що випливають із передання товару неналежної якості (ст. 475 ЦК): про розмірному зменшенні покупної ціни товару; про
 8. 5. Права та обов'язки сторін
  тара і упаковка, навпаки, повинні повертатися постачальнику лише у випадках, передбачених договором. Покупець, як це передбачено загальними положеннями про купівлю - продаж (ст. 486 ЦК), зобов'язаний оплатити отримані товари в передбачений договором поставки термін, а при його відсутності - безпосередньо до або після отримання товарів. Оплата товарів повинна здійснюватися з дотриманням порядку і
 9. 2. Виконання зобов'язань
  тара та умови перевезення вантажів повинні відповідати вимогам державних стандартів і технічних умов. Вантажі, що пред'являються до перевезення окремими місцями або пакетами, повинні бути замаркіровані вантажовідправником. На вантажовідправника покладається також обов'язок надати перевізнику документи, передбачені санітарними, митними, карантинними та іншими правилами (зазначені
 10. 6. Виконання позикового зобов'язання
  тара і упаковка, - а також порядок їх повернення позикодавцеві. Якщо ж мова йде про грошовий позику, то позикове зобов'язання набуває рис родового по відношенню до нього поняття грошового боргу, яке певною мірою носить абстрактний характер і підпорядковується загальним правилам про виконання грошового зобов'язання (погашенні грошового боргу). Що стосується принципу належного виконання
© 2014-2022  yport.inf.ua