Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частину. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Примус до вилучення органів або тканин для транс-плантації (ст. 120 КК).

Під трансплантацією розуміється пе- ресадка органів і (або) тканин людини, що є засобом порятунку життя і відновлення здоров'я громадян, яка повинна здійснюватися на основі дотримання законодавства РФ і прав людини відповідно до гуманними принципами, проголошеними міжнародною спільнотою; при цьому ін-Тереси людини повинні превалювати над інтересами суспільства чи науки.

Згідно ст. 1 Закону РФ від 22 грудня 1992 р. № 4180-I
«Про трансплантацію органів і (або) тканин людини» 1 « транс-плантація органів і (або) тканин від живого донора чи трупа може бути застосована тільки у випадку, якщо інші медичні засоби не можуть гарантувати збереження життя хворого (реципієнта) або відновлення його здоров'я.
Вилучення органів і (або) тканин у живого донора припустимо
тільки у випадку, якщо його здоров'ю за висновком консиліуму лікарів-фахівців не буде завдано значної шкоди.
Трансплантація органів і (або) тканин допускається виключи-кові за згодою живого донора і, як правило, за згодою реці-піента ». Донор повинен вільно і свідомо в письмовій формі висловити згоду на вилучення своїх органів і (або) тка-ній.
У статті 2 вищевказаного Закону, а також у спільному при-
казе2 Мінздоровсоцрозвитку Росії № 357 з РАМН № 40 від
25 травня 2007 міститься перелік органів (серце, нирка, селі-Зенка, ендокринні залози, підшлункова залоза з 12-палої кишкою) 3 і тканин (кістковий мозок, очне яблуко, нижня че-щелепа, підшкірно-жирова клітковина підошовної області сто-пи) людини - об'єктів трансплантації та перелік установ-ний охорони здоров'я, яким дозволено здійснювати транс-плантацію органів.
Примус донора до згоди на вилучення у нього органів і (або) тканин тягне кримінальну відповідальність за ст. 120 КК.
Безпосередній об'єкт злочину - здоров'я челове-
ка і його право на невтручання в цілісність організму.
Об'єктивна сторона включає діяння у формі тільки дей - ствия, вираженого в примусі до вилучення органів або тканин людини для трансплантації, і способи такого примусу:
1 УПС КонсультантПлюс.
2 «Про затвердження переліку органів і (або) тканин людини - об'єктивним тов трансплантації, переліку закладів охорони здоров'я, здійснюю-щих трансплантацію органів і (або) тканин людини, та переліку установ-ний охорони здоров'я, що здійснюють забір і заготівлю органів і (або) тканин людини ». Зареєстровано в Мін'юсті РФ 19 червня 2007 № 9672 / / УПС КонсультантПлюс.
3 Закон РФ «Про трансплантацію органів і (або) тканин людини" не рас-
пространяются свою дію на кров та її компоненти.

насильство, під яким розуміється фізичний вплив на потерпілого, нанесення йому побоїв, катування (ч. 1 ст. 117 КК), заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю (ч. 1 ст . 112 КК);
загроза застосування такого насильства, тобто психічний вплив на потерпілого, що полягає в загрозі, наприклад, вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю.
Загроза, як і насильство, може бути застосована не тільки до по-
потенційно донору, а й до його близьким.
Склад злочину - формальний: злочин вважає-ся закінченим з моменту вчинення дій, спрямованих на примушування особи дати згоду на трансплантацію.
Якщо в результаті насильства чи загрози його застосування уда-лось вилучити орган і (або) тканину, то кримінальна відповідальність настає за сукупністю ст . 120 КК і статті, предусматри-вающей відповідальність за заподіяння шкоди здоров'ю, - в залежності від ступеня заподіяної шкоди.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом. Винний усвідомлює, що насильством або погрозою його застосування примушує іншу особу до вилучення органів і (або) тканин для трансплантаціі1, і бажає вчинити ці дії.
Суб'єкт - особа, яка досягла віку 16 років.
Частина 2 ст. 120 КК містить кваліфікуючі ознаки даного злочину: досконале в ставлення особи, свідомо для винного перебуває в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного.
Поняття безпорадного стану раніше було розглянуто. Відзначимо лише , що для кваліфікації за ч. 2 ст. 120 КК неважливо, чи сам винний поставив передбачуваного донора в безпорадний-ве стан або скористався існуючою ситуацією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Примус до вилучення органів або тканин для транс-плантації (ст. 120 КК). "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6 . BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ пекло хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. Стаття 120. Примус до вилучення органів або тканин людини для трансплантації Коментар до статті 120
  В основі кримінально-правової заборони на примус до вилучення органів або тканин людини для трансплантації лежать норми міжнародного права. Об'єктом злочину виступають суспільні відносини, що складаються з приводу реалізації людиною природного права на життя і здоров'я і забезпечують безпеку цих соціальних благ. Потерпілий - будь-яка особа. --- ---
 4. Стаття 127-1. Торгівля людьми Коментар до статті 127.1
  В основі розглянутого кримінально-правової заборони лежать норми міжнародного права. Поняття торгівлі людьми розкривається в ст. 3 Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р., відповідно до якої "торгівля людьми" означає
 5. Глава 9 Обов'язкові тактичні операції при розслідуванні злочинів
  Нагадаємо, що під тактичної операцією ми розуміємо систему слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів і реалізованих при їх виробництві тактичних прийомів, спрямовану на досягнення певної локального завдання розслідування злочинів, вирішення якої з урахуванням виду розслідуваного злочину і ситуації його розслідування іншим чином неможливо або нераціонально.
 6. 3. Кваліфікація складних складів злочинів
  По своїй конструкції, т. е. за структурою елементів, склади підрозділяються на прості і складні. У простому складі всі елементи одномірні: один об'єкт, одна форма вини, одна дія (бездіяльність), один наслідок. У складних складах відбувається або: 1) множення елементів складу; 2) елементи складів альтернативні; 3) має місце подовження процесу здійснення злочину. За підрахунками
 7. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  У будь-якому кримінальному кодексі чимало норм, конкуруючих за змістом між собою. Вони відображають прийом законодавчої техніки абстрагування та диференціації норм, узагальнення та конкретизації опису складів злочинів. Існування конкуруючих норм об'єктивно і в цілому корисно * (51). А.А.Герцензон визначав конкуренцію норм як "наявність двох або декількох кримінальних законів, рівною мірою
 8. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти здоров'я
  Здоров'я є природним благом і цінністю людини, передається йому генетично і відноситься до найважливішого об'єкту кримінально-правової охорони. Право на охорону здоров'я - одне з основних прав людини, закріплене і гарантоване Конституцією РФ. Згідно ст. 41 Конституції РФ це право забезпечується громадянам безкоштовної медичної допомогою , що подається державними і муніципальними
 9. 6. Інші злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров'я людини
  Погроза вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 119 КК). Відповідальність за даний злочин передбачена гл. 16 - "Злочини проти життя і здоров'я". У Кримінальному кодексі 1960 це була ст. 207, яка ставилася до гл. 10 - "Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку і здоров'я населення". Стаття 119 КК РФ дещо змінилася і за змістом. В
 10. 3. Злочини проти свободи особи
  Викрадення людини (ст. 126 КК). Відповідальність за викрадення людини в російське кримінальне законодавство вперше була введена 29 квітня 1993 у зв'язку з великим поширенням цього злочину. Кримінальний кодекс 1996 не тільки зберіг норму про відповідальність за викрадення людини, але розширив сферу цієї відповідальності, включивши в норму та інші, поряд з вже мав, обтяжуючі
© 2014-2022  yport.inf.ua