Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. Коментар до Кримінального кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 199. Ухилення від сплати податків і (або) зборів з організації Коментар до статті 199

Об'єкт злочину - встановлений порядок сплати організаціями податків і (або) зборів.
Зміст об'єктивних ознак складу злочину, його суб'єктивної сторони, а також питань, що виникають при кваліфікації діяння, аналогічні нормі, передбаченої ст. 198 КК РФ, за винятком того, що платником податків тут є організація.
Організації - це юридичні особи, утворені відповідно до законодавства РФ, а також іноземні юридичні особи, компанії та інші корпоративні утворення, які мають цивільну правоздатність, створені відповідно до законодавства іноземних держав, міжнародні організації, їх філії та представництва, створені на території РФ (ст. 11 НК РФ).
Найбільш важливими податками, котрі сплачуються організаціями, є: податок на додану вартість, на прибуток, акцизи, єдиний соціальний, на видобуток корисних копалин, на майно, земельну.
До іншим документам, подання яких організацією відповідно до законодавства РФ про податки і збори є обов'язковим, можуть належати: виписки з книги продажів, з книги обліку доходів і витрат господарських операцій, копія журналу отриманих і виставлених рахунків-фактур (ст. 145 НК РФ); розрахунки за авансовими платежами і розрахункові відомості (ст. ст. 243 і 398 НК РФ); річні звіти (ст. 307 НК РФ) і т.д.
Крупний (особливо великий) розмір несплачених податків і (або) зборів, а також порядок його розрахунку вказані у коментарі до ст. 198 КК РФ.
Суб'єкт злочину спеціальний - осудна фізична особа, яка досягла віку шістнадцяти років, в обов'язки якого відповідно до законодавства про податки і збори входить підписання звітної документації, подається до податкових органів, і забезпечення повної та своєчасної сплати податків і зборів.
Відповідно до положень Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 28 грудня 2006 р. N 64 "Про практику застосування судами кримінального законодавства про відповідальність за податкові злочини" (1) до суб'єктів злочину, передбаченого ст. 199 КК РФ, можуть бути віднесені:
---
(1) РГ. 2006. 31 грудня.
А) керівник організації-платника податків, головний бухгалтер (бухгалтер за відсутності в штаті посади головного бухгалтера), в обов'язки яких входить підписання звітної документації, подається до податкових органів, забезпечення повної та своєчасної сплати податків і зборів ; інші особи, якщо вони були спеціально уповноважені органом управління організації на вчинення таких дій; особи, фактично виконували обов'язки керівника чи головного бухгалтера (бухгалтера). Скоєне слід кваліфікувати за п. "а" ч. 2 ст. 199 КК РФ, якщо зазначені особи заздалегідь домовилися про спільне вчинення дій, спрямованих на ухилення від сплати податків і (або) зборів з організації-платника податків (абз. 1 п. 7);
б) інші службовці організації-платника податків (організації платника зборів), які оформляють, наприклад, первинні документи бухгалтерського обліку, можуть бути за наявності до того підстав притягнуті до кримінальної відповідальності за відповідною частиною ст. 199 КК РФ як пособники даного злочину (ч. 5 ст. 33 КК РФ), навмисне сприяли його вчиненню (абз. 2 п. 7);
в) особа, яка організувала вчинення злочину, передбаченого ст . 199 КК РФ, або склонившее до його скоєння керівника, головного бухгалтера (бухгалтера) організації-платника податків або інших співробітників цієї організації, а одно сприяла вчиненню злочину порадами, вказівками тощо, несе відповідальність залежно від скоєного ним як організатор, підбурювач або пособник за відповідною частиною ст. 33 КК РФ і відповідної частини ст. 199 КК РФ (абз. 3 п. 7).
У тих випадках, коли особа здійснює юридична або фактичне керівництво кількома організаціями і при цьому в кожній з них ухиляється від сплати податків і (або) зборів, то його дії за наявності до того підстав слід кваліфікувати за сукупності кількох злочинів, передбачених відповідними частинами ст. 199 КК РФ.
Дії посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, навмисне сприяли вчиненню злочинів, передбачених ст. ст. 198, 199, 199.1 і 199.2 КК РФ, слід кваліфікувати як співучасть у вчиненні вказаних злочинів, а якщо при цьому вони діяли з корисливої або іншої особистої зацікавленості, то і за відповідними статтями КК РФ (ст. ст. 285, 292).
