Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Вбивство, вчинене групою осіб, групою осіб за перед-ньо змовою або організованою групою (п. «ж» ч. 2 ст. 105 КК).


Для з'ясування понять групи осіб, групи осіб за поперед-тельному змовою і організованої групи осіб необхідно про-ратіться до ст. 35 КК.
Вбивство визнається вчиненим групою осіб, якщо в його скоєнні брали участь два або більше ісполнітеля3.
Такими слід визнавати осіб, які діяли совме-
стно, з умислом, спрямованим на вчинення вбивства, і непо-
средственно брали участь у процесі позбавлення потерпілого життя.
1 Див: Бородін С.В. Указ. соч. С. 104-106.
2 БВС РФ. 1999. № 3. С. 4.
3 БВС РФ. 2007. № 7. С. 24.

При цьому для визнання особи виконавцем вбивства не має значення, настала смерть від поранень, завданих усіма ли-цями в сукупності, або безпосередньо від поранення, причи-ненного одним з них. Головне, необхідно встановити, що всі особи діяли спільно, взаємно доповнюваними зусиллями з умислом, спрямованим на заподіяння смерті.
У судовій практиці ці обставини не завжди враховуються
ються.
Так, Т. і X. були визнані співвиконавцями вбивства совме-стно з П. На прохання П. вони привезли до піщаного кар'єру в ба-гажніке автомашини пов'язаного Ч. Потім П. сказав, що з Ч. треба розібратися, дав Ч. лопату і запропонував копати яму. Далі П. ножем завдав удар потерпілому, після чого Т. і X. зіштовхнули труп в яму і закопали.
Суд першої інстанції визнав П., Т. і X. співвиконавцями вбивства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду РФ зазначила, що подібна кваліфікація є помилковою, так як приміщення пов'язаного потерпілого в багажник автомаши-ни, перевезення його до місця вбивства, приховування слідів убивства є пособництвом, а не соисполнительством убійства1.
Попередній змову на вбивство означає виражену
в особливій формі домовленість двох або більше осіб на причини-ня смерті, що відбулася до початку вчинення дії, непо-безпосередніх спрямованого на позбавлення життя потерпевшего2.
У випадках коли виконавці вбивства не тільки договори-лись про спільне вчинення вбивства, але і представляли со-бій стійку групу осіб, заздалегідь об'єдналися для вдосконалення-ності одного або декількох злочинів, має місце вдосконалення-шення вбивства організованою групою. Така група, як правило, ретельно планує злочин, заздалегідь подготав-чених знаряддя вбивства, розподіляє між учасниками груп-пи ролі, які кожен з них буде виконувати в процесі
1 БВС РФ. 1997. № 4. С. 11.
2 БВС РФ. 1999. № 3. С. 4. Слід, однак, відзначити, що Верховний Суд РФ слова «до початку» розуміє як «заздалегідь», що далеко не одне і те ж. На нашу думку, таке обмеження поняття «до початку» відповідає положенням ч. 2 ст. 35 КК.

