Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Вячеславов, А.В. Константініді. Питання чинного законодавства в галузі договірного права: Навчальний посібник, 2002 - перейти до змісту підручника

Зменшення неустойки


Якщо підлягає сплаті неустойка явно не відповідає наслідків порушення зобов'язання, суд має право зменшити неустойку (ст.ЗЗЗ ЦК).
Це правило не зачіпає права боржника на зменшення розміру його відповідальності з підстав, що допускають зниження відповідальності в разі вини кредитора, а також якщо він сприяв збільшенню збитків або не вжив розумних заходів до зменшення (ст.404 ЦК) і права кредитора на відшкодування збитків у випадках, коли встановлено обмежений розмір відповідальності (ст. 394 ЦК).
Вина - поняття провини сформувалося в кримінальному праві як психічне ставлення людини до скоєного (своєї протиправної поведінки) і настали наслідків. Існують дві форми вини: умисел і необережність. Однак подібний підхід застосуємо до громадян, оскільки у вітчизняному кримінальному праві юридичні особи не фігурують як суб'єкти, тому провину юридичних осіб таким чином оп-
визначати було б некоректно. У ГК конструкція провини для юридичних осіб вводиться через заперечення: особа визнається невинною, якщо при тому ступені турботливості та обачності, яка від нього потрібна по характеру зобов'язання та умовами обороту, воно вжило всіх заходів для належного виконання зобов'язання (п.1 ст.401 ГК).
Форма вини в цивільному праві (на відміну від кримінального), за загальним правилом істотного значення не має, якщо немає спеціальної вказівки в законі.
За загальним правилом відповідальності за порушення зобов'язання, особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності вини, крім випадків, коли законом або договором передбачено інші підстави відповідальності (ст.401 ЦК). При цьому відсутність вини доводиться особою, яка порушила зобов'язання.
Інший підхід до основи відповідальності для осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність. Такі особи несуть відповідальність за порушення зобов'язання незалежно від своєї вини.
Єдиною підставою звільнення їх від відповідальності є дія непереборної сили, коли належне виконання виявилося неможливим внаслідок надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин (Гогсе та] еіге). Під непереборною силою розуміють надзвичайні і непереборні за даних умов обставини (мається на увазі світовий рівень розвитку техніки). Насамперед, розрізняють явища стихійного характеру (цунамі, повені, епідемії, епізоотії тощо), обставини юридичного характеру (владні регулювання про заборону експорту / імпорту, введення валютних обмежень, карантин тощо) і соціального характеру (війни, заворушення , революції, акти піратства, саботаж, вибухи, пожежі, страйки, локаути і т.п.). Закон не відносить до надзвичайних і нездоланним обставинам порушення обов'язків з боку контрагентів боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання товарів, відсутність у боржника необхідних грошових коштів тощо
Обов'язок доведення наявності обставин непереборної сили лежить на порушника, тобто на стороні, яка посилається на них.
З метою не допустити умисне протиправне поведінка осіб при виконанні зобов'язань, закон не допускає угод, укладених до порушення про звільнення або обмеження відповідальності за умисне порушення зобов'язання. Такі угоди є нікчемними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зменшення неустойки "
 1. 2. Форми договірної відповідальності
  зменшення збитків. Якщо в укладеному двома комерційними організаціями договорі передбачено, що боржник, який не виконав зобов'язання, відшкодовує кредитору всі відсотки за користування кредитом, узятим для перерахування отриманої суми боржникові, то кредитор в цьому випадку повинен довести лише сплату банку відсотків і невиконання боржником зобов'язань. ---
 2. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  зменшення неустойки, невідповідною заподіяною збитків. На обмежений характер застосування такої умови відповідальності, як причинний зв'язок між допущеним порушенням і викликаними їм наслідками, раніше зверталася увага в юридичній літературі. Наприклад, Б.С. Антимонов вважає, що положення про причинного зв'язку як обов'язкової умови відповідальності, справедливо лише "відносно
 3. 2. Договір позики за радянським цивільному праву
  зменшення неустойки (ст. 190) і положення про скорочені строки позовної давності (ст. 79). Як зазначалося раніше, на відміну від багатьох класичних положень про позику, що містилися в ДК 1922 р. і не врахованих у ЦК 1964 р., в останньому були збережені у традиційному вигляді правила про оскарження договору позики на тій, для чого позичальник повинен був довести, що гроші або речі, що є
 4. § 1. Поняття комерційного права
  зменшенню своїх можливих майнових втрат . До таких заходів може відноситися страхування комерційного ризику, яке в умовах ринкової економіки набуває особливого значення. Поряд зі страхуванням конкретних комерційних ризиків у страхових організаціях підприємці можуть, а у випадках, передбачених законом - зобов'язані займатися самострахуванням шляхом створення за рахунок частини власної
 5. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  зменшення ціни товару або розірвання договору купівлі-продажу, якщо не буде доведено, що покупець знав або повинен був знати про права третіх осіб на цей товар. Основний обов'язок покупця - прийняти переданий йому товар, за винятком випадків, коли він має право вимагати заміни товару або відмовитися від виконання договору купівлі-продажу, та оплатити товар за ціною, передбаченої
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
  зменшену на розмір винагороди, що належить «фактору» за його послуги. Розмір «У практиці буває і навпаки банк і клієнт домовляються тримати відомості про факторинг в таємниці і не повідомляти дебітора про переуступку вимог до нього, сенс такого «закритого» факторингу в тому, щоб клієнт сам продовжував вести розрахунки зі своїми контрагентами-боржниками Комерційне право. Ч. I. Під ред.
 7. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  зменшення її розміру виробляються за письмовим клопотанням зацікавленої сторони; [12] - якщо через неправильне оформлення позовних матеріалів позовна заява повертається заявникові, це не перешкоджає заявнику повторно звернутися до арбітражного суду в загальному порядку після усунення допущених порушень; також якщо через нару-Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф.
 8. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  зменшенням номінальної суми векселя. Ці відсотки - дохід набувачів цінних паперів - за своєю економічною сутністю не що інше, як плата банку за використання грошових коштів, залучених під цінні папери. Єдина економічна сутність операцій банків з випуску цінних паперів передбачає і єдність правової форми відносин між банком-емітентом і особою, що набирає банківські
 9. § 6. Акціонерне товариство
  зменшення при їх виході і відрізняється максимальною автономністю; б) зміст обязательственной зв'язку між учасником і організацією, про яку йде мова в абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК, - явище неоднорідне і в акціонерному товаристві відрізняється специфікою, похідною від його капіталістичної сутності. Фірма акціонерного товариства має містити його найменування і вказівка на те, що суспільство
 10. § 2. Способи захисту цивільних прав
  зменшення встановленої за роботу ціни, або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, коли право замовника усувати їх передбачено в договорі підряду (ст. 723 ЦК). Закріплення в спеціальних нормах тих чи інших способів захисту, так само як і вибір способу захисту з числа передбачених ст. 12 ГК у випадках, коли в спеціальних нормах немає вказівок на конкретні способи захисту, в
© 2014-2022  yport.inf.ua