Кваліфікуючий ознаку - вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (див. ч. 2 ст. 35 КК РФ і коментар до неї) і в особливо великому розмірі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 199. Ухилення від сплати податків і (або) зборів з організації Коментар до статті 199 "
 1. Стаття 165. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою Коментар до статті 165
  стаття 165 КК РФ). В останньому випадку відсутні в своїй сукупності або окремо такі обов'язкові ознаки шахрайства, як протиправне, вчинене з корисливою метою безоплатне остаточне вилучення і (або) звернення чужого майна на користь винного чи користь інших осіб. При вирішенні питання про те, чи є в діях особи складу злочину, відповідальність за який
 2. Стаття 170. Реєстрація незаконних операцій із землею Коментар до статті 170
  стаття передбачає три самостійних складу злочину, які відрізняються один від одного об'єктивними ознаками. Об'єктом першого злочину є встановлений порядок державної реєстрації угод із землею. Права володіння, користування і розпорядження, а також інші речові права на землю виникають з підстав, встановлених цивільним та земельним законодавством, і
 3. Стаття 198. Ухилення від сплати податків і (або) зборів з фізичної особи Коментар до статті 198
  статтями. При цьому великий чи особливо великий розмір несплачених податків і (або) зборів визначається за період у межах трьох фінансових років поспіль (абз. 1 п. 11); е) за змістом закону відповідальність за злочин, передбачений ст. ст. 198 або 199 КК РФ, може настати при наявності до того підстав і за окремий податковий період, встановлений НК РФ (наприклад, за календарний рік або інший
 4. Стаття 199.2. Приховування грошових коштів або майна організації або індивідуального підприємця, за рахунок яких має здійснюватися стягнення податків і (або) зборів Коментар до статті 199.2
  199.2 КК РФ), слід розуміти діяння, спрямоване на перешкоджання примусовому стягненню недоїмки з податків і зборів у великому розмірі (абз. 3 п. 20), б) виходячи з примітки до ст. 169 КК РФ під великим розміром слід розуміти вартість прихованого майна в сумі, яка необхідна для погашення заборгованості, що перевищує двісті п'ятдесят тисяч рублів. Склад злочину,
 5. Стаття 327. Підробка, виготовлення або збут підроблених документів, державних нагород, штампів, печаток, бланків Коментар до статті 327
  199 і ст. 327 КК РФ. Частинами 1 та 2 ст. 327 КК РФ не встановлено відповідальність за збут підробленого особистого документа. У цьому зв'язку збут такого документа слід визнати його використанням і кваліфікувати дії винного за ч. 3 ст. 327 КК РФ. Склад використання завідомо підробленого документа формальний. Суб'єктивна сторона характеризується прямим умислом. Суб'єкт злочину загальний -
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 7. 2. Договірні умови
  статтях Цивільних кодексів 1922, 1964 і 1994 рр.. Ознака, яка об'єднує істотні умови в одну групу, не викликає особливих суперечок. Йдеться про умови, які формують договори в цілому та їх окремі типи (види) зокрема. Виходячи з цього істотними, за загальним визнанням, є умови, необхідні і достатні для того, щоб договір вважався укладеним і тим самим здатним
 8. 1. Загальні положення
  статтях гол. 28 ГК ("Укладення договору"): ст. 447 ("Укладення договору на торгах"), ст. 448 ("Організація і порядок проведення торгів"), а також ст. 449 ЦК ("Наслідки порушення правил проведення торгів"). Одні з цих норм відносяться тільки до конкурсу або тільки до аукціону, інші, адресовані торгам, поширюють свою дію на відповідні відносини незалежно від того, чи йде мова
 9. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
  стаття надає право на стягнення відсотків річних з суми грошового зобов'язання однієї зі сторін договору міжнародної купівлі-продажу товарів, але не визначає розміру відсотків річних, що нараховуються на суму такого грошового зобов'язання) Арбітражним судом МТП була застосована ст. 7.4.9 (п. 2) Принципів УНІДРУА. Аналогічно у вирішенні по спору з договору, укладеного австрійської та
 10. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
  статтях Особливої частини КК РФ є ознакою складу злочину, особливо кваліфікованого складу злочину, і в силу цього вони не можуть бути обставинами, що обтяжують покарання. Наприклад, для наявності складу злочину, передбаченого ст. 224 КК РФ "Недбале зберігання вогнепальної зброї", настання тяжких наслідків є составообразующім ознакою. Для складу ж
© 2014-2022  yport.inf.ua