Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Завражнов. Аграрне право. Конспект лекцій, 2007 - перейти до змісту підручника

3. Уніфіковані і диференційовані нормативно-правові акти аграрного законодавства


Уніфіковані акти аграрного законодавства - юридичний джерело і форма вираження норм аграрного права, які мають в основі інтеграцію правового регулювання аграрних відносин. Уніфікація створює сприятливі умови для зменшення обсягу нормативного матеріалу, для підвищення ефективності правозастосовчої діяльності.
Цивільний Кодекс РФ (глава 34) закріплює найважливіші принципи, які діють і в аграрному праві:
1) договірний характер сільськогосподарської оренди;
2) добровільність і рівноправність сторін за договором оренди;
3) свобода вибору форм господарювання;
4) БЕЗОПЛАТНО характер сільськогосподарської оренди;
5) реальність і гарантованість суб'єктивних прав орендодавця та орендаря.
Диференційовані акти аграрного законодавства - юридичний джерело і форма вираження норм аграрного права, в основі яких лежить диференціація правового регулювання аграрних відносин, обумовлена ??створенням нової системи виробничих відносин, заснованої на різноманітті форм власності і господарювання в умовах ринку .
Найважливіший акт такого роду - Федеральний закон від 11 червня 2003 р. № 74-ФЗ «Про селянське (фермерське) господарство». Приклад диференціації - Федеральний закон від 8 грудня 1995 р. № 193-ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію», містить норми матеріально-правового та процесуального регулювання, розраховані спеціально на їх застосування по відношенню до сільськогосподарським кооперативам.
Здійснення аграрної реформи призвело до виникнення нових, що не існують раніше в рамках державно-планового народного господарства організаційно-правових форм господарської (комерційної) діяльності, відповідних ринковим відносинам. З'явилися нові типи підприємств - приватні виробничі формування, спочатку спільні, малі підприємства, потім господарські товариства і суспільства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Уніфіковані і диференційовані нормативно-правові акти аграрного законодавства "
 1. § 2. Загальні особливості і класифікація джерел аграрного права
  Джерела аграрного права характеризуються певними особливостями. Головна з них - комплексний характер, поєднання в одному законі чи іншому нормативному правовому акті норм, регулюючих різні, але взаємопов'язані суспільні відносини, що виступають предметом аграрного права. У числі джерел аграрного права виділяються дві категорії: власні джерела цієї галузі права,
 2. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  Поняття і види сільськогосподарських організацій. Правовий статус юридичних осіб, що діють в сільськогосподарській сфері, традиційно опосередковується не тільки общегражданским законодавством, а й спеціальними нормативними актами. Їх зміст дозволяє, по-перше, назвати дві основні групи сільськогосподарських організацій і, по-друге, сформулювати поняття сільськогосподарської
 3. 2.1. Загальні підходи до уніфікації колізійних норм
  У сучасній теорії держави і права юридична колізія виходить далеко за рамки її розуміння як колізії між законами різних держав. Пояснюється це прагненням в умовах глобалізації всіх основних форм взаємодії суспільств, держав та індивідів до більш глибокому проникненню в особливості міжнародної взаємодії держав, їх правових систем, що призвело до
 4. § 2. Види джерел МПП
  1. Національний закон. Підзаконні акти. Питання кодифікації міжнародного приватного права в практиці різних держав Значне число сучасних підручників і курсів з міжнародного приватного права при перерахуванні видів його джерел оперують категорією «внутрішнє законодавство» на противагу поняттю «національний закон» 91. Деякі дослідники використовують більш загальний термін
 5. 33.4. Управління вищим, післядипломною освітою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації
  Вища освіта - рівень освіти, яку отримує особа у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, що грунтується на повній загальній середній освіті і завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації. 17 січня 2002 Верховна Рада України прийняла Закон
 6. 1. Загальні питання застосування методу уніфікованого матеріально-правового регулювання
  Сьогодні все більш важливе значення набуває метод уніфікованого матеріально-правового регулювання. У сучасному світі прагнення до уніфікації правових норм як за допомогою укладення міжнародних договорів універсального і регіонального характеру, так і шляхом прийняття типових законів є однією з основних загальних тенденцій розвитку міжнародного
 7. 1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
  Процес економічної і політичної інтеграції країн Західної Європи є справді унікальним явищем. Європейським державам вдалося, долаючи численні розбіжності, розробити гнучкі політичні та правові механізми для поступового об'єднання в союз, в рамках якого проводиться єдина економічна, правова, соціальна, культурна, аграрна,
 8. Лекція 15.28. БССР напередодні Другої світової війни
  1. Органи управління Західної Білоруссю у складі буржуазної Польщі. Народної збори Західної Білорусі. Возз'єднання БССР із Західною Білоруссю. 2. Розвиток права БССР в 20-30 рр.. 1. Розвиток констітуціонноо законодавства БССР: Конституції 1927,1937 р.р. 2. Розвиток галузевого законодавства: цивільне, кримінальне та інші галузі права. Адміністративно-террітоіальное поділ,
 9. 8.3. Узгодження національного права з міжнародно-правовою системою
  Розвиток і ефективне здійснення права досягається тільки тоді, коли є внутрішня узгодженість його складових елементів, у тому числі і перш за все самих норм права. Суперечливість і неузгодженість правових норм веде до порушення системності правового регулювання, і тим самим знижує його ефективність як в масштабі країни, так і в міжнародному правопорядку. Під
 10. § 5. Інші критерії (системоутворюючі фактори) формування аграрного права як галузі права
  Особливості сільськогосподарської діяльності. Сільське господарство як галузь національної економіки володіє істотними особливостями, що враховуються аграрної політикою і аграрним правом. «Є особливості землеробства, які абсолютно непереборні. ... Внаслідок цих особливостей велика машинна індустрія в землеробстві ніколи не буде відрізнятися всіма тими рисами, які вона має в
© 2014-2020  yport.inf.ua