Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Ухилення від сплати податків і (або) зборів з фізично-го особи (ст. 198 КК).

Безпосереднім об'єктом виступають фінансові інтереси держави.
Об'єктивна сторона злочину виражається в ухиленні від сплати податків і (або) зборів з фізичної особи. Під укло-нением слід розуміти умисні діяння, спрямовані на їх несплату у великому або особливо великому розмірі та спричинили

повне або часткове ненадходження відповідних податків і зборів в бюджетну систему РФ 1.
Ухилення від сплати податків і (або) зборів може бути з-вершити двома альтернативно зазначеними способами: 1) шляхом неподання податкової декларації чи інших документів, подання яких відповідно до законодавства РФ про податки і збори є обов'язковим, 2) шляхом включення в податкову декларацію або інші документи, подання яких відповідно до законодавства РФ про податки і сбо-рах є обов'язковим, завідомо неправдивих відомостей.
Податкова декларація - це письмова заява платника податків про об'єкти оподаткування, про отримані доходи і проведені витрати, про джерела доходів, про податкову базу, податкові пільги, про обчисленої сумі податку і (або) про інших даних, які є підставою для обчислення і сплати податку (п. 1 ст. 80 НК РФ).
Під іншими документами слід розуміти будь передбаченої Податковим кодексом РФ та прийнятими відпо-вії з ним федеральними законами документи, службовці підставою для обчислення і сплати податків і (або) зборів.
Під включенням до податкової декларацію або в інші названий-ні документи завідомо неправдивих відомостей слід розуміти умисне зазначення в них будь-яких не відповідають дію-вительностью даних про об'єкт оподаткування, розрахунку податковою бази, наявності податкових пільг або відрахувань і будь іншої інформації, що впливає на правильне обчислення та сплату на-логів і зборів.
Включення завідомо неправдивих відомостей може
виражатися
в умисному невідображенні в них даних про доходи з певних джерел, об'єктів оподаткування, у зменшенні дійсного розміру доходу, спотворенні розмірів вироблена-денних витрат, які враховуються при обчисленні податків (наприклад, витрати, віднімаються при визначенні сукупного оподатковуваного доходу). До явно хибним можуть бути також
1 Див п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 28 грудня
2006 р. № 64 «Про практику застосування судами кримінального законодавства про відповідальність за податкові злочини» / / БВС РФ. 2007. № 3.

віднесені не відповідають дійсності дані про вре-мени (періоді) понесених витрат, отриманих доходів, ис-каженіе в розрахунках фізичних показників, що характеризують певний вид діяльності, при сплату єдиного податку на поставлений дохід і т.п.
У тих випадках, коли особа з метою ухилення від сплати податків і (або) зборів здійснює підробку офіційних документів організації, що надають права або звільняють від обя- занностей, а також штампів, печаток, бланків, скоєне ним за наявності до того підстав тягне кримінальну відповідальність за сукупністю злочинів, передбачених ст. 198 і 327 КК (п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 28 грудня
2006 р. № 64).
Головним критерієм розмежування податкової та кримінальної відпові-дальності є вчинення діяння, передбаченого ст. 198 КК, у великому розмірі. Діяння визнається вчиненим у великому розмірі, якщо сума несплачених податків і (або) зборів становить за період трьох фінансових років поспіль більше
100 тис. руб., за умови, що частка несплачених податків і (або) зборів перевищує 10% належних до сплати сум або перевищує 300 тис. руб. (примітка до ст. 198 КК).
Склад злочину - формальний, моментом закінчення злочину слід вважати фактичну несплату податків (зборів) у термін, встановлений податковим законодавством (п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 28 грудня
2006 № 64) 1.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.
Суб'єктом злочину є досягла віку 16 років фізична особа (громадянин РФ, іноземний громадянин, особа без громадянства), на яке відповідно до законодавства про податки і збори покладено обов'язок по обчисленню та уп-лате до відповідного бюджету податків і (або) зборів, а також
1 У спеціальній літературі висловлена думка про матеріальне харак-тере складу податкових злочинів (див.: Ковальов В.А. Податкові Престо-ння: взаємозв'язок норм кримінального та податкового права. Володимир, 2006. С. 61) .

