Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Речі подільні та неподільні

. Ділимими визнаються речі, які не змінюють у результаті розділу свого первісного господарського чи іншого призначення. Без жодного збитку можна розділити на частини продукти харчування, паливо, матеріали тощо, бо кожна частина цих речей може бути використана за раніше призначенням. Неподільними з правової точки зору є ті речі, які в результаті їх розділу втрачають своє колишнє призначення чи невідповідно втрачають у своїй цінності. Так, не піддаються поділу на частини машини, музичні інструменти, меблі тощо
Неподільними, за загальним правилом, вважаються і так звані складні (сукупні) речі, що представляють собою комплекс однорідних або різнорідних предметів, які фізично цілком самостійні, але пов'язані спільним господарським або іншим призначенням (меблевий гарнітур, столовий сервіз, спеціальна бібліотека і т.д.). До сукупним речей належать, зрозуміло, і всі парні речі - взуття, рукавички, лижі тощо Слід, однак, враховувати, що це - лише загальне правило. Учасники конкретної угоди в принципі можуть розглядати будь-яку сукупну річ як подільну. Виняток становить випадок, коли сукупна річ особливо охороняється законом, наприклад цінна колекція, що складається на державному обліку як пам'ятка історії та культури.
Різниця між ділимими і неподільними речами має значення в першу чергу при розділі майна, що перебуває у спільній власності. Неподільні речі не підлягають поділу в натурі, і тому або передаються одному із власників із наданням іншим грошової або іншої компенсації, або продаються, а виручена від продажу сума ділиться між власниками (ст. 252 ЦК). Залежно від подільності або неподільності речі визначається пайовий чи солідарний характер зобов'язання, що виникає з приводу даної речі (ст. 322 ЦК) та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Речі подільні та неподільні"
 1. § 2. Правовий режим речей
  речі, ділені й неподільні, складні речі, головні речі і приналежності, плоди, продукція та доходи, а також такі спеціальні об'єкти, як гроші і валютні цінності. Особливе місце серед об'єктів речових прав підприємців займають підприємства, кожне з яких виступає як єдиний майновий комплекс, використовуваний для здійснення підприємницької діяльності. Підприємства як
 2. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  речі, включаючи гроші та цінні папери; інше майно, в тому числі майнові права; роботи і послуги; охоронювані результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації (інтелектуальна власність); нематеріальні блага. Серед об'єктів цивільних прав особливе місце належить речам, що визначається, по-перше, їх найбільшою поширеністю і,
 3. Тема 6.2. Цивільне правовідношення
  речі. Цивільне правовідношення є, отже, засноване на нормах громадянського закону суспільне ставлення, що складається з приводу майнових і немайнових благ, учасники якого, володіючи правовою автономією, рівністю та майнової самостійністю, виступають як юридично рівних носіїв цивільних прав та обов'язків. У цивільному праві розрізняють два
 4. 7.1. Поняття об'єктів цивільних прав. Класифікація речей
  речі; 2) дії; 3) нематеріальні блага; 4) результати творчої діяльності. Найпоширенішим об'єктом цивільних прав є речі. Речі - це предмети матеріального світу як у їх природному стані, так і пристосовані людиною до його потреб, визнані об'єктивним правом в якості об'єктів суб'єктивних прав. Для цивільного права значення мають лише ті
 5. Приміщення як об'єкт права
  речі. У нього є об'єктивне якість - ізольованість і т.д. Враховуючи, що подібні погляди мають досить широке поширення (і при цьому мало обгрунтовуються, швидше виникають стихійно), потрібно зупинитися на їх аналізі. По-перше, зауважу, що ніякої опосередкованої зв'язку з землею ні ЦК, ні теорія цивільного права не знають. Це висловлювання представляється позбавленим юридичного та
 6. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  речі "," майно "," зобов'язальні права ". У романо-германської правової системи під річчю прийнято розуміти тілесне чи матеріальне благо. Всі речі класифікуються на складні і прості, головну річ і приналежність, плоди і доходи, ділені й неподільні речі. Згідно ст. 516 Французького Цивільного кодексу "майно ділиться на рухоме і нерухоме". До нерухомості належить майно,
 7. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  речі дано у ст. 133 ЦК: неподільної є річ, розділ якої в натурі неможливий без зміни її призначення. Названий ознака враховує і ЗК. До діленим відноситься ділянка, яка може бути розділений на частини, кожна з яких після розділу утворює самостійний земельну ділянку, дозволене використання якого може здійснюватися без перекладу його до складу земель іншої категорії, за
 8. § 3. Види зобов'язань
  речі сплатою грошової суми. Право на заміну предмета виконання у факультативному зобов'язанні належить завжди і виключно боржнику. Кредитор має право вимоги лише щодо основного предмета виконання. Недійсність основного предмета факультативного зобов'язання тягне недійсність зобов'язання в цілому. Неможливість виконання зобов'язання основним предметом
 9. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  речі) * (1124). При цьому така угода проявляє свою дію тільки в момент виникнення вимоги у цедента * (1125). Майбутнє вимога переходить до цессионарию в момент, коли укладено договір або мають місце інші юридичні факти, з яких виникає ця вимога * (1126). Всупереч існуючій в судовій практиці думку закон не пред'являє до даного договору вимоги про "повне і
 10. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  речі і на перехід права (власності, іншого речового права) на певне число готівкових грошових знаків, а при безготівковій оплаті - на перехід зобов'язального права (вимоги) на певну суму безготівкових грошей; його основу (спрямованість) - безповоротна (безповоротна) обопільна зміна правовласників * (13). Продавець, зобов'язаний передати товар і перенести на покупця право
© 2014-2022  yport.inf.ua