Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально -процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 111 КК).

Об'єктивна сторона цього злочину виражається в дея-ванні, заподіяна тяжка шкода здоров'ю (суспільно небезпечний наслідок), і причинного зв'язку між заподіяною шкодою здо-ровью і дією або бездіяльністю винного.
Медичні характеристики тяжкої шкоди здоров'ю закре-
плени в КК і включають:
а) небезпечний для життя шкоду здоров'ю, який визначається способом заподіяння;
б) заподіяння конкретно зазначеного в законі наслідки-
вия;
в) значну стійку втрату загальної працездатності не менш ніж на одну третину;
1 Див п. 2 Правил визначення ступеня тяжкості шкоди, заподіяної здоров'ю людини. Затверджені постановою Уряду РФ від
17 серпня 2007 № 522 / / СЗ РФ. 2007. № 35. Ст. 4308. На основі цих Правил Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку РФ має розробити та затвердити медичні критерії визначення ступеня важки-сти шкоди, заподіяної здоров'ю людини. На сьогоднішній день вони ще не прийняті.

Г) явну для винного повну втрату професійної
ної працездатності.
А. Під небезпечним для життя розуміється шкоду здоров'ю, викли-вающий стан, який загрожує життю і може закінчитися смертю. Запобігання смертельного результату в результаті ока-зания медичної допомоги не змінює оцінку шкоди здоров'ю як небезпечного для життя.
Небезпечним для життя шкодою здоров'ю можуть бути як тілес-
ві пошкодження, так і захворювання та патологічні стани.
Небезпечними для життя ушкодженнями є: проникаю-щие поранення черепа, у тому числі без пошкодження головного моз-га; проникаючі поранення хребта, в тому числі без пошкоджень дення спинного мозку; закриті ушкодження шийного відділу спинного мозку; поранення живота, проникаючі в порожнину брю-шини; пошкодження великої кровоносної судини; термічні опіки III-IV ступеня з площею ураження, що перевищує 15% поверхні тіла; опіки III ступеня понад 20% поверхні тіла; опіки II ступеня, що перевищують 30% поверхні тіла, і т.д.
До небезпечних для життя відносяться пошкодження, якщо вони по-тягли за собою загрозливі життя стан: шок важкої сте-пені (III-IV) різної етіології; кома різної етіології; гостра серцева або судинна недостатність; колапс, тя-бажаючи ступінь порушення мозкового кровообігу і т.д.
Б. не небезпечний для життя в момент його заподіяння, але відно-сящійся до тяжкої шкоди здоров'ю, визначеним за тяжкості наслідків, відносяться:
втрата зору, т. е. повна стійка сліпота на обидва ока або такий стан, коли є зниження зору до гостроти зору 0,04 і нижче (рахунок пальців на відстані 2 м і до світло-відчуття). Втрата зору на одне око являє собою ранку-ту органом його функцій і відноситься до тяжкої шкоди здоров'я;
втрата мови, тобто втрата можливості висловлювати свої думки членороздільні звуками, зрозумілими оточуючим, або в ре-док втрати голосу;
втрата слуху, тобто повна глухота або таке необоротне з-стояння, коли потерпілий не чує розмовної мови на відстані 3-5 см від вушної раковини. Втрата слуху на одне вухо являє собою втрату органом його функцій і з цього при-знаку відноситься до тяжкої шкоди здоров'я;

втрата будь-якого органу або органом його функцій, тобто по-теря руки, ноги (відділення їх від тулуба) або втрата ними функцій (параліч або інший стан, який виключає їх діяч-ність); втрата продуктивної здібності (здатності до со-вокупленію або до запліднення, зачаття, виношування і де-торожденію) . Втрата одного яєчка оцінюється як втрата орга-на. Втрата найбільш важливою у функціональному відношенні частини кінцівки (кисті, стопи) прирівнюють до втрати руки або ноги; переривання вагітності, незалежно від її терміну, є тяжким шкодою здоров'ю, якщо воно знаходиться в причинному зв'язку з посяганням, а не обумовлене індивідуальними особ-
ностями організму або захворюваннями потерпевшей1;
психічний розлад, тобто будь-яке психічне захворювання-ня незалежно від тяжкості, виліковності або невиліковність. Діагностика такого захворювання проводиться судово-психіатрі-рической експертизою;
захворювання наркоманією або токсикоманією, що виникло під впливом протиправних дій винного, характеризується постійним бажанням потерпілого вживати наркотичні засоби, психотропні або токсичні речовини. Факт захв-вання діагностується лікарем-наркологом;
непоправне знівечення обличчя є, в першу чергу, поняттям юридичним, оскільки встановлення цього фак-та відноситься до компетенції суду і проводиться з урахуванням загально-прийнятих естетичних уявлень. Судово-медичний експерт визначає лише тяжкість ушкоджень і вирішує, є-ються вони ізгладімимі. Під ізгладімостью слід розуміти можливість зникнення видимих наслідків пошкодження або значного зменшення їх вираженості (тобто виражений-ності рубців, деформацій, порушень міміки тощо) з плином часу або під впливом нехірургіческіх засобів. Якщо ж для усунення цих наслідків потрібно косметична операція, то пошкодження вважається незгладимим.
1 Від незаконного виробництва аборту цей вид тяжкої шкоди здоров'ю відрізняється тим, що відбувається винним всупереч волі і бажанню по-терпіла.