Скоєння вбивства. Тому дії всіх учасників органі-
зованной групи кваліфікуються як соісполнітельство1.
Так, Д. поряд з іншими особами був визнаний соісполніте-лем вбивства. Спільно і одночасно з іншими особами Д. стріляв по автомобілю, в якому перебували потерпілі. Ка-ждий з співвиконавців мав вогнепальну зброю. І хоча пістолет Д. дав осічку, він поряд з іншими був визнаний Соіс-полнітелем2.
З)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Вбивство, вчинене групою осіб, групою осіб за перед-ньо змовою або організованою групою (п.« ж »ч. 2 ст. 105 КК)."
 1. § 3. Форми і види співучасті
  вбивством розбійний напад, скоєний за попередньою змовою групою осіб. Верховний Суд РФ при-знав таку кваліфікацію помилковою, вказавши, що Л., згідно з досягнутою між іншими засудженими М. і Б. домовленостей-сті, лише зупинила машину і попросили водія К. довезти їх до певного пункту, де М. і Б. скоїли вбивство К., коли Л. вже покинула місце злочину.
 2. § 1. Поняття співучасті та її значення
  вбивства, кожен із співучасників (співвиконавець, по-собнік, підбурювач) теж діє тільки з прямим умис-лом, інакше відпадає обов'язкова ознака співучасті - сумісних-ність дій і спільність умислу . Не можна діяти в умо-вах єдиного злочину і одночасно спрямовувати свої зусилля до досягнення різних результатів, при цьому байдуже 1 Див, наприклад: Російське кримінальне
 3. § 3. Обставини, які обтяжують покарання
  вбивство (ст. 105 КК РФ) »/ / БВС РФ. 1999. № 3. C. 3. Під потерпілими, що знаходяться в безпорадному перебуваючи-нді, належить розуміти осіб, нездатних в силу фізичного або психічного стану захистити себе, надати активний опір винному, коли останній, усвідомлюючи це, со-вершает відносно них злочин. До безпорадним можуть бути віднесені тяжкохворі, особи похилого віку,
 4. Незаконне полювання (ст. 258 КК).
  Скоєно: а) з заподіянням великої шкоди. Згідно п. 16 цитують-ванного постанови Пленуму Верховного Суду РФ до такого шкоді слід, зокрема, відносити збиток, заподіяний від-стріляючи зубра, лося, оленя, б) із застосуванням механічного транспортного засобу або повітряного судна, вибухових речовин, газів та інших способів масового знищення птахів і звірів. Іншими способами слід
 5. Хуліганство (ст. 213 КК).
  Вчинення, відмінності від інших східних злочинів дано в постанові Пленуму Верховного Суду РФ від 15 листопада 2007 р. № 45 «Про судову практику у кримінальних справах про хуліганство та інших злочинах, скоєних з хуліганських спонукань» 1 . Хуліганство полягає в грубому порушенні громадського порядку, виражає явну неповагу до суспільства, опору-женное із застосуванням
 6. Терористичний акт (ст. 205 КК).
  Вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, страхітливих населення і створюють небезпеку загибелі людини, заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, з метою мож-дії на прийняття рішення органами влади або міжнародними організаціями , а також погроза вчинення зазначених дій з тією ж метою. Ці основні поняття тероризму знайшли
 7. Неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транс-кравцем засобом без мети розкрадання (ст. 166 КК).
  Вчинення протиправних дій. Заволодіння транс-кравцем засобом має вважатися закінченим з моменту початку його використання за призначенням, тобто з початку руху самоходом або іншим способом. Суб'єктивна сторона характеризується виною у вигляді прямого умислу. При цьому винний, як правило, керується кори-стним мотивом - прагне використовувати чужі транспортні засоби в
 8. Згвалтування (ст. 131 КК).
  Вбивства в процесі згвалтування, після його закінчення чи замаху на нього з метою приховування скоєного Престо-ння чи з мотивів помсти за вчинений опір соді-янное винним підлягає кваліфікації за п. «к» ч. 2 ст. 105 КК. Сукупність злочинів, передбачених п. «к» ч. 2 ст. 105 та ст. 131 КК, за чинною редакцією ст. 17 КК не об-разуется. Під загрозою застосування
 9. Стаття 32. Поняття співучасті у злочині Коментар до статті 32
  вбивстві Отелло Дездемони (трагедія В. Шекспіра "Отелло"). Співучасть з односторонньою суб'єктивної зв'язком слід відрізняти від співучасті у співучасті, яке тягне відповідальність як просте співучасть у злочині (наприклад, підбурювання до пособництва у вбивстві може бути кваліфіковано в залежності від обставин справи як пособництво у вбивстві або підбурювання до нього).
 10. Стаття 33. Види співучасників злочину Коментар до статті 33
  вбивства буде не організацією злочину, а підбурюванням до його скоєння. Керівництво вчиненням злочину або групою (спільнотою, організацією) передбачає підпорядкування співучасників (їх частини) волі організатора. Під створенням організованої групи чи злочинної спільноти (організації) розуміється вчинення будь-яких дій, результатом яких стало їх освіту (змова,
© 2014-2022  yport.inf.ua