Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Вбивство матір'ю новонародженої дитини (ст. 106 КК).


Необхідно виділити три види дітовбивства:
а) під час пологів або відразу ж після пологів;
б) в умовах психотравмуючої ситуації ;
в) в стані психічного розладу, не виключає осудності.
Що стосується вбивства відразу ж після пологів, то мова йде про пер-вих годинах після народження дитини. Психотравматична ситуа-ція може бути викликана низкою обставин: відмовою батька ре-бенка від батьківства, невдоволенням батьків, насмішками ок-ружающих та ін Психічний розлад не позбавляє мати дитини можливості усвідомлювати навколишню дійсність

або керувати своїми діями, однак ця здатність в оп-
ределенной міру ослаблена.
Судячи з санкції, можна стверджувати, що законодавець це вбивство вважає досконалим за пом'якшуючих обстоятельст-вах, враховуючи особливий психічний стан жінки під час або після пологів. Проте можливі такі випадки, коли жінка заздалегідь мала умисел на вбивство новонародженої дитини. Навряд чи це можна вважати пом'якшувальною обставиною при вчиненні вбивства. Проте законодавець і подібні випадки вважає вбивством, передбаченим ст. 106 КК. При цьому кваліфікація вбивства за п. «в» ч. 2 ст. 105 КК, тобто убий-ства з використанням безпорадного стану, не виробляє-ся, а застосовується ст. 106 УК1.
Що стосується вбивства матір'ю новонародженої дитини в умо-вах психотравмуючої ситуації або в стані психиче-ського розлади, то подібне вбивство має місце через деякий час після пологів, проте тільки протягом того періоди-да, коли дитина вважається новонародженим. Наявність психотрав-мірующей ситуації або психічного розладу встановлювали-ється психіатром, який дає висновок з цього приводу.
З'ясування поняття потерпілого - новонародженої дитини викликає певні труднощі. У юридичній літературі воно розкривається неоднаково. При цьому вказуються різні терміни: одні добу, один тиждень і один місяць. Деякі автори пропо-гают використовувати різні терміни залежно від обстоятельств2.
Ми вважаємо такий підхід помилковим. Період новонародженої-
сти залежить не від обставин скоєння вбивства, а від роз-ку самої дитини. Під періодом новонародженості розуміється перший етап життя дитини після народження, протягом якого відбувається пристосування його організму до умов зовнішнього середовища. Для цього періоду характерна нестійкість функцій внутрішніх органів. Тривалість періоду новонародженого
1 У юридичній літературі є як прихильники подібної позиції (див., наприклад: Попов А.Н.. Злочини проти особи за пом'якшуючих обставин. СПб., 2001. С. 69), так і противники (див.: Красиков О.М. Злочини проти права людини на життя. Саратов, 1999. С. 124).
2 Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації. Особ-
ная частина / За ред. Ю.І. Скуратова і В.М. Лебедєва. М., 1996. С. 16, 17.