В. Розлад здоров'я, поєднаний зі значною стій-кою втратою загальної трудоспособності1 не менше ніж на одну третину. Якщо результат ушкодження здоров'я не ясний, то стійкою ут-ратой працездатності визнається тривалість розладу здоров'я понад 120 днів.
У дітей втрата працездатності визначається виходячи з об-
щих положень.
Г. Завідомо для винного повну втрату професійної працездатності слід розуміти як усвідомлення винним того, що він позбавляє потерпілого можливості виконувати специфічні види професійної діяльності, що вимагають та-Ланта, особливих природних якостей або рідкісних професійних навичок (наприклад, працювати дегустатором, бути художником).
Суб'єктивна сторона злочину характеризується умиш-ленній формою вини. Особа усвідомлює, що своїми діями (бездіяльністю) зазіхає на здоров'я іншої людини, передбачає можливість чи неминучість заподіяння тяжкої шкоди здо-ровью і бажає їх (прямий умисел) або не бажає, а лише со-знательно допускає ці наслідки або ставиться до них без- різному (непрямий умисел).
Навмисний тяжка шкода здоров'ю слід відрізняти від по-кушенія на вбивство. Це означає, що якщо в результаті дію-вий, спрямованих на позбавлення життя потерпілого, був причи-нен тяжка шкода його здоров'ю, то вчинене слід квалифици-ровать як замах на вбивство.
Суб'єкт злочину - фізична осудна особа, дос-
тігшее віку 14 років.
Зміст кваліфікуючих ознак, що містяться в ч. 2 та ч. 3 ст. 111 КК, збігається з аналогічними кваліфікуючими ознаками, передбаченими ч. 2 ст. 105 КК, які були розглянуті раніше.
Виключення представляє таку кваліфікуючу ознаку, як заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, вчинене із знущаючись-будівництві або муками для потерпілого (п. «б» ч. 2 ст. 111
КК).
1 Під втратою загальної працездатності розуміється нездатність до ви-
полнению будь некваліфікованої роботи.

Під знущанням і муками слід розуміти дії, що заподіюють потерпілому додаткові страждання (наприклад, тривалий заподіяння болю щипана або лишени-ем їжі, пиття).
Так, К., перебуваючи в нетверезому стані, в ході сварки завдав колишній дружині Л. шість ножових поранень: два - в поперек, два - в область лопаток; одне - в груди і одне - в сідницю. За висновком судмедексперта, тілесні ушкодження відносять-ся до категорії тяжких, небезпечних для життя в момент заподіяння. Суд першої інстанції визнав К. винним у заподіянні тяж-кого шкоди здоров'ю і вказав, що ці дії носили характер катувань і мук. Голова вищого суду в протес-ті поставив питання про зміну кваліфікації, зазначивши, що удари завдавалися тоді, коли потерпіла намагалася втекти. Сама потерпіла пояснила, що події розвивалися дуже швид-ро, К. вдарив її чимось у спину, вона спочатку навіть нічого не поня-ла, потім він завдав удар вже в груди; оскільки потекла кров, вона здогадалася, що він ударив ножем . У ході попереднього слід-наслідком і в судовому засіданні Л. заявила про те, що від першого уда-ра ножем відчула гострий біль, інших ударів вже не почуття-вала, так як все боліло. До того, що сталося потерпіла употребля-ла спиртні напої. Матеріали справи не свідчить, що заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю супроводжувалося физиче-ськими або моральним стражданням або особливим болем, тому з обвинувачення К. був виключений кваліфікуючу ознаку «з осо-бій жорстокістю, знущанням або муками для потер-що співав» 1.
Судово-медичний експерт не встановлює факту виро-
вательства або мук, але констатує, чи мало місце причи-
нання тяжкого шкоди здоров'ю саме таким способом.
Частина 4 ст. 111 КК передбачає відповідальність за умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з необережності смерть потерпілого.
Це злочин з двома формами вини, тобто має місце умисне ставлення до тяжкої шкоди здоров'ю і неосторож-ве - до смерті потерпілого.
1 БВС РФ. 1995. № 11; СПС КонсультантПлюс.