за поданням до податкових органів податкової декларації та інших документів, необхідних для здійснення податкового контролю.
Кваліфікований склад злочину характеризується з-вершенно діяння в особливо великому розмірі. Особливо крупним раз-мером визнається сума податків і (або) зборів, складова за період у межах трьох фінансових років поспіль більше 500 тис. руб., за умови, що частка несплачених податків і (або) зборів перевищує 20% належних до сплати сум податків і (або) зборів, або перевищує 1,5 млн. руб. (примітка до ст. 198 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Ухилення від сплати податків і (або) зборів з фізично-го особи (ст. 198 КК)."
 1. Стаття 174. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом Коментар до статті 174
  1. Федеральний закон від 7 серпня 2001 р. N 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "регламентує заходи, спрямовані на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: обов'язкові процедури внутрішнього контролю; обов'язковий контроль; заборона на інформування клієнтів та інших осіб про
 2. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  Способи захисту прав та інтересів підприємця у відносинах з державними органами. У процесі своєї діяльності підприємці вступають у правові відносини з різними органами державної влади і управління. Цими правовими відносинами опосередковується весь просторово-часовий цикл підприємництва, починаючи від установи комерційної організації і конституювання громадянина
 3. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  Права та обов'язки платників податків. Права платників податків передбачені в ст. 12 Закону «Про основи податкової системи в РФ». Серед них присутні права як процесуального (право знайомитися з актами податкових перевірок, робити пояснення щодо обчислення та сплати податків і за актами проведених перевірок), так і матеріального характеру (право на судову і адміністративну захист
 4. 13.3. Основні напрямки діяльності по боротьбі з митними правопорушеннями
  Боротьба з митними правопорушеннями - важливий напрямок діяльності митних органів та здійснюється у всіх ланках системи ФМС Росії. На виконання положень про органи ФМС Росії у всіх регіональних митних управліннях, митницях і митних постах створені відповідні підрозділи (управління, відділи, відділення) для виробництва по справах про адміністративні правопорушення
 5. Стаття 170. Реєстрація незаконних операцій із землею Коментар до статті 170
  Стаття, що передбачає три самостійних складу злочину, які відрізняються один від одного об'єктивними ознаками . Об'єктом першого злочину є встановлений порядок державної реєстрації угод із землею. Права володіння, користування і розпорядження, а також інші речові права на землю виникають з підстав, встановлених цивільним та земельним
 6. Стаття 198. Ухилення від сплати податків і (або) зборів з фізичної особи Коментар до статті 198
  Об'єкт злочину - встановлений порядок сплати фізичними особами податків і (або) зборів. Відповідно до ст. 57 Конституції РФ кожен зобов'язаний платити законно встановлені податки і збори. Закони, які встановлюють нові податки або погіршують становище платників податків, зворотної сили не мають. Згідно п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 28 грудня 2006 р. N 64 "Про практику
 7. Стаття 199 . Ухилення від сплати податків і (або) зборів з організації Коментар до статті 199
  Об'єкт злочину - встановлений порядок сплати організаціями податків і (або) зборів. Зміст об'єктивних ознак складу злочину, його суб'єктивної сторони, а також питань, що виникають при кваліфікації діяння, аналогічні нормі, передбаченої ст. 198 КК РФ, за винятком того, що платником податків тут є організація. Організації - це юридичні особи, утворені
 8. Стаття 199.2. Приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких має здійснюватися стягнення податків і (або) зборів Коментар до статті 199.2
  Об'єктом злочину є встановлений порядок стягнення недоїмки з податків і (або) зборів. Недоїмка - це сума податку або сума збору, не сплачена у встановлений законодавством про податки і збори термін (ст. 11 НК РФ). У разі наявності недоїмки податкові органи мають право стягнути її (подп. 9 п. 1 ст. 31 НК РФ). Порядок примусового стягнення недоїмки передбачений
 9. Стаття 327. Підробка, виготовлення або збут підроблених документів, державних нагород, штампів, печаток, бланків Коментар до статті 327
  Основний об'єкт злочину - нормальна діяльність органів державної влади і управління. Додатковий об'єкт - права і законні інтереси громадян і юридичних осіб. Предметом злочину є посвідчення та інші офіційні документи, що надають права або звільняють від обов'язків, підроблені державні нагороди РФ, РРФСР, СРСР, штампи, печатки, бланки. Поняття
 10. Стаття 3. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  Стаття, що визначає понятійний апарат, який використовується коментованим Законом. За загальним правилом юридичної техніки визначення понять (приписи- дефініції) включаються до законодавчих актів у наступних випадках: коли юридичний (правовий) термін сформований з використанням спеціальних слів - рідкісних або маловживаних іноземних слів, а також переосмислених
© 2014-2022  yport.inf.ua