Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Погроза вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоро-в'ю (ст. 119 КК)

. Безпосереднім об'єктом злочину виступає психічний комфорт (рівновага) особистості.
Об'єктивна сторона злочину полягає у діях, що представляють собою психічне насильство і виражаються у висловленні наміри вбити іншу особу або заподіяти тяж-кий шкоди його здоров'ю.
Загроза може бути виражена усно, письмово, жестами, у засобах масової інформації, висловлена безпосередньо або передана через третіх осіб.

У деяких випадках погроза вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю є способом вчинення іншого більш тяжкого злочину і кваліфікується за відповідній статті КК (наприклад, ст. 120, 131, 132, 296).
При загрозі відсутній умисел на заподіяння смерті або тяжкої шкоди здоров'ю, але є підстави побоюватися реалізації цієї загрози.
Таким чином, обов'язковою умовою кримінальної відпові-дальності за таку загрозу є її реальність. Це означає, що потерпілий повинен сприймати загрозу як намір винного через якийсь час реалізувати її.
Склад злочину - формальний: злочин вважає-ся закінченим з моменту висловлення або вчинення дію-вий (жестів), які сприймаються іншою особою як небез-ні для життя чи здоров'я.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується виною у вигляді прямого умислу. Особа усвідомлює, що загрожує потрапив-шему вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю, ко-торие сприймаються ним як реальні, і бажає подібного психічного впливу на потерпілого.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 16 років.
Кримінальна відповідальність посилюється, якщо діяння вдосконалення-шено з мотивів політичної, ідеологічної, расової, на-циональной чи релігійної ненависті або ворожнечі чи з мо-тівам ненависті або ворожнечі відносно якої-небудь соціаль-ної групи (ч. 2 ст. 119 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Погроза вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоро-в'ю (ст. 119 КК) "
 1. § 1. Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров'я
  погроза вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоро-в'ю (ст. 119); к) примус до вилучення органів або тканин людини для трансплантації (ст. 120); л) зараження венеричною хворобою (ст. 121); м) зараження ВІЛ-інфекцією (ст. 122); н) незаконне проведення аборту (ст. 123); о) ненадання допомоги хворому (ст. 124); п) залишення в небезпеці (ст .
 2. § 1. Поняття та ознаки злочину
  загрозою покарання ». У наведеному визначенні насамперед слід звернути увагу на те, що злочин завжди являє собою дея-ня, яке може бути здійснено у формі дії або без-дії. Подібне формулювання закону покликана підкреслити, 1 Таганцев Н.С. Російське кримінальне право. Лекції. Частина загальна. В 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 24. що злочин - це
 3. § 5. Значення складу злочину. Види складів
  загроза застосування насі-лія і статеві зносини з потерпілою всупереч її волі; умиш-ленне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з неос-торожности смерть потерпілого (ч. 4 ст. 111 КК), характеризу-ється поєднанням двох форм провини. Різновидом складного складу є альтернативний склад, до якого входить декілька дій або кілька вказаних в диспозиції норми
 4. § 2. Необхідна оборона
  загрози його негайного застосування »2. пося-гательства є і суспільно небезпечні ненасильницькі дії, що загрожують негайним заподіянням шкоди особистості, суспільству, державі. Ті суспільно небезпечні діяння, які не містять подібної загрози, не дають підстави для необхід-мій оборони. До їх числа відносяться, наприклад, порушення ізо-бретательскіх і патентних прав, перешкоджання
 5. Самоуправство (ст. 330 КК) .
  загроза його застосування. Під застосуванням насильства розуміється фізичний вплив на потерпілого, яке може полягати в його зв'язуванні, запирании, причи-нении йому побоїв, легкого, середньої тяжкості шкоди здоров'ю. Умисне або необережне заподіяння смерті потрапив-шему, а також умисне заподіяння тяжкої шкоди його здоро-в'ю вимагають додаткової кваліфікації за статтями, передбачається-
 6. Погроза або насильницькі дії у зв'язку з здійснюва-ленням правосуддя або виробництвом попереднього розслідування (ст. 296 КК).
  загрозою слід розуміти заяви, зроблені потер-співав особисто або через посередника в будь-якій формі: усній, письмовій, з використанням аудіо-або відеозаписів і т.д. Загроза повинна носити реальний характер. У законі дано вичерпним перелік видів загрози. Загроза оголосити ганебні све-дення або знищити будь-яке майно суду тощо при необхідних умов може містити ознаки
 7. § 5. Перевищення посадових повноважень (ст. 286 КК)
  загроза його застосування; б) застосування зброї або спеціальних засобів; в) заподіяння тяжких наслідків (ч. 3 ст. 286 КК). Застосування насильства означає нанесення потерпілому побоїв, заподіяння фізичного болю, легкого і середньої тяжкості шкоди здоров'ю, обмеження свободи (наприклад, зв'язування), катуючи-ня. Умисне заподіяння смерті або тяжкої шкоди здоров'ю не охоплюється складом
 8. Розбій (ст. 162 КК)
  погрозою застосування такого насильства. Небезпека розбою обумовлена не стільки фактом посягання-ства на відносини власності, скільки способом такого пося-гательства - нападом, сполученим з реальним застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства. Особлива небезпека розглянутої форми розкрадання визначається його
 9. Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом (ст. 360 КК).
  Загрозою негайного застосування насильства. Напад на службові та житлові приміщення виражається в незаконному вторгненні, погромах, підпалах цих приміщень, знищенні або пошкодженні знаходиться в них майна. Напад на транспортні засоби може складатися в їх знищення, пошкодження або викрадення. Вбивство або умисне заподіяння тяжкої шкоди здоро-в'ю осіб, які зазнали
 10. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою стороною або збігу тяжких обставин (ст. 179 ЦК). Спільною рисою всіх цих угод є дефект внутрішньої волі вчинили їх осіб. При цьому в угоді, укладеній завдяки зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою стороною, воля особи (яку представляють) на вчинення правочину зовсім відсутня, а в
© 2014-2022  yport.inf.ua