На практиці виникає необхідність відмежовувати убійст-во від умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, по-влекшей смерть потерпілого. Верховний Суд РФ рекомендує в цьому випадку мати на увазі, що «при вбивстві умисел винного спрямований на позбавлення потерпілого життя, а при вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111 КК, ставлення ві-новного до смерті потерпілого виражається в необережності »(п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 січня
1999 р. № 1« Про судову практику у справах про вбивство (ст . 105
КК РФ) »1. Вирішуючи питання про спрямованість умислу винного, суди повинні виходити з сукупності всіх обставин з-вершенно злочину і враховувати, зокрема, спосіб і кричу-дія злочину, кількість, характер і локалізацію тілесних ушкоджень (наприклад, поранення життєво важливих органів людино), а також попереднє злочину і подальшу поведінку винного і потерпілого, їх взаємовідносини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 111 КК). "
 1. Стаття 111. Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю Коментар до статті 111
  умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. У ситуації вчинення винним насильницьких дій з неконкретізірованним умислом скоєне кваліфікується за фактично настали наслідків. Суб'єкт злочину загальний - фізична осудна особа, яка досягла чотирнадцятирічного віку. Кваліфікуючі ознаки умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ч. ч. 2, 3 ст. 111 КК РФ)
 2. 2. Класифікаційні ознаки та види збройних злочинів
  умисними, тобто заздалегідь обдуманими і підготовленими (за винятком імпульсивних побутових злочинів проти особистості, що здійснюються з використанням законно зберігається і опинився «під рукою» зброї, як правило, мисливських рушниць). Не можна відносити до даної категорії необережні злочини, пов'язані з недбалим поводженням зі зброєю: у цих випадках свідомо-вольове відношення
 3. 1. Кримінальний закон. Завдання, які стоять перед ним. Структура кримінального закону
  навмисно або необережно скоєно злочин, регламентація співучасті, види і підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання, обставини, що виключають злочинність діяння, судимість і т.д. Кримінальний закон під загрозою покарання забороняє здійснювати ті чи інші злочинні дії (бездіяльність). Водночас він наказує відповідним органам і посадовим особам
 4. 3. Форми вини
  навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 111) або заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю з необережності (ст. 116). У деяких випадках форма вини визначається зазначенням законодавця на ставлення до наслідків, що характерно для необережних злочинів. Наприклад, порушення правил охорони праці, що призвело з необережності наступ зазначених у статті наслідків
 5. 6. Відстрочка виконання покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей
  умисні вбивства і умисні тяжкі тілесні ушкодження, розбій), що мали більше двох судимостей до позбавлення волі. Якщо засуджена протягом строку відстрочки допускала адміністративне правопорушення, погано ставилася до виховання дитини, передавала її на виховання іншим особам або державі, то за рішенням суду її повертали у виправно-трудову колонію для відбування невідбутої частини
 6. 3 . Злочини, які заподіюють шкоду здоров'ю різного ступеня тяжкості
  умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини займає домінуюче місце. Безпосереднім об'єктом даного злочину є здоров'я іншої людини. Ця точка зору на об'єкт умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю є превалюючою в літературі. Проте є й інша думка, що "безпосередній об'єкт може бути визначений як анатомічна цілісність тіла
 7. 2. Злочини проти порядку підлеглості і військових статутних взаємин
    умисне невиконання наказу чи розпорядження начальника каралося ув'язненням у фортецю на строк від одного року і чотирьох місяців до чотирьох років. У трьох статтях Кримінального кодексу 1922 передбачалася відповідальність за злочини проти підпорядкованості і військових статутних взаємин (ст. 201-203). Опустивши наступні віхи розвитку законодавства про військові злочини,
 8. Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей
    умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 111). Відстрочка відбування наказ-ия застосовується тільки до осіб жіночої статі, вагітним або мають малолітніх дітей. Відстрочка відбування наказ-ия, крім вагітних жінок, застосовується і до жінок, які мають малолітніх дітей. Що стосується віку дитини, освоб-е від відбування наказ-ия застосовується до жінок, які мають дітей віком до восьми років.
 9. § 1. Поняття та ознаки злочину
    умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю (ст. 111 КК) має більш високий ступінь суспільної небезпеки, ніж заподіяння вре-так середньої тяжкості (ст. 112 КК) і легкого (ст. 115 КК), розбій (ст. 162 КК) більш суспільно небезпечний , ніж крадіжка (ст. 158 КК), так як передбачає використання для заволодіння майном більш небезпечного способу - насильства, небезпечного для життя чи здоровяя потерпілого,
 10. § 3. Категорії злочинів
    навмисні і необережні діяння, за вдосконалення-шення яких максимальне покарання, передбачене КК, не перевищує двох років позбавлення волі. Злочинами середньої тяжкості зізнаються навмисне-ні діяння, скоєння яких максимальне покарання, передбачене КК, не перевищує п'яти років позбавлення волі, і необережні діяння, скоєння яких максимальне покарання,
© 2014-2022  yport.inf.ua