Індивідуальна і коливається найчастіше в межах трьох-чотирьох тижнів. У доношених немовлят цей період коротший, ніж у не-доношенних1.
Для кваліфікації вбивства за ст. 106 КК під час або відразу ж після пологів психічний стан матері вирішального значен-ня не має. Головне, це зазначений час вбивства. Проте слід мати на увазі, що вбивство - це умисне протиправні позбавлення життя вже народженої людини. Пологи - дли-вальний процес; у первісток він може становити 15-20, у повторно родящих - 10-12 часов2. Якщо має місце позбавлення життєдіяльності не народженої дитини, а плода, то в цьому випадку немає убійства3.
Суб'єктивна сторона цього злочину, як і всякого іншого вбивства, характеризується тільки умисною виною.
Суб'єкт злочину - спеціальний. Виконавцем може бути тільки мати новонародженої дитини, що досягла 16-річного віку. Якщо при цьому мало місце співучасть у вигляді соіспол-нітельства, то інші особи несуть відповідальність за п. «в» ч. 2 ст. 105 КК, тобто пом'якшувальні обставини, зазначені в ст. 106
КК, на них не поширюються. Складніше йде справа з квали-фікації, якщо інші співучасники не є співвиконавцями, а виступають в ролі організаторів, підбурювачів чи пособности-ков. Ми вважаємо, що і в цих випадках положення, передбачені-ренние ч. 4 ст. 34 КК, незастосовні, оскільки обставини, що пом'якшують відповідальність і зазначені в ст. 106 КК, носять суворо особистий характер і відносяться тільки до матері новорож-денного дитини. Тому решта винні несуть відповідальність-ність за відповідною частиною ст. 33 та п. «в» ч. 2 ст. 105 УК4.
1 Див: Педіатрія. Кн. 2. М., 1991. С. 298; Велика медична енцік-
лопедія. Т. 6. М., 1967. С. 635; Акушерство. М., 1987. С. 80.
2 Див: Мала медична енциклопедія. Т. 9. М., 1968. С. 155.
3 Тому твердження, що вбивством треба вважати і нанесення смертельної рани ще не народилася, до моменту початку його дихання, нами не може бути визнано правильним. (Див: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під ред. В.І. Радченко та А.С. Михля. М.: Спарк, 2000. С. 223.)
4 Подібну позицію займають і деякі інші автори см., напри-мер: Попов А.Н. Злочини проти особи за пом'якшуючих обставинах. СПб., 2001. С. 72.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вбивство матір'ю новонародженої дитини (ст. 106 КК). "
 1. Стаття 19. Загальні умови кримінальної відповідальності Коментар до статті 19
  вбивства матір'ю новонародженої дитини (ст. 106 КК РФ) може бути тільки біологічна мати дитини. Залучення неповнолітнього у вчинення злочину батьком або педагогом є більш тяжким діянням в порівнянні з таким же, але досконалим іншою особою (ч. 2 ст. 150 КК РФ). Підводячи підсумок, можна сказати, що перераховані в ст. 19 КК РФ ознаки суб'єкта злочину є
 2. § 1. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров'я
  вбивство (ст. 105), б) вбивство матір'ю новонародженої дитини (ст. 106); в) вбивство, вчинене в стані афекту (ст. 107); г) вбивство, вчинене при перевищенні меж необ-Дімою оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин (ст. 108); д) заподіяння смерті з необережності (ст. 109); е) доведення до самогубства (ст.
 3. § 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина
  вбивство спадкодавця з помсти), за винятком випадків коли що не містять зазначених ознак дії спадкоємця лише об'єктивно призводить до аналогічного результату (вбивство, вчинене особою, яка перебуває в момент вбивства в стані неосудності) * (544). Звідси дане правопорушення кваліфікують ознаки об'єкта і суб'єктивної сторони. Відповідно не можуть спричинити визнання особи
 4. Стаття 34. Відповідальність співучасників злочину Коментар до статті 34
  вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини); в) при кваліфікації дій організаторів, підбурювачів і пособників робиться посилання на ст. 33 КК РФ; г) особливі правила застосовуються при кваліфікації співучасті, розділеного законом на різні склади злочинів, наприклад отримання і дачі хабара. Найбільш яскраво акцессорности теорія співучасті ілюструється правилом кваліфікації
 5. Стаття 105. Вбивство Коментар до статті 105
  вбивством розуміється протиправне умисне заподіяння смерті іншій людині. Це визначення, вперше закріплене в російському кримінальному законі, дозволяє успішно вирішувати питання відмежування даного злочину від самогубства, заподіяння смерті з необережності, правомірних випадків заподіяння смерті (наприклад, у стані необхідної оборони) та знищення інших, крім людини, об'єктів
 6. Стаття 106. Вбивство матір'ю новонародженої дитини Коментар до статті 106
  вбивства в якості привілейованого. При цьому підставами пом'якшення відповідальності жінки поряд з віком дитини-потерпілого альтернативно зізнаються: час вчинення злочину, обстановка вчинення злочину і психічний стан суб'єкта злочину. Відповідно, в науці стверджується про трьох різновидах складу вбивства матір'ю новонародженої дитини.
 7. § 4. СІМЕЙНЕ СТАН
  вбивство сина (дочки) і зовсім-було оголошено злочином ^ Наприкінці існування Римської імперії дітям дозволялося навіть скаржитися магістрату на надмірну суворість батька, і якщо скарга підтверджувалася, батька зобов'язували звільнити дітей від своєї влади . Не менш обширна влада домовладики над дітьми та у майновій сфері: все придбане дітьми ставало майном батька, проте прийняті
 8. 5. Факультативні ознаки об'єктивної сторони та їх значення
  вбивства тягне кримінальну відповідальність за ст. 110 КК лише за умови, якщо воно здійснювалося шляхом погроз, жорстокого поводження або систематичного приниження людської гідності потерпілого. Іноді спосіб вчинення злочину змінює характер суспільно небезпечного діяння, що дає законодавцю підставу для виділення самостійних видів злочинів, що розрізняються за способом їх
 9. 1. Поняття і значення суб'єктивної сторони злочину
  вбивство матір'ю новонародженої дитини), ст. 107 КК (вбивство у стані афекту) і ст. 113 КК (заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю в стані афекту). У цих випадках як обставини, що пом'якшують покарання за вбивство та заподіяння шкоди здоров'ю, виступають глибокі емоційні переживання, викликані психотравмуючої ситуацією чи провокуючим поведінкою
 10. 8. Мотив і мета злочину. Емоції
  вбивство, діяв з корисливими мотивами. Його метою було отримання матеріальної вигоди. Мотив злочину і визначається цими мотивами мета є однопорядкові поняттями. Однак при цьому можлива постановка і інших цілей, не збігаються з мотивами, але необхідних для здійснення кінцевої мети. Мотиви і цілі завжди конкретні і вказуються, як правило, у статтях Особливої частини КК або
© 2014-2022  yport.inf